Zelfbewoningsplicht woningen in Amsterdam

Zelfbewoningsplicht woningen in Amsterdam
10 augustus 2020 Jan Willem Hens
Zelfbewoningsplicht

Zelfbewoningsplicht woningen steeds algemener

Zelfbewoningsplicht voor woningen wordt steeds breder ingevoerd. Dit stond onder andere in het Financieel Dagblad van maandag 10 augustus 2020. Maar wat wil Amsterdam hiermee? Amsterdam maar ook andere gemeenten willen de rol van beleggers terugdringen. Zo merkt Parel VvE beheer dat woningen in toenemende mate verhuurd worden. In elke VvE zitten meerdere huurders. Een nieuwe trend? Eigenaren verhuizen. Maar verkopen de woning niet maar zetten deze in de verhuur.

Door de zelfbewoningsplicht willen gemeenten dit tegengaan. Zo moeten starters meer kans krijgen op de woningmarkt. Want wat kopen beleggers meestal? Juist die woningen die beleggers aantrekkelijk vinden zijn de woningen voor starters. Dan moet je denken aan aankoopsommen tot zo’n € 350.000,–

Bestaande woningen

De bewoningsplicht geld nu alleen voor nieuwbouwwoningen. Dit wordt onder andere afgedwongen door de erfpachtvoorwaarden. Maar ook in bouwbesluiten en contracten met projectontwikkelaars. Maar er komt meer. De landelijke overheid is bezig om ook een zelfbewoningsplicht in te voeren bestaande woningen. Dat ligt juridisch echter ingewikkeld. Dat druist in tegen het eigendomsrecht. Je mag toch doen met je eigendom wat je wilt? Met name de grote steden pleiten hiervoor. Want dan krijgen ze meer instrumenten in handen om op te treden tegen beleggers. En de middengroepen een kans te geven op de woningmarkt. Dat is belang voor de vitaliteit van de steden en dorpen.

 

VvE en verhuur

In Amsterdam zijn veel Vereniging van Eigenaars. En Jan Willem Hens van Parel Beheer merkt dat er steeds meer verhuurt wordt. En dat mag gewoon volgens de meeste splitsingsaktes. Daar kan de VvE niet veel tegen doen. Dat tast wel vaak de cohesie binnen het trappenhuis aan. Huurders gaan toch anders om met hun leefomgeving om. Een eigenaar vernieuwt de kapotte ganglamp. De huurder niet. Die belt zijn huisbaas op om het op te lossen. Naast de zelfbewoningsplicht zie je de gemeentes steeds meer regels stellen aan verhuur. Zo is bijvoorbeeld verkamering vergunningplicht. In bijvoorbeeld Amsterdam mag niet zonder meer aan drie studenten verhuurd worden. Iets wat tot voor kort volstrekt normaal was.

Vakantieverhuur verder aan banden

Update 25-6-2021: De Gemeente Amsterdam legt vakantieverhuur steeds verder aan banden. Vanaf 1 juni is er een registratieplicht. Dan moet ook op de advertenties van bijvoorbeeld AirBnB het registratienummer worden vermeld. En dat nummer krijg je alleen met een vergunning. Zo kan Amsterdam het vakantieverhuur reguleren. In sommige wijken en straten worden geen vergunningen meer afgegeven. Dit geld ook voor B&B. Door de vergunningen- en registratieplicht krijgt de gemeente steeds meer grip op ongewenste situaties. Zo heeft de vakantieverhuurder nu een registratie- en meldplicht voor vakantieverhuur.

Maar vergeet niet dat ook de VvE altijd toestemming moet geven voor de verhuur. Vakantieverhuur is namelijk strijdig met de bestemming die in de splitsingsacte staat. Samengevat:

  • Er is een meldplicht voor vakantieverhuur
  • Voor AirBnB heb je een vergunning nodig
  • De AirBnB regels zijn in 2021 in Amsterdam veranderd.