Administratief Beheer

Administratief Beheer uitgevoerd door Parel Beheer

Een van de diensten die Parel Beheer voor u kan uitvoeren is het Administratief Beheer. Bij Administratief Beheer voeren wij alle werkzaamheden uit voor een goed ingerichte en actuele administratie van de VvE. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van de ledenadministratie en de boekhouding. Professioneel Administratief Beheer is van groot belang voor elke VvE. Parel Beheer kan helpen om dit beheer in orde te maken en te onderhouden.

Samen met Financieel Beheer vormt Administratief Beheer namelijk de boekhouding van de VvE en dus van het VvE Beheer. Een goede en sluitende administratie staat tevens gelijk aan het feit dat de VvE transparant is naar haar leden toe. Deze transparantie wordt door Parel Beheer verhoogd. Alle relevante documenten zijn namelijk terug te vinden in een eigen klantenportaal. Parel Beheer kan hierin het verschil maken voor elke VvE.

Wat valt allemaal onder Administratief Beheer?

Wanneer u kiest voor Administratief Beheer uitgevoerd door Parel Beheer, dan behoort het volgende tot onze standaard dienstverlening:

 • Het organiseren van de jaarlijkse algemene ledenvergadering minimaal een keer per jaar.
 • Het verzorgen van de notulen van de vergaderingen.
 • Het bijwonen van de bestuursvergaderingen.
 • Het ontvangen van vrijblijvend advies.
 • Een partij die toezicht houdt op de naleving van besluiten, reglementen en akten.
 • Het verzorgen van archivering van alle stukken van de VvE volgens de wettelijke voorgeschreven bewaartermijn.
 • Het verzorgen van de ledenadministratie.
 • Het opstellen en verspreiden van een huishoudelijk reglement.
 • Het doorgeven van relevante gegevens aan de notaris bij eigendomsoverdracht.
 • Het innen van achterstallige betalingen van de leden.
 • Indien nodig het organiseren van tussentijdse vergaderingen.

Kortom, Administratief Beheer door Parel Beheer is meer dan alleen de administratie. Administratief Beheer is bijvoorbeeld ook het voorzitten van de jaarlijkse ledenvergadering en het schrijven van de notulen. Daar hoeft de VvE zich dus geen zorgen meer over te maken.

Administratief Beheer met Parel Beheer als VvE Beheerder

Het VvE Beheer op zichzelf is een uitdagende klus. Zoals u wellicht weet is het Administratief Beheer een groot onderdeel van het algehele VvE Beheer. Door dit uit te besteden aan Parel Beheer doet u uzelf en uw buren een groot plezier. Wij nemen ten eerste een groot aantal taken uit handen. De service van Parel Beheer gaat echter verder. Indien noodzakelijk kunnen wij met het VvE Bestuur overleggen. Denk bijvoorbeeld aan zaken als het onderhoud en het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. Ook bij overlast in de buurt kan Parel Beheer advies geven aan de VvE.

Daarnaast zorgt Parel Beheer als VvE Beheerder ervoor dat zelfs de minder leuke kanten van het Administratief Beheer geregeld worden. Denk hierbij aan het aanspreken van buren in verband met achterstallige betalingen. Uw relatie met uw buur komt niet onder druk te staan: Parel Beheer regelt alles. Indien nodig krijgt het desbetreffende lid een aanmaning. Tenslotte wordt de vordering in overleg met het bestuur overgedragen aan een incassobureau. Dat is natuurlijk wel zo prettig voor de sfeer binnen de VvE.

Het klantenportaal en de kern van Administratief Beheer

Alle zaken en documenten worden door Parel Beheer uiteraard netjes opgeslagen in een archief. Hierdoor is er altijd een actueel archief aanwezig. Een goed bijgehouden en overzichtelijk archief is namelijk de kern van Administratief Beheer.  Dit beheer omvat zoveel meer dan alleen de administratie. Wanneer u dit onderdeel van het VvE Beheer laat uitvoeren door Parel Beheer, kunt u in het eigen klantenportaal het actuele archief vinden. Hierdoor zijn alle werkzaamheden die Parel Beheer voor de VvE uitvoert transparant.

 

Wil u alleen administratieve beheer uitbesteden?

 

Wil u alleen het administratieve VvE Beheer laten uitbesteden? Dat kan al vanaf € 350,–. U laat dan de volledige administratie, de inning van ledenbijdrages en het betalen van facturen aan ons over. Daarnaast stellen wij uiteraard de jaarrekening op en maken een balans. Belangrijker nog. Parel VvE Beheer zorgt ervoor dat u aan de wettelijke eisen voldoet die de wetgever stelt aan een Vereniging van Eigenaars. Dit is onder andere belangrijk bij verkoop van het appartement. Maar ook bij het aanvragen van een hypotheek. Bij de taxatie van de woning moet de taxateur rekening houden met de kwaliteit van de VvE. De administratie niet op orde? En lagere taxatiewaarde. Interesse? Vraag nu een

offerte aan.