Onderzoek

Onderzoek

Op deze pagina staat een overzicht van door ons uitgevoerde onderzoeken m.b.t. de vastgoedmarkt in Nederland.

Toename woningvoorraad in 2023

Publicatiedatum: 10 oktober 2023

In dit onderzoek is de voorraad woningen in Nederland geanalyseerd op basis van cijfers die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn gepubliceerd op 21 september 2023 onder de titel Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio.

De onderzoeksresultaten geven inzicht in de trends en ontwikkelingen van de woningvoorraad in Nederland als geheel en per provincie (periode 2019 t/m 2023).

Om de woningvoorraad van provincies te kunnen vergelijken, is in dit onderzoek ook gekeken naar de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners. Hierbij is gebruikgemaakt van de aantallen inwoners op 1 januari 2023, zoals door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerd op 29 september 2023 onder de titel Bevolkingsontwikkeling; regio per maand.

Bekijk onderzoek ›

 

Toename woningvoorraad in 2022

Publicatiedatum: 13 oktober 2022

In dit onderzoek is de voorraad woningen in Nederland geanalyseerd op basis van cijfers die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn gepubliceerd op 28 september 2022 onder de titel Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio.

De onderzoeksresultaten geven inzicht in de trends en ontwikkelingen van de woningvoorraad in Nederland als geheel en per provincie (periode 2018 t/m 2022).

Om de woningvoorraad van provincies te kunnen vergelijken, is in dit onderzoek ook gekeken naar de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners. Hierbij is gebruikgemaakt van de aantallen inwoners op 1 januari 2022, zoals door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerd op 28 oktober 2022 onder de titel Bevolkingsontwikkeling; regio per maand.

Bekijk onderzoek ›

 

Toename woningvoorraad in 2021 

Publicatiedatum: 18 november 2021

In dit onderzoek is de voorraad woningen in Nederland geanalyseerd op basis van cijfers die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn gepubliceerd op 29 oktober 2021 onder de titel Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio.

De onderzoeksresultaten geven inzicht in de trends en ontwikkelingen van de woningvoorraad in Nederland als geheel (periode 2012 t/m 2021) en per provincie (periode 2017 t/m 2021).

Om de woningvoorraad van provincies te kunnen vergelijken, is in dit onderzoek ook gekeken naar de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners. Hierbij is gebruikgemaakt van de aantallen inwoners op 1 januari 2021, zoals door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerd op 28 oktober 2021 onder de titel Bevolkingsontwikkeling; regio per maand.

Bekijk onderzoek ›

 

Lokale verschillen en trends in bedrijvigheid op de onroerendgoedmarkt

Publicatiedatum: 6 mei 2021

In dit onderzoek zijn de lokale trends en verschillen in het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner in de bedrijfstak ‘Verhuur en handel van onroerend goed’ in kaart gebracht. De onderzoeksresultaten geven inzicht in de lokale verschillen en trends met betrekking tot de bedrijvigheid op de onroerendgoedmarkt.

Alle berekeningen in dit onderzoek zijn gebaseerd op de in april 2021 verschenen gegevens van het thema ‘Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, gemeente’ (periode 2007 t/m 2021) en de in maart 2021 verschenen gegevens van het thema ‘Bevolkingsontwikkeling; regio per maand’ (periode 2007 t/m 2021) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bekijk onderzoek ›