Financieel beheer

Financieel Beheer vormt samen met Administratief beheer de boekhouding van uw VvE. Waar Administratief Beheer gaat over het administreren van de ledenbijdragen, betalingen etc gaat Financieel Beheer over de verslaglegging hiervan. Is de VvE financieel gezond? Meer informatie over Administratief Beheer vind u hier

Wat valt allemaal onder Financieel Beheer?

Als u kiest voor Financieel Beheer behoort het volgende tot onze standaard dienstverlening:

  • Wij stellen de jaarbegroting en jaarrekening op. Dit is nodig om een goed overzicht te krijgen in de (financiële) gezondheid van uw VvE. Met de jaarbegroting krijgt u inzicht in de kosten voor het komende boekjaar.
  • Het opstellen van de financiële jaarstukken behoort ook tot Financieel Beheer. Deze jaarstukken heeft u bijvoorbeeld nodig bij de overdracht van uw huis, of bij een hypotheekaanvraag. Het is dan ook belangrijk dat deze documenten nauwkeurig zijn opgesteld. Financieel Beheer is belangrijk voor de verkoop van een appartementsrecht.
  • Ook opstellen van de cashflow begroting doen wij binnen de module Financieel Beheer. Met de cashflow berekening krijgt u inzicht in wat de VvE moet gaan sparen voor toekomstig onderhoud. Bijvoorbeeld voor een MJOP. Voor meer informatie over een MJOP kunt u naar de  Meer Jaren Onderhouds Plan pagina.
  • Het berekenen van de bijdragen van de appartementsrechten. U wilt immers weten hoeveel ieder appartement per maand moet bijdragen aan de VvE. Financieel Beheergeeft u hier inzicht in. Bij sommige VvE’s kan dat per appartementsrecht verschillen. Wat de bijdrage per appartementsrecht precies is vind u terug in de Splitsingsacte van uw VvE
  • Het verzorgen van overzichten van voorschot en definitieve bijdrage. Soms moeten bijdrages achteraf gecorrigeerd worden. Omdat er bijvoorbeeld een (voorschot) stookkosten moet worden verrekend.
  • Financieel Beheer is ook debiteurenbeheer. Betalen de leden wel op tijd? Wij innen de servicekosten en andere bijdragen. Indien noodzakelijk beginnen wij een incassoprocedure. Elkaar als bewoner aanspreken op (achterstallige) betalingen is natuurlijk niet prettig. Daarom doen wij dat voor u.
  • Het begeleiden van de kascommissie ter controle van de jaarstukken. U wilt immers weten of alle inkomsten en uitgaven correct zijn geboekt en rechtmatig uitbetaald. Dit vormt een van de belangrijkste onderdelen van Financieel Beheer.

Financieel Beheer. Banken en notarissen.

Goed Financieel Beheer is voor banken en notarissen van groot belang. Bij de overdracht van een appartementsrecht, of het aanvragen van een hypotheek (verlenging) vragen banken en notarissen steeds meer stukken op bij de VvE. Denk bijvoorbeeld aan jaarrekeningen, balansen en cashflow prognoses. Ontbreken deze stukken, of zijn zij van slechte kwaliteit, dan kan dat gevolgen hebben voor de verkoop van een appartementsrecht of het afsluiten van een Hypotheek. Professioneel Financieel Beheer is dan ook van groot belang. Meer informatie over notarissen vind u bij Notariële Akte