Technisch Beheer

Technisch Beheer uitgevoerd door Parel Beheer

Naast Administratief Beheer en Financieel Beheer is er nog een ander type Beheer dat voor elke VvE van belang is. Technisch Beheer is cruciaal voor goed onderhoud van de woningen binnen de VvE. Het Technisch Beheer gaat niet alleen over het onderhoud op de korte termijn. Dit type Beheer omvat tevens het onderhoud op lange termijn. Daarom is goed Technisch Beheer belangrijk voor waardebehoud van de appartementen binnen de VvE.

Een van de diensten waarvoor u Parel Beheer kunt benaderen is het Technisch Beheer. Wij voeren voor u de volledige coördinatie uit van het noodzakelijke en planmatig onderhoud. Uiteraard is dat niet alles. Parel Beheer staat bekend om de persoonlijke aandacht die elke klant ontvangt. Zo zijn wij voor calamiteiten 24/7 bereikbaar. Met Parel Beheer als uw VvE Beheerder heeft u geen zorgen meer wat betreft het Technisch Beheer.

Wat is Technisch Beheer?

Wanneer u kiest voor Technisch Beheer uitgevoerd door Parel Beheer, dan behoort het volgende tot onze standaard dienstverlening:

  • De 24/7 dienstverlening bij calamiteiten.
  • Het aanvragen van meerdere offertes voor het onderhoud, het beoordelen van de offertes en advisering hierover aan de VvE.
  • Het bijhouden van het onderhoud in de gemeenschappelijke ruimtes.
  • Een eigen klussendienst voor de kleine klusjes.
  • Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP).
  • Het coördineren van de werkzaamheden van het onderhoud.

Als VvE Beheerder laten wij u niet in de steek wanneer de nood het hoogste is. Daarom heeft Parel Beheer een groot netwerk van aannemers, loodgieters en elektriciens. Daarnaast werken wij ook samen met onder andere bouwkundigen, architecten en juristen. Op die manier kunnen wij u optimaal van dienst zijn. Het Technisch Beheer is immers veelomvattend.

Technisch Beheer met Parel Beheer als VvE Beheerder

Wanneer u kiest voor Parel Beheer als VvE Beheerder, dan zorgen wij voor een goed Technisch Beheer. Ondanks ons eigen netwerk leveranciers heeft Parel Beheer geen voorkeur. U wilt immers de scherpste offertes en het beste advies. Uiteraard beslist de VvE wie de werkzaamheden voor het onderhoud uiteindelijk gegund worden. Om zo transparant mogelijk te zijn, heeft Parel Beheer geen voorkeur wat betreft leveranciers.

Parel Beheer denkt zowel in korte termijn oplossingen als in oplossingen voor de lange termijn. Zo kunnen wij een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor de VvE opstellen. Hiermee heeft u niet alleen inzicht in toekomstig onderhoud. Met zo’n plan heeft u tevens beter inzicht in de financiële reserves. Dit kan vervolgens weer in de begroting worden verwerkt. Door middel van een MJOP voorkomt u financiële verrassingen.

Technisch Beheer en VvE Beheer

Naast een degelijke administratie en inzicht in het financiële plaatje is Technisch Beheer de hoeksteen van waardebehoud van de appartementen binnen de VvE. Een onderhouden appartement verhoogt immers niet alleen de waarde van het appartement. U vergroot door middel van goed onderhoud ook nog eens uw woongenot. Dit is tegenwoordig zelfs een vereiste. De overheid stelt namelijk steeds strengere regels aan het onderhoud van de VvE.

Vanaf 1 januari 2018 moet u bijvoorbeeld een MJOP opstellen of, indien u geen MJOP heeft, minimaal jaarlijks 0,5% van de herbouwwaarde van de appartementen reserveren voor onderhoud. Heeft uw VvE dit allemaal op orde? Uiteraard is de overheid niet de enige partij die eisen stelt aan de VvE. Partijen zoals banken, verzekeraars en hypotheekverstrekkers hebben tevens zo hun eisen. Technisch Beheer wordt daarom als onderdeel van het VvE Beheer steeds belangrijker. Parel Beheer kan dit uit handen nemen en verder alles regelen.

Opstellen MJOP

Vanaf 1 januari 2021 is de VvE wettelijk verplicht te reserveren voor groot onderhoud. De grondslag voor deze reservering is de verzekerde waarde. Is uw pand verzekerd voor € 1.000.000? Dan moet u jaarlijks € 5.000 reserveren. Ook al is het pand goed onderhouden. Heeft u een MJOP niet ouder dan 5 jaar? Dan mag u op basis van het MJOP reserveren. Is volgens het MJOP een jaarlijkse reservering van € 3.000 voldoende? Dan hoeft de Vereniging van Eigenaars geen € 5000,– reserveren. Maar mag de VvE € 3.000 reserveren. Dan scheelt zeker voor kleine VvE’s veel in de maandelijkse VvE bijdrage.

Parel Beheer kan deze MJOP laten opstellen voor de VvE. Als VvE beheerder in Amsterdam werken wij samen met een aantal hierin gespecialiseerde bouwkundige. Het opstellen van een MJOP is immers specialistenwerk.

Opleveringskeuring

Bij groot onderhoud voeren wij altijd een opleveringskeuring uit. Onze technische dienst controleert dan of het opgeleverde werk uitgevoerd is conform de offerte en binnen de overeengekomen prijs. Afhankelijk van de omvang, complexiteit en duur van de werkzaamheden bezoekt onze technisch dienst regelmatig de VvE waar de werkzaamheden plaatsvinden. Dat vinden wij een kerntaak van een VvE beheerder in Amsterdam. Uiteraard voeren wij deze werkzaamheden ook uit in andere steden. Indien noodzakelijk schakelen wij externe deskundigheid in. Bijvoorbeeld een bouwkundige, verfspecialist of constructeur. Goed en kwalitatief onderhoud is immers van groot belang voor het behoud van het appartement.

Indien schilderswerkzaamheden gedaan zijn op basis van een Sikkens Verfadvies doen zij vaak zelf de opleveringskeuring. Het voordeel daarvan is dat Sikkens dan ook 5 jaar garantie geeft op het schilderwerk. Controle van de werkzaamheden komt de kwaliteit van de werkzaamheden ten goede.