VvE Oprichten

VvE Oprichten

Waarom zou u eigenlijk een Vereniging van Eigenaren oprichten? De wetgever stelt namelijk steeds meer verplichtingen aan een VvE. Zo moet een VvE ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, een bestuur hebben en een reserve aanleggen voor onderhoud. Verder moet de jaarlijkse reservering minimaal 0,5% bedragen van de herbouwwaarde van de woningen. Bestaat de VvE uit 4 woningen met een totale herbouwwaarde van € 1.500.000? Dan moet er jaarlijks € 7.500 toegevoegd worden aan de onderhoudsreserve. Indien er een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) aanwezig is, dan vervalt deze verplichting.

Wist je dat een VvE die aan al haar wettelijke verplichtingen voldoet een positieve invloed op de waardeontwikkeling van de betrokken woning? Kortom, een VvE oprichten is dus ondanks de moeite wel de verstandige optie. Een VvE oprichten is dus met andere woorden tevens in het belang van de individuele eigenaren. Parel VvE Beheer Amsterdam kan u ondersteunen tijdens het oprichten van een VvE.

Neem vrijblijvend contact op

[[[["field8","less_than","5"]],[["set_value",null,"12.50",null,"field9"]],"and"],[[["field8","greater_than","4"],["field8","less_than","21"]],[["set_value",null,"10",null,"field9"]],"and"],[[["field8","equal_to","> 20"]],[["set_value",null,"0",null,"field9"]],"and"]]
1
Naam
Naam van de VvE
Aantal appartementsrechtenyour full name
Telefoon
Waarmee kunnen we helpen?more details
0 /
Previous
Next

VvE oprichten: de Kamer van Koophandel

De eerste stap die u moet nemen wanneer u de VvE opricht, is het registreren van de VvE bij de Kamer van Koophandel (KvK). Bij de Kamer van Koophandel moet u een aantal gegevens aanleveren. Denk bijvoorbeeld aan de naam van de VvE, het vestigings- en correspondentieadres en een opgave van de bestuurders. Het oprichten van een VvE vergt daarom ook het nodige papierwerk. Bovendien moet u de juiste procedures volgen. Hierdoor wordt het oprichten van een VvE stiekem al behoorlijk ingewikkeld. Dit is echter nog niet alles.

VvE oprichten: de bank

Is de VvE ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Zodra de VvE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen de bestuurders die daartoe gerechtigd zijn een bankrekening openen op de naam van de VvE. Bij een VvE oprichten is het namelijk belangrijk dat er een bankrekening is op de naam van de VvE en niet bijvoorbeeld op naam van een van de bestuurders of leden. Bestuurders en leden kunnen door de jaren heen wisselen. De naam van de VvE is echter consistent. Daarom is het verstandig om een bankrekening te openen op de naam van de VvE.

Bij het aanvragen van een bankrekening moet je tegenwoordig een UBO verklaring invullen. UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ of uiteindelijk belanghebbende. Banken zijn verplicht om dit te vragen aan een VvE. Maar ook de verzekeringsmaatschappijen. Beide moeten weten wie de uiteindelijk belanghebbenden zijn. Voor Vereniging van Eigenaars is een UBO een eigenaar die 25% of meer van de stemmen heeft. Dat valt te lezen op de website van de AFM. Als VvE Beheerder in Amsterdam worden wij hiermee geconfronteerd. Dit kan op drie momenten:

  1. Als de VvE een nieuwe bankrekening wil openen.
  2. De VvE voert een bestuurswisseling door. Bijvoorbeeld bij de overgang naar een nieuwe VvE Beheerder
  3. Bij een bestaande bankrekening heeft de betreffende bank geen UBO

Voor het invullen van de UBO moeten wij weten wie de eigenaren zijn. Hiervoor kijken wij in het Kadaster. Maar ook in de Kamer van Koophandel (KvK)

 

De vijf zekerheden van Parel Beheer

1

Wij kennen alle klanten persoonlijk

U bent bij ons geen klantnummer achter een inlogcode, maar krijgt de persoonlijke aandacht die u nodig heeft.

