Tips van VvE Beheer Amsterdam en klantreferenties

Elke VvE Beheerder kan zich goed presenteren in zijn offertes of op zijn website. Maar in een persoonlijk gesprek, of als u referenties wilt nabellen, krijgt u een beter beeld van hetgeen wij als beheerder te bieden hebben. Meer informatie over Parel Beheer kunt u vinden op Parel Beheer . U kan ook direct een VvE Offerte opvragen door het invullen van uw gegevens op onze contact pagina. U krijgt binnen 4 werkuren een reactie van ons.

Heeft u liever een persoonlijk advies? U kan natuurlijk altijd direct bellen met Jan Willem Hens op 06-25394450. Hij staat u graag persoonlijk te woord.

Tip 1: uw VvE en reservering groot onderhoud.

De tweede kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen dat vanaf 1 januari 2018 iedere VvE jaarlijks een minimum bedrag moet reserveren voor groot onderhoud. De VvE heeft hierin een keus. Of jaarlijks 0,5% van de herbouwaarde reserveren, of sparen op basis van een MJOP Deze MJOP mag echter niet ouder zijn dan 5 jaar.

Als VvE voldoen aan deze norm kan van belang zijn bij verkoop van uw woning of bij het oversluiten van uw hypotheek. Hypotheekverstrekkers zullen het wel of niet voldoen aan deze norm meenemen in hun oeverweging een hypotheek te verstrekken. Een MJOP alleen is dus niet voldoende, de VvE moet daadwerkelijk reserveren.

Tip 2: een Huishoudelijk Regelement.

Stel een Huishoudelijk Reglement op. Een Huishoudelijk Regelement regelt alle zaken rond het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes van de VvE. Daarbij gaat het niet alleen bijvoorbeeld over de trappenhuizen, maar ook over de buitengevels en eventueel een binnentuin. Denk bijvoorbeeld over het plaatsen van fietsen in de gemeenschappelijke ruimtes en het ophangen van satellietonvangers aan de buitengevel. Maar ook wat de kleur van de buitenmarkiezen moeten zijn. Uitgangspunt is altijd de splitsingsacte, het Huishoudelijke Regelement is een aanvulling hierop.

Met een Huishoudelijk Regelement kan de VvE ook handhaven, bijvoorbeeld tegen de fietsen die altijd hinderlijk in de gang staan. Of tegen muziekoverlast na 23.00 uur. Een Huishoudelijke Regelement schept duidelijkheid. Meer informatie? Kijk op Huishoudelijk Regelement

Tip 3: afwijken van de VvE Splitsingsacte.

De Splitsingsacte is de grondwet van de VvE. In principe mag hier niet van worden afgeweken. In de VvE Splitsingsacte staat ook welke appartementseigenaar welk deel van de VvE kosten moet betalen. Vaak is dit bijv. gebaseerd op het aantal m2 van het appartementsrecht. Zo betaald dan bijvoorbeeld een eigenaar met een appartementsrecht van 100 m2 twee keer zoveel als een eigenaar van een appartement met 50 m2. Soms wordt de in VvE Splitsingsacte genoemde verdeling door een of meerdere leden als onrechtvaardig worden gevonden.

Maar er kunnen meer uitzonderingen in de Splitsingsacte staan. Bijvoorbeeld dat de eigenaar van de bovenste etage verantwoordelijk is voor het onderhoud van het dak.

Afwijken van de VvE Splitsingsacte is in principe niet toegestaan. Wil je toch gaan afwijken van de VvE Splitsingsacte dan moet deