VvE verduurzamen? Alle subsidies op een rij

VvE verduurzamen?
De subsidies 2024 én voorwaarden op een rij

Als u onderdeel van een VvE bent en aan de slag wil met met het verduurzamen van uw woning, is het verstandig om samen met de VvE op te trekken.

Sommige verduurzamingsmaatregelen moeten immers op gebouwniveau ingevoerd worden. Ook levert schaalvergroting regelmatig financiële voordelen op. Wanneer uw VvE klaar is om actief in te zetten op verduurzaming, is het tijd om te onderzoeken welke maatregelen bij uw situatie passen. En – niet onbelangrijk – hoeveel dit gaat kosten.

Gelukkig is er een tal van subsidies beschikbaar voor dergelijke maatregelen. Maar wanneer huiseigenaren hierin verdiepen, raken ze vaak al snel verstrikt in de regels en restricties.

Welke verduurzamingssubsidies zijn er nu echt beschikbaar voor VvE’s?
Wat leveren ze op? En waar moeten de VvE’s aan voldoen?

Wij zetten dit belangrijke overzicht voor u op een rijtje.

vve verduurzamen

De subsidie verduurzaming voor vereniging eigen huis (SVVE)

De subsidieregeling verduurzamen voor verenigingen van eigenaars (SVVE) is sinds 1 januari 2023 de vervanger van het subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH).

Wanneer u van plan bent om met u VvE, woonvereniging of wooncoöperatie te gaan verduurzamen, dan kan u met de subsidieregeling verduurzamen voor verenigingen van eigenaars (SVVE). De SVVE is in de plaats gekomen van de SEEH om het aanvragen van een subsidie te vereenvoudigen. De SVVE bestaat uit drie onderdelen: subsidie voor verduurzamingsonderzoek en advies, subsidie voor verduurzamingsmaatregelen, en een subsidie voor oplaadpuntenadvies en basislaadinfrastructuur. Voor ieder kan u apart subsidie aanvragen. 

 

Subsidie voor verduurzamingsonderzoek en advies

Wanneer u wil weten hoe u uw gebouw(en) het best kunt verduurzamen, wat het kost en wat het oplevert, dan kan u een subsidie aanvragen voor verschillende onderzoeken en adviezen. Je kan de subsidie tot en met 31 december 2027 aanvragen. De subsidie kan worden aangevraagd op mijn RVO

Je kan een subsidie ontvangen voor het volgende:

 • advies over bouwkundige en energetische staat van het gebouw
 • energiescan
 • energieadvies
 • Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP)
 • asbestinventarisatie
 • gevelonderzoek
 • betonschade-onderzoek
 • ventilatie-onderzoek
 • flora- en faunaonderzoek
 • brandveiligheidsonderzoek
 • gelijkwaardigheidsonderzoek
 • installatie-advies
 • financieel haalbaarheidsonderzoek voor minstens 2 verduurzamingsmaatregelen
 • procesbegeleiding bij het besluitvormingsproces

Als je een subsidieaanvraag wil doen, dan moet dit voldoen aan het volgende: 

 • Per VvE mag u een keer subsidie aanvragen. Dit kan voor een gebouw of groep van gebouwen.
 • In uw VvE is minstens één koopwoning waarvan de eigenaar ook de bewoner is (eigenaar-bewoner). De eigenaar heeft die woning als hoofdverblijf en staat op dat adres ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.
 • U vraagt de subsidie achteraf aan op basis van de factuur en het betaalbewijs.
 • De adviezen en onderzoeken zijn uitgevoerd na 1 januari 2024. Deze regel geldt niet voor het energieadvies en DMJOP: deze ogen zijn afgegeven vóór 1 januari.
 • Als u een subsidieaanvraag indient, mogen de adviezen en onderzoeken maximaal 2 jaar geleden zijn uitgevoerd.
 • Als (een groep van) gebouwen al eerder overheidssubsidies hebben gekregen voor onderzoek, dan krijgt de VvE hier niet nogmaals subsidie voor. Hierbij zijn gemeentelijke subsidies een uitzondering.

 

Subsidie voor verduurzamingsmaatregelen

Bent u als VvE van plan om uw gebouwen te verduurzamen? Dan kan je gebruikmaken van de subsidie voor verduurzamingsmaatregelen. Deze kan aangevraagd worden van 23 januari 2023 tot en met 31 december 2027. Deze kan je aanvragen op mijn RVO.

Let op: u vraagt de subsidie aan voordat u start met de uitvoering van de maatregelen. U mag na het indienen van uw aanvraag al starten met de uitvoering. U heeft pas zekerheid over uw subsidie wanneer u het besluit over uw aanvraag (de beschikking) van ons ontvangt. Besluit u de maatregelen uit te voeren voordat u de beschikking heeft ontvangen? Dan doet u dat op eigen risico. Een compleet overzicht van mogelijke apparaten inclusief de bijbehorende subsidiebedragen vindt u hier.

Voor de volgende verduurzamingsmaatregelen kunt u een subsidie aanvragen:

 • Energiebesparende isolatiemaatregelen
 • Aanvullende energiebesparende maatregelen
 • Zeer energiezuinig pakket (ZEP)
 • Duurzame warmteopties en centrale aansluiting warmtenet

Energiebesparende isolatiemaatregelen

De onderstaande isolatiemaatregelen komen voor subsidie in aanmerking als u deze uitvoert  in de bestaande thermische schil van het gebouw. De thermische schil is de omhulling van het gebouw, samengesteld uit bouwkundige elementen zoals de muren en dak. 

De maatregelen die in aanmerking komen zijn:

 • spouwmuurisolatie: het isoleren van bestaande spouwmuren (tussen binnen- en buitenmuur).
 • gevelisolatie: het isoleren van de bestaande gevel (tegen binnen- of buitenmuur), dit is binnen- of buitengevelisolatie.
 • dak- of zoldervloerisolatie: het isoleren van het bestaande dak of van de bestaande zolder-/vlieringvloer (het laatste als de zolder onverwarmd is).
 • vloer- of bodemisolatie: het isoleren van de bestaande vloer of de bodem van de  kruipruimte.
 • hoogrendementsglas (HR-glas): het vervangen van het bestaande glas door HR++ of triple-glas. Dit kunt u mogelijk combineren met isolerende kozijnpanelen of isolerende deuren. Neemt u triple-glas? Dan moet dit altijd in combinatie met het vervangen van het kozijn door een nieuw isolerend kozijn.

Voorwaarden energiebesparende isolatiemaatregelen:

De subsidie heeft de volgende voorwaarden:

 • Heeft de VvE meerdere losstaande gebouwen? Dan vraagt u per gebouw subsidie aan.
 • In uw VvE bevindt zich minstens één koopwoning waarvan de eigenaar ook de bewoner is (eigenaar-bewoner). De eigenaar-bewoners binnen de VvE hebben hun woning als hoofdverblijf of krijgen deze als hoofdverblijf na het uitvoeren van de maatregelen. Het hoofdverblijf is het adres waar de eigenaar volgens de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven.
 • Heeft u VvE koop- en huurwoningen? Dan gelden voor de huurwoningen de Europese staatssteun kaders. Elke eigenaar die officieel één of meerdere woningen verhuurt, vult dan onderstaande ‘SVVE verklaring staatssteunkaders’ in.
 • Als VvE stuurt u alle ingevulde verklaringen met de aanvraag mee.
 • De VvE laat alle maatregelen, waarvoor u een subsidieaanvraag doet, uitvoeren door één of meer deskundige bouwbedrijven of installateurs met een KVK-inschrijving. De woningeigenaars mogen de maatregelen niet zelf uitvoeren.
 • De energiebesparende isolatiemaatregelen moet u binnen 2 jaar na de beschikking (laten) uitvoeren. Dit geldt ook voor de mogelijke aanvullende maatregelen.

Houd u er ook rekening mee dat u geen subsidie krijgt voor:

 • een woning of gebouw met een bouwjaar of woonfunctie na 1 januari 2013;
 • commercieel vastgoed binnen de VvE (bijvoorbeeld winkels en kantoren);
 • het om- of verbouwen van gebouwen tot woningen van een VvE, woonvereniging of wooncoöperatie. Voorbeelden van gebouwen zijn onder andere scholen, kerken en kantoren.
 • het opsplitsen van één woning in meerdere appartementen;
 • vergroten van de bestaande thermische schil of nieuwbouw. De thermische schil is de omhulling van het gebouw, samengesteld uit bouwkundige elementen zoals het dak en vloer.
 • energiebesparende maatregelen die u uitvoert in huurwoningen en waarvoor u al subsidie ontving vanuit de regelingen:
  • Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) (gesloten)
  • Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV-V)
  • Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE
  • Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

ZEP

Het zeer energiezuinig pakket (ZEP) is een samenhangend pakket aan energiebesparende maatregelen die u aanvraagt als u het maximum aan energiebesparende maatregelen wilt nemen in uw gebouw. 

Voorwaarden ZEP

U voert het ZEP uit in het hele gebouw met de volgende maatregelen:

 • isolatie van dak, gevel, vloer, glas, kozijnen en deuren
 • een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met een minimaal rendement (90%) aan warmteterugwinning (WTW). Warmteterugwinning is een manier waarmee warmteverlies wordt verminderd.

Er zijn hoge eisen gebonden aan onder andere de isolatiewaarden en past goed bij het nul-op-de-meter-concept (NOM) voor woningen en gebouwen. De VvE moet de maatregelen binnen 3 jaar laten uitvoeren. Bij een ZEP om het isoleren van de hele bestaande thermische schil. Dit is dus het hele dak en de hele vloer.

Duurzame warmteopties en centrale aansluiting warmtenet

Bij de SVVE kan je nu ook terecht voor duurzame warmteopties en centrale aansluiting van het warmtenet. Dit zijn subsidies die eerder onder de subsidies ISDE en SAH. Voor de volgende duurzame warmteopties kan je een subsidie aanvragen:

 • Warmtepomp
 • Zonneboiler
 • Centrale aansluiting op een warmtenet: Let op! Dit geldt alleen voor VvE’s met 100% eigenaar/bewoners. Gemengde bewoners kunnen hiervoor een subsidie aanvragen bij de SAH.

Voorwaarden voor een warmtepomp

 • De warmtepomp is nieuw en ongebruikt.
 • U laat de warmtepomp installeren in een gebouw waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd vóór of op 30 juni 2018.
 • Apparatenlijst: controleer voordat u een warmtepomp aanschaft eerst onderstaande ‘maatregelenlijst warmtepompen’. Staat uw warmtepomp op de lijst? Dan vermeld u bij uw aanvraag de meldcode van de warmtepomp. De meldcode betekent dat de keuze die u maakt voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.
 • Staat uw warmtepomp niet op de lijst? Ook dan mag u subsidie aanvragen. Het risico is dan wel dat bij controle blijkt dat uw gekozen apparaat niet voldoet aan onze eisen. In dat geval heeft u geen recht op subsidie. Stuur met uw aanvraag de productbeschrijving en technische documentatie van uw warmtepomp mee.

Voorwaarden voor een zonneboiler 

 • De zonneboiler is nieuw en ongebruikt. De zonneboiler bestaat uit collectoren en een boilervat.
 • U laat de zonneboiler installeren in een gebouw waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd vóór of op 30 juni 2018.
 • Apparatenlijst: controleer voordat u een zonneboiler aanschaft eerst onderstaande ‘maatregelenlijst zonneboilers’. Staat uw zonneboiler op de lijst? Vermeld dan bij uw aanvraag de meldcode van de zonneboiler. De meldcode betekent dat de keuze die u maakt voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. 
 • Staat uw zonneboiler niet op de lijst? Ook dan mag u subsidie aanvragen. Het risico is wel dat bij een controle uw gekozen apparaat niet voldoet aan onze eisen. In dat geval heeft u geen recht op subsidie. Stuur met uw aanvraag de productbeschrijving en technische documentaties mee.

Voorwaarden voor centrale aansluiting op het warmtenet

 • De subsidie wordt aangevraagd voor een vereniging met uitsluitend koopwoningen (eigenaar-bewoners). Als er sprake is van een gemengde VvE, dus met zowel koop- als huurwoningen, dan dient de vereniging een subsidieaanvraag te doen via de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH). De aansluiting is uitgevoerd door een warmteleverancier of deze liet dat uitvoeren. De installatie mag u niet zelf doen.
 • U vraagt de subsidie aan voordat u de koopovereenkomst voor de aansluiting op een warmtenet tekent.
 • U heeft 3 jaar de tijd om de centrale aansluiting op een warmtenet te realiseren, nadat u het besluit op de subsidieaanvraag heeft ontvangen.
 • U levert bewijs aan dat uw appartementencomplex is aangesloten op een warmtenet met een overeenkomst met een warmteleverancier.
 • U heeft geen recht op subsidie als er al eerder subsidie is verstrekt voor de centrale warmteaansluiting van het appartementencomplex op het warmtenet.

Subsidie voor oplaadpuntenadvies en basisinlaadinfrastructuur

Overweegt uw VvE om de basislaadinfrastructuur aanleggen voor oplaadpunten voor elektrische auto’s te installeren? Of wilt u goed advies inwinnen over laadpalen? Dan is het tot en met 31 december 2027 mogelijk om binnen de SVVE subsidie aan te vragen voor oplaadpuntenadvies en basislaadinfrastructuur. Deze subsidie vergoedt tot 75% van de kosten en heeft een maximum van 1500 euro. U kunt een overzicht van adviseurs op het gebied van laadinfrastructuur binnen VvE’s vinden bij VvE-adviseurs. U kunt de SVVE-subsidie bij mijn RVO aanvragen.

Basislaadinfrastructuur

Als VvE kunt u een subsidie aanvragen voor een basisinlaadinfrastructuur. Je legt een basislaadinfrastructuur aan zodat de bewoners oplaadpunten kunnen plaatsen. De subsidie zorgt ervoor dat een deel van de kosten voor de basislaadinfrastructuur vergoedt wordt, namelijk €100,- per parkeerplaats. Echter, je krijgt geen subsidie voor de oplaadpunten zelf.

Waar moet u aan voldoen?

 • In uw VvE is minstens één koopwoning waarvan de eigenaar ook de bewoner is.
 • U levert een getekende offerten aan met een technische omschrijving. Daarin staat dat de volgende activiteiten vallen onder de infrastructuur:
  • elektriciteitsladingen, leidingdoorvoeren en/of bekabeling*
  • onderverdeelkasten en/of blakbandbekabeling
  • voorzieningen voor optimale stroomverdeling en stroomverbruik (slim laden)
  • centrale manier om oplaadpunten af te schakelen voor brandveiligheid
  • datanetwerk voor verbinding met het internet
  • *Wordt een deel van de bekabeling pas aangelegd met de oplaadpunten? Dan bestaat de basislaadinfrastructuur uit de leidingen voor deze bekabeling.
 • In de offerte wordt het aantal parkeerplaatsen dat is aan te sluiten op de basislaadinfrastructuur vermeld, en hoe bewoners toegang krijgen tot oplaadpunten.
 • Als niet uit de offerte blijkt hoeveel parkeerplaatsen er zijn aangesloten op de basisinfrastructuur, dan uploadt u een laadplan, laadpuntenadvies of plattegrond als bijlage.
 • U levert bewijs dat de parkeerplaatsen eigendom zijn van de VvE-leden.
 • U levert bewijs van een positief besluit van de ALV over de installatie van de basislaadinfrastructuur.

Oplaadpuntenadvies

Ook kan je een subsidie krijgen voor oplaadpuntenadvies. Dit advies moet zijn opgesteld door een bij de KvK ingeschreven deskundig adviseur. In dit advies staat hoe u als VvE op een toekomstbestendige manier oplaadpunten op eigen parkeergelegenheid realiseert.

Waar moet u aan voldoen?

 • Het advies moet opgesteld zijn na 5 oktober 2021.
 • In het advies staat een schatting van de laadbehoefte van de vereniging met een perspectief van minimaal 10 jaar.
 • Ligt de parkeergelegenheid geheel of gedeeltelijk in een gebouw? Dan moet het advies aanbevelingen bevatten voor de borging van de brandveiligheid.
 • In het advies staan aanwijzingen voor de verdeling van de kosten van de oplaadpunten tussen de vereniging en de gebruikers van de oplaadpunten.
 • Het advies bevat aanbevelingen voor de benodigde elektrische aansluiting en installatie van de oplaadpunten. Hierbij gaat het advies in ieder geval in op:
  • een optimale verdeling van de beschikbare stroom over de op te laden voertuigen en het laden op optimale momenten;
  • de mogelijkheid om het laden tijdelijk te vertragen of te stoppen als het stroomnetwerk in het gebouw overbelast dreigt te raken;
  • borging van de fysieke en digitale veiligheid van de oplaadpunten. 
 • In het advies staat een toelichting op de relevante wet- en regelgeving.
 • In uw VvE is minstens één koopwoning waarvan de eigenaar ook de bewoner is.

De subsidie voor duurzame energie (ISDE)

Wilt uw VvE het proces van het opwekken van energie verduurzamen? Dan komen jullie wellicht in aanmerking voor de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Voor een warmtenet, zonneboiler of een warmtepomp kan u terecht bij de SVVE. Vanaf 2024 kunt u alleen voor een kleinschalige windturbine de ISDE-subsidie aanvragen. Er is geen subsidie meer beschikbaar voor zonnepanelen. Je kunt de ISDE-subsidie aanvragen op mijn RVO.

Let op! Je moet voor de aanvraag van een ISDE-subsidie eHerkenning en/of DigiD hebben.

Waar moet u aan voldoen?

Per gewenst apparaat gelden aparte voorwaarden. Hoe dan ook moet de VvE aan onderstaande voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de ISDE:

 • U heeft een geldig KVK-nummer.
 • U vraagt eerst de subsidie aan, voordat u de koopovereenkomst voor het apparaat sluit.
 • U laat het apparaat in Nederland installeren.
 • U heeft de zonnepanelen en/of windturbine in gebruik binnen 24 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen.
 • U heeft bij het vaststellen van de subsidie een bewijs nodig dat een bouwinstallatiebedrijf het apparaat heeft geïnstalleerd.
 • U heeft een factuur en betaalbewijs nodig van de aanschaf en van de installatie door het bouwinstallatiebedrijf.
 • U verkoopt of verwijdert het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de vaststelling van uw subsidie.
 • U heeft geen recht op subsidie als er al eerder subsidie is verstrekt voor de betreffende maatregel en/of het betreffende apparaat. Ook heeft u geen recht op subsidie als u hiervoor fiscaal voordeel krijgt binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA).
 • Zakelijke partijen komen in aanmerking voor deze subsidie. Dit geldt voor rechtspersonen, maar ook een maatschap, stichting, vof en cv.

Kleinschalige windturbine installeren

Met de ISDE is het mogelijk voor een VvE om subsidie te ontvangen voor de installatie van kleine windturbines. Het is mogelijk om tot en met 31 december 2027 subsidie te ontvangen voor kleine windturbines via de ISDE. De maximale subsidie voor een kleinschalige windturbine is € 66,- per m² rotoroppervlak. 

Let op! Tot en met 31 december 2027 is er 20 miljoen euro beschikbaar voor zakelijke gebruikers. (Valt de VvE ook onder).

Je kan de subsidie aanvragen op mijn RVO.

U kunt aanspraak maken op deze subsidie als u aan deze voorwaarden voldoet:

 • Een windturbine moet een minimaal rotoroppervlak hebben van 50 m². Het project mag uit meerdere windturbines bestaan, maar iedere turbine heeft een minimale rotoroppervlak van 50 m².
 • Zakelijke partijen komen in aanmerking voor subsidie voor kleinschalige windturbines. Dit geldt voor alle rechtspersonen, maar ook een maatschap, stichting, vof en cv.
 • De windturbines laat u aansluiten op het elektriciteitsnet door middel van een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 A (kleinverbruikersaansluiting).
 • Bij het aanvragen van de subsidie toont aan dat u een omgevingsvergunningsaanvraag voor het windturbineproject heeft aangevraagd.
 • Bij het indienen van uw vaststelling van de subsidie bent u in bezit van de omgevingsvergunning.
 • De installatie laat u uitvoeren door een bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf uitvoeren
 • U vraagt eerst de subsidie aan, nog voordat u een koopovereenkomst sluit met de leverancier van de windturbine.
 • U moet de windturbine in gebruik nemen binnen de 24 maanden nadat u de beslissing over de verlening van de subsidieaanvraag heeft ontvangen.
 • U heeft geen recht op subsidie als er al eerder subsidie is verstrekt voor de kleinschalige windturbine op de locatie.

Subsidie voor elektrische kookvoorziening

Woningeigenaren kunnen vanaf 2023 subsidie aanvragen voor een elektrische kookvoorziening. Let op! De elektrische kookvoorziening geldt niet als 2e maatregel. Installeert u bijvoorbeeld een kookvoorziening nadat u glasisolatie heeft laten aanbrengen, dan blijft voor de glasisolatie het lagere subsidiebedrag gelden. Dat is een vast subsidiebedrag van € 400. 

U kunt aanspraak maken op deze subsidie wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De woning is aangesloten op een warmtenet
 • Na 1 april 2022 is de gasmeter definitief verwijderd
 • U heeft geen ISDE-subsidie gehad voor aansluiting op een warmtenet
 • Na 1 april 2022 is de elektrische kookvoorziening aangeschaft en de elektrische kookvoorziening is nieuw en niet eerder gebruikt

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Is uw VvE van plan om duurzame elektriciteit op te wekken uit zonne-energie, windenergie of waterkracht? Dan kunt u gebruik maken van de SCE. Dit is een exploitatiesubsidie. Dit betekent dat de subsidie uitgekeerd wordt in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh. Ieder jaar wordt per kWh een basisbedrag bepaald per type installatie dat nodig is om de installatie rendabel te maken.

Het basisbedrag van het jaar waarin de aanvraag wordt gedaan geldt voor de hele subsidieperiode van 15 jaar. De subsidie per kWh is het verschil tussen het basisbedrag en de marktprijs.

Let op! U kunt vanaf 2 april tot en met 1 november 2024 de SCE-aanvraag indienen. 

Waar moet u aan voldoen?

Om in aanmerking te komen voor de SCE moet uw VvE aan de volgende voorwaarden voldoen:

Algemene voorwaarden

 • U bent nog geen financiële verplichtingen aangegaan.
 • U vraagt een subsidie aan voor een coöperatie of VvE.
 • U bent eigenaar van de productie-installatie.
 • U doet een haalbaarheidssituatie. De verplichte onderdelen van de haalbaarheidsstudie zijn:
  • een omschrijving van de product-installatie
  • een exploitatieoverzicht met onder andere: een specificatie van de investeringskosten, kosten en baten per jaar, en projectrendement over de gehele tijd.
  • een financieringsplan voor de productie-installatie.
  • bij een productie-installatie voor windenergie > 100 kW: een windenergie-opbrengstberekening.
  • bij een productie-installatie die gebruikmaakt van waterkracht > 100 kW: een waterkracht-opbrengstberekening.
  • bij een aanvraag voor een productie-installatie Zon-PV (zonnepanelen): een kaart of luchtfoto van de locatie van de productie-installatie waarop de zonnepanelen zijn ingetekend. U tekent ook de al aanwezige en nog te realiseren installaties in. Gaat het om een SCE- en/of SDE(++)-aanvraag? Dan vermeldt u de projectnummers hiervan op de intekening.
 • U heeft de benodigde vergunningen.
 • Als u niet de eigenaar van de locatie bent, dan regelt u recht van opstal.
 • Uw installatie heeft één allocatiepunt.
 • Per locatie dient u één allocatiepunt in.
 • U mag de installatie niet gebruiken vóór de aanvraag.
 • Bij een grootgebruikeraansluiting vraagt u uw netbeheerder om een transportindicatie.
 • U geeft aan dat uw dak of gevel geschikt is.
 • U mag geen beroep doen op andere subsidies

Voorwaarden voor VvE’s 

 • U bent eigenaar van de plaats waar de installatie komt
 • 75% van de leden woont in een bepaald postcodegebied
 • 75% van uw leden heeft een kleinverbruikersaansluiting
 • U kunt aanvragen als hoofd- of onder-VvE
 • Binnen een jaar stuurt u de ledenlijst

De Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH)

Woningen van aardgas is een belangrijk onderdeel van het verduurzamingsbeleid. Dankzij de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) kunnen sinds 2021 gemengde VvE’s (waarbij huurders en eigenaar-bewoners door elkaar wonen) ook een subsidie aanvragen. De SAH is met één jaar verlengd, en kan worden aangevraagd tot 31 december 2024. U kunt de SAH via mijn RVO aanvragen. 

Let op! Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Aan welke maatregelen kunt u denken om de woningen aardgasvrij te maken?

 • Het afkoppelen van de aardgasaansluiting bedoeld voor ruimteverwarming, koken en/of warmtapwater en het verwijderen van de gasmeter; 
 • Het aanpassen of vervangen van het ruimteverwarmingssysteem en de voorzieningen voor koken en warmtapwater; 
 • Andere bouwkundige aanpassingen die nodig zijn voor het aardgasvrij maken van de woning of het aansluiten van de woning op een warmtenet;
 • Het aansluiten van de woning op het warmtenet.

Aanpassingen in de woning worden tot 40% vergoed tot een maximum van 1200 euro. De aansluitkosten op het warmtenet worden tot 30% vergoed. Hiervoor is een maximum van 3800 euro beschikbaar.

Waar moet u aan voldoen? 

Om in aanmerking te komen voor de SAH, moet uw VvE aan deze voorwaarden voldoen:

 • De VvE is een gemengde VvE, er wonen huurders en eigenaar-bewoners;
 • Dient u een aanvraag in voor een huurwoning? Dan moet de huurwoning in de afgelopen 24 maanden, minimaal 3 maanden verhuurd zijn geweest;
 • Bij de aanvraag wordt een afschrift ingeleverd van het besluit van de algemene ledenvergadering om alle of een deel van de woningen aardgasvrij te maken;
 • Na de aanpassingen is de woning helemaal aardgasvrij. Alle warmte voor ruimteverwarming en warm tapwater komt de woning binnen via een warmtenet of via een niet-gasgedreven warm tapwatervoorziening. Ook is er geen aardgas in de woning meer nodig om te koken;
 • De subsidie geldt voor alle woningen waarvoor een bouwvergunning/omgevingsvergunning is aangevraagd vóór 1 juli 2018;
 • Woningen die via dezelfde getekende overeenkomst met de warmteleverancier worden aangesloten op een warmtenet, combineert u in één subsidieaanvraag;
 • In de overeenkomst met een warmteleverancier staat/staan:
 • dat de woningen worden aangesloten op een warmtenet;
 • dat de woning binnen 5 jaar op het warmtenet wordt aangesloten;
 • de kosten van de warmteleverancier voor het aansluiten van de woning op het warmtenet.

Gemeentelijke regelingen

Naast de landelijke subsidieregelingen waarvan VvE’s die willen verduurzamen gebruik kunnen maken, kunnen er ook gemeentelijke regelingen zijn waar u mogelijk gebruik van kunt maken.

Kijk hiervoor op de website van uw gemeente.