2

Wij houden houden ons aan de afspraken

Afspraak is altijd afspraak. Spreken wij af dat de loodgieter morgen om 10 uur bij u is? Dan staat hij ook om 10 uur bij u op de stoep.

3

Wij zijn altijd transparant

U hoeft geen rekening te houden met verborgen kosten en/of verrassingen achteraf. Wij werken enkel met vaste prijzen.

4

Wij zijn altijd bereikbaar voor calamiteiten

Wij zijn 24/7 telefonisch te bereiken. Ook in het weekeinde en op zon- en feestdagen staan wij voor u klaar.

5

Uw wensen staan voorop

Bij Parel Beheer is iedere klant uniek.

Waarom een VvE oprichten met Parel Beheer?

Wilt u een VvE oprichten? Parel Beheer helpt u er graag bij. Wij nemen al het werk uit uw handen. Zaken als een juiste inschrijving in de Kamer van Koophandel, het openen van een bankrekening en het houden van een eerste (oprichtingsvergadering) regelen wij allemaal voor u. Dat is echter nog niet alles. Bij een VvE oprichten gaat het om veel meer dan deze werkzaamheden. Wat zijn bijvoorbeeld de juiste stemverhoudingen binnen de VvE? Hoe hoog moeten de maandelijkse bijdragen zijn voor een kostendekkende begroting?

Een VvE oprichten is een belangrijke stap naar van het vakkundige beheer van uw VvE. Parel Beheer kan u van deskundig advies voorzien en alle zorgen uit handen nemen. Bij een VvE oprichten kunnen wij alles voor u regelen en uitvoeren. Het enige dat wij nodig hebben zijn de namen van de bestuurders en een handtekening. Een VvE oprichten doen wij snel en vakkundig. Ten slotte is een VvE oprichten op professionele wijze ook van belang voor de verkoopbaarheid van uw huis. Steeds meer hypotheekverstrekkers willen dat er een (professionele) beheerder aanwezig en een VvE die zijn financiën op orde heeft. Daarom is een VvE oprichten met de hulp van Parel Beheer ook verstandig voor (toekomstige) verkoop.

Bestuurder inschrijven in de KvK

Als je een VvE opricht moet de VvE worden ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Schrijf je de VvE niet in bij de KvK is dit een economisch delict. Meestal doet de notaris dit. Maar niet altijd. Dan moeten de leden een besluit nemen over wie zich als bestuurder mag inschrijven. Dat moet er minimaal één bestuurder zijn. Vaak wordt Parel VvE Beheer Amsterdam als bestuurder ingeschreven. Vooral bij kleine VvE’s gebeurt dit. Daar is vaak geen bestuur aanwezig vanuit één of meerdere eigenaren. Maar de KvK wil natuurlijk wel weten of de inschrijving rechtmatig is. Dit kan op twee manieren:

  1. Op een rechtmatige VvE vergadering wordt een besluit genomen om Parel Beheer in te schrijven als bestuurder.
  2. Elk eigenaar tekent een verklaring waarin zij aangeven dat zij akkoord gaan met de inschrijving van Parel Beheer.

Met deze verklaringen kan dan de VvE worden opgericht met een rechtsgeldig bestuur.

Openen Bankrekening

Als de VvE is opgericht en ingeschreven in de Kamer van Koophandel kunnen wij een bankrekening openen. Elke VvE krijgt een eigen bankrekening. Dat is niet alleen transparant maar ook een wettelijke noodzaak. Wij doen ook aan Vastgoedbeheer in Amsterdam. Indien noodzakelijk wordt daar ook een aparte bankrekening voor geopend. Uiteraard krijgt het VvE bestuur inzicht in deze rekeningen.

Het openen van een bankrekening vergt tegenwoordig wel wat meer werk. Zo moet er altijd een UBO verklaring worden aangeleverd. En dat kan, zeker bij zakelijke eigenaren, tot wat vertragingen leiden.

Als eenmaal de bankrekening geopend is dan kan de boekhouding verder worden ingericht.

Wat ook voorkomt is dat de VvE niet actief is. Maar wel al over een eigen bankrekening beschikt. In dat geval wordt uiteraard geen bankrekening geopend. Wij zorgen dan dat wij een machtiging krijgen over deze betaalrekening.

Onze VvE-diensten

Financieel beheer

Geen financiële verassingen meer. Bij ons is de financiële administratie van uw VvE in goede handen.

Financieel beheer ›

Administratief beheer

Goede en accurate administratie is van cruciaal belang bij het beheer van een VvE.

Administratief beheer ›

Technisch beheer

Voor het technisch beheer van uw VvE beschikken we over de juiste specialisten voor al uw onderhoud.

Technisch beheer ›

VvE oprichten

Wilt u een VvE oprichten? Parel Beheer helpt u er graag bij. We nemen al het werk uit handen.

VvE oprichten ›

Meerjarenonderhoudsplan

Wij regelen het maken én naleven van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor uw VvE.

Meerjaren onderhoudsplan ›

Huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement is een belangrijk document voor iedere VvE. Parel Beheer kan u hier goed bij helpen.

Huishoudelijk reglement ›

Veelgestelde vragen bij het kiezen van een VvE Beheerder

Welke kosten zijn voor de VvE en wie zorgt voor het onderhoud van het gebouw?

Welke kosten voor de VvE zijn staat in de splitsingsakte. Als vuistregel mag je hanteren al het onderhoud van de buitenschil (muren, dak, fundering, ramen, deuren). Daarnaast alle zaken die gemeenschappelijk zijn. Bijvoorbeeld de stijgleiding voor het water. Daar maken immers twee of meer appartementen gebruik van. Het onderhoud regelen wij graag voor u. Dat is wat wij noemen Technisch Beheer.

Mag ik mijn appartement verhuren?

Ja dat mag. Maar let op. In de splitsingsakte staat meestal dat het appartement een woonbestemming heeft. Dan mag u het als woning verhuren. Wilt u het gebruiken voor AirBnB of short stay? Dat wordt gezien als commerciële verhuur. Dat is een afwijking van de woonbestemming en dan moet u toestemming vragen aan de VvE.

Mag de VvE mij beperkingen opleggen in het gebruik van mijn privé gedeelte?

Dat mag alleen als de beperking expliciet in de splitsingsakte of het huishoudelijk reglement staat. Als daar in staat dat u geen huisdieren mag houden mag dat dus ook niet.

Helpt de VvE beheerder altijd met maken en regelen van het Meer Jaren Onderhoudsplan?

Parel VvE beheer helpt haar klanten daar altijd mee. Het MJOP wordt niet door ons zelf opgesteld. Dat is specialisten werk. Daarvoor werken wij samen met een aantal daarin gespecialiseerde bedrijven.

Is een reservefonds verplicht en wie mag daarover beschikken?

Ja een reservefonds is verplicht. De Wet verbetering Functioneren VvE’s stelt dat een VvE jaarlijks 0,5% van de verzekerde waarde moet reserveren voor onderhoud. Is de opstal verzekerd voor € 800.00? Dan moet er per jaar € 4000,– worden gereserveerd. De jaarlijkse VvE vergadering besluit over het inzet van de gelden uit het reservefonds. Bijvoorbeeld voor schilderwerk of dakrenovatie.

Moet een VvE elk jaar een jaarrekening opstellen?

Ja, dat moet. In bijna alle splitsingsakten staat dat dat binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar moet gebeuren. Het opstellen van een jaarrekening valt onder het administratieve en financieel beheer van Parel Beheer.

Ik wil een uitbouw realiseren. Moet ik daarvoor toestemming hebben van de VvE?

Als u een verandering aan de gemeenschappelijke delen van de VvE wilt aanbrengen (zoals het verwijderen van een deel van de achtergevel) moet u daar altijd toestemming voor vragen aan de VvE.