VvE Oprichten

Met de hulp van Parel Beheer een VvE oprichten

Waarom zou u eigenlijk een Vereniging van Eigenaren oprichten? De wetgever stelt namelijk steeds meer verplichtingen aan een VvE. Zo moet een VvE ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, een bestuur hebben en een reserve aanleggen voor onderhoud. Verder moet de jaarlijkse reservering minimaal 0,5% bedragen van de herbouwwaarde van de woningen. Bestaat de VvE uit 4 woningen met een totale herbouwwaarde van € 1.500.000? Dan moet er jaarlijks € 7.500 toegevoegd worden aan de onderhoudsreserve. Indien er een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) aanwezig is, dan vervalt deze verplichting.

Wist je dat een VvE die aan al haar wettelijke verplichtingen voldoet een positieve invloed op de waardeontwikkeling van de betrokken woning? Kortom, een VvE oprichten is dus ondanks de moeite wel de verstandige optie. Een VvE oprichten is dus met andere woorden tevens in het belang van de individuele eigenaren Parel Beheer kan u ondersteunen tijdens het oprichten van een VvE.

VvE oprichten: de Kamer van Koophandel

De eerste stap die u moet nemen wanneer u de VvE opricht, is het registreren van de VvE bij de Kamer van Koophandel (KvK). Bij de Kamer van Koophandel moet u een aantal gegevens aanleveren. Denk bijvoorbeeld aan de naam van de VvE, het vestigings- en correspondentieadres en een opgave van de bestuurders. Het oprichten van een VvE vergt daarom ook het nodige papierwerk. Bovendien moet u de juiste procedures volgen. Hierdoor wordt het oprichten van een VvE stiekem al behoorlijk ingewikkeld. Dit is echter nog niet alles.

VvE oprichten: de bank

Is de VvE ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Zodra de VvE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen de bestuurders die daartoe gerechtigd zijn een bankrekening openen op de naam van de VvE. Bij een VvE oprichten is het namelijk belangrijk dat er een bankrekening is op de naam van de VvE en niet bijvoorbeeld op naam van een van de bestuurders of leden. Bestuurders en leden kunnen door de jaren heen wisselen. De naam van de VvE is echter consistent. Daarom is het verstandig om een bankrekening te openen op de naam van de VvE.

Bij het aanvragen van een bankrekening moet je tegenwoordig een UBO verklaring invullen. UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ of uiteindelijk belanghebbende. Banken zijn verplicht om dit te vragen aan een VvE. Maar ook de verzekeringsmaatschappijen. Beide moeten weten wie de uiteindelijk belanghebbenden zijn. Voor Vereniging van Eigenaars is een UBO een eigenaar die 25% of meer van de stemmen heeft. Dat valt te lezen op de website van de AFM. Als VvE Beheerder in Amsterdam worden wij hiermee geconfronteerd. Dit kan op drie momenten:

  1. Als de VvE een nieuwe bankrekening wil openen.
  2. De VvE voert een bestuurswisseling door. Bijvoorbeeld bij de overgang naar een nieuwe VvE Beheerder
  3. Bij een bestaande bankrekening heeft de betreffende bank geen UBO

Voor het invullen van de UBO moeten wij weten wie de eigenaren zijn. Hiervoor kijken wij in het Kadaster. Maar ook in de Kamer van Koophandel (KvK)

Waarom een VvE oprichten met Parel Beheer?

Wilt u een VvE oprichten? Parelbeheer helpt u er graag bij. Wij nemen al het werk uit uw handen. Zaken als een juiste inschrijving in de Kamer van Koophandel, het openen van een bankrekening en het houden van een eerste (oprichtingsvergadering) regelen wij allemaal voor u. Dat is echter nog niet alles. Bij een VvE oprichten gaat het om veel meer dan deze werkzaamheden. Wat zijn bijvoorbeeld de juiste stemverhoudingen binnen de VvE? Hoe hoog moeten de maandelijkse bijdragen zijn voor een kostendekkende begroting?

Een VvE oprichten is een belangrijke stap naar van het vakkundige beheer van uw VvE. Parel Beheer kan u van deskundig advies voorzien en alle zorgen uit handen nemen. Bij een VvE oprichten kunnen wij alles voor u regelen en uitvoeren. Het enige dat wij nodig hebben zijn de namen van de bestuurders en een handtekening. Een VvE oprichten doen wij snel en vakkundig. Ten slotte is een VvE oprichten op professionele wijze ook van belang voor de verkoopbaarheid van uw huis. Steeds meer hypotheekverstrekkers willen dat er een (professionele) beheerder aanwezig en een VvE die zijn financiën op orde heeft. Daarom is een VvE oprichten met de hulp van Parel Beheer ook verstandig voor (toekomstige) verkoop.

Bestuurder inschrijven in de KvK

Als je een VvE opricht moet de VvE worden ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Schrijf je de VvE niet in bij de KvK is dit een economisch delict. Meestal doet de notaris dit. Maar niet altijd. Dan moeten de leden een besluit nemen over wie zich als bestuurder mag inschrijven. Dat moet er minimaal één bestuurder zijn. Vaak wordt Parel VvE Beheer Amsterdam als bestuurder ingeschreven. Vooral bij kleine VvE’s gebeurt dit. Daar is vaak geen bestuur aanwezig vanuit één of meerdere eigenaren. Maar de KvK wil natuurlijk wel weten of de inschrijving rechtmatig is. Dit kan op twee manieren:

  1. Op een rechtmatige VvE vergadering wordt een besluit genomen om Parel Beheer in te schrijven als bestuurder.
  2. Elk eigenaar tekent een verklaring waarin zij aangeven dat zij akkoord gaan met de inschrijving van Parel Beheer.

Met deze verklaringen kan dan de VvE worden opgericht met een rechtsgeldig bestuur.

Openen Bankrekening

 

Als de VvE is opgericht en ingeschreven in de Kamer van Koophandel kunnen wij een bankrekening openen. Elke VvE krijgt een eigen bankrekening. Dat is niet alleen transparant maar ook een wettelijke noodzaak. Wij doen ook aan Vastgoedbeheer in Amsterdam. Indien noodzakelijk wordt daar ook een aparte bankrekening voor geopend. Uiteraard krijgt het VvE bestuur inzicht in deze rekeningen.

Het openen van een bankrekening vergt tegenwoordig wel wat meer werk. Zo moet er altijd een UBO verklaring worden aangeleverd. En dat kan, zeker bij zakelijke eigenaren, tot wat vertragingen leiden.

Als eenmaal de bankrekening geopend is dan kan de boekhouding verder worden ingericht.

Wat ook voorkomt is dat de VvE niet actief is. Maar wel al over een eigen bankrekening beschikt. In dat geval wordt uiteraard geen bankrekening geopend. Wij zorgen dan dat wij een machtiging krijgen over deze betaalrekening.