VvE Oprichten

Waarom zou u een VvE oprichten? De wetgever stelt steeds meer verplichtingen aan een VvE. Zo moet een VvE ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, een bestuur hebben en een reserve aanleggen voor onderhoud. De jaarlijkse reservering moet minimaal 0,5% bedragen van de herbouwwaarde van de woningen. Bestaat de VvE uit 4 woningen met een totale herbouwwaarde van € 1.500.000 moet er jaarlijks € 7.500 toegevoegd worden aan de onderhoudsreserve. Indien er een Meerjaren Onderhouds Plan aanwezig is vervalt deze verplichting.

Daarnaast heeft een VvE die aan al haar wettelijke verplichtingen voldoet een positieve invloed op de waardeontwikkeling van de betrokken woning. Een VvE oprichten is dus verstandig.

Een VvE oprichten is dus ook in het belang van de individuele eigenaren

Een VvE oprichten: de Kamer van Koophandel

Een VvE oprichten: De eerste stap die u moet nemen als u de VvE opricht is het registeren van de VvE bij de Kamer van Koophandel (KvK). Bij de Kamer van Koophandel moet u dan een aantal gegevens aanleveren. Bijvoorbeeld de naam van de VvE, vestigings- en correspondentieadres en een opgave van de bestuurders. Een VvE oprichten vergt dan ook de nodige papierwerk. En u moet de juiste procedures volgen.

Een VvE oprichten: de Bank

Is de VvE ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Als de VvE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen de bestuurders die daartoe gerechtigd zijn een bankrekening openen op naam van de VvE. Bij een VvE oprichten is het ook belangrijk dat er een bankrekening is op naam van de VvE en niet bijvoorbeeld op naam van een van de bestuurders of leden.

Waarom een VvE oprichten?

Een VvE oprichten: Parelbeheer helpt u er graag bij. Wij nemen al het werk uit handen. Zoals een juiste inschrijving in de Kamer van Koophandel, het openen van een Bankrekening en het houden van een eerste (oprichtingsvergadering). Maar bij een VvE oprichten gaat het om meer. Wat zijn de juiste stemverhoudingen binnen de VvE? Hoe hoog moeten de maandelijkse bijdragen zijn voor een kostendekkende begroting? Een VvE oprichten is een belangrijke stap naar van het vakkundige beheer van uw VvE. Parel Beheer kan u van deskundig advies dienen, en alle zorgen uit handen nemen. Bij een VvE oprichten kunnen wij alles voor u regelen en uitvoeren. Het enige wat wij nodig hebben zijn de namen van de bestuurders en een handtekening. Een VvE oprichten doen wij snel en vakkundig.

Ten slotte: Een VvE oprichten is ook van belang voor de verkoopbaarheid van uw huis. Steeds meer hypotheekverstrekkers willen dat er een (professionele) beheerder aanwezig en een VvE die zijn financiën op orde heeft. Daarom is een VvE oprichten ook verstandig voor (toekomstige) verkoop.