Financieel Beheer

Financieel Beheer uitgevoerd door Parel Beheer

Samen met Administratief Beheer vormt Financieel Beheer de boekhouding van elke VvE. Waar Administratief Beheer voornamelijk gaat over het administreren van onder andere de ledenbijdragen en betalingen, gaat Financieel Beheer over de verslaglegging hiervan. Dit is erg belangrijk voor iedere VvE, omdat dit inzichtelijk maakt wat de situatie is van de VvE. Is de VvE bijvoorbeeld wel financieel gezond? Door middel van een goed geregelde documentatie kan er op tijd aan de bel getrokken worden.

Een duidelijk georganiseerd Financieel Beheer is daarom van cruciaal belang voor iedere VvE. Door dit uit te besteden aan Parel Beheer weet u zeker dat de VvE in goede handen is. Wij regelen als VvE Beheerder alles. Het financiële plaatje is daar een belangrijk onderdeel van. Dit is tevens een erg lastig onderdeel. Niet veel mensen hebben verstand van dit soort financiële zaken. Parel Beheer schiet maar al te graag te hulp.

Wat valt allemaal onder Financieel Beheer?

Wanneer u kiest voor Financieel Beheer uitgevoerd door Parel Beheer behoort het volgende tot onze standaard dienstverlening:

  • Het opstellen van de jaarbegroting en jaarrekening.
  • Het nauwkeurig opstellen van de financiële jaarstukken.
  • Het opstellen van de cashflow begroting.
  • Indien gewenst het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP).
  • Het berekenen van de bijdragen van de appartementsrechten.
  • Het verzorgen van overzichten van voorschot en definitieve bijdrage.
  • Het debiteurenbeheer, indien leden niet op tijd betalen.
  • Het begeleiden van de kascommissie ter controle van de jaarstukken.

Al deze diensten creëren samen voor u een goed en duidelijk overzicht van de financiële gezondheid van uw VvE. Hierdoor weet u hoe de VvE ervoor staat en wat er eventueel verbeterd moet worden. Parel Beheer staat als VvE Beheerder voor u klaar om alles in orde te brengen en ook zo te houden. Door middel van transparante communicatie is de VvE altijd op de hoogte van de werkzaamheden van Parel Beheer.

Financieel Beheer met Parel Beheer als VvE Beheerder

Om bijvoorbeeld inzicht te krijgen in de kosten voor het komende boekjaar krijgt u een overzichtelijke jaarbegroting van Parel Beheer. Verder worden ook jaarstukken die bijvoorbeeld nodig zijn bij de overdracht van een huis of hypotheekaanvraag nauwkeurig opgesteld door ons. Financieel Beheer is hierdoor belangrijk voor de verkoop van een appartementsrecht. Als VvE Beheerder zal Parel Beheer ook dit soort zaken regelen.

Uiteraard kijken wij als VvE Beheerder ook naar de toekomst. Daarom is de cashflow berekening waarin staat wat de VvE moet gaan sparen voor toekomstig onderhoud tevens onderdeel van Financieel Beheer. zo maken wij tevens inzichtelijk hoeveel ieder appartement per maand moet bijdragen aan de VvE. Wat de exacte bijdrage per appartementsrecht is, vindt u terug in de Splitsingsakte van uw VvE. Wanneer een bewoner achterloopt op de betalingen, spreken wij het lid erop aan. Ook dat is een onderdeel van Financieel Beheer.

Inzichtelijk Financieel Beheer voor banken en notarissen

Goed Financieel Beheer is niet alleen voor de VvE belangrijk. Ook banken en notarissen hechten waarde aan een goed Financieel Beheer. Bij de overdracht van een appartementsrecht of het aanvragen van een hypotheek vragen banken en notarissen stukken op bij de VvE. Denk bijvoorbeeld aan jaarrekeningen, balansen en cashflow prognoses. Ontbreken deze stukken of zijn zij van slechte kwaliteit? Dan kan dat gevolgen hebben voor de verkoop van een appartementsrecht of het afsluiten van een hypotheek. Professioneel Financieel Beheer is dus ook van groot belang bij een notariële akte.

UBO Ultimate Beneficial Owners

 

Onder Financieel Beheer valt ook het verzorgen van de zogenaamde UBO verklaring. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owners. De UBO wordt gevraagd door banken en verzekeringen. Als rekeninghouder of verzekeringnemer moet je hieraan meewerken. UBO’s zijn natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Denk aan personen die meer dan 25% van de stemrecht hebben in de VvE. Een UBO is altijd een natuurlijk persoon- of personen. Is de eigenaar een rechtspersoon? Dan moeten de UBO’s van die rechtspersoon worden aangemeld. Is dit ook een BV? Dan ook weer die eigenaren. Net zo lang totdat de UBO’s bekend zijn.

Wat gebeurt er als een VvE hier niet aan voldoet? Dan kan de Bank de betaalrekening opzeggen. Of de Verzekeringsmaatschappij zegt de relatie op met de Vereniging van Eigenaars op. In Amsterdam leert de praktijd dat banken en verzekeraars dat ook echt doen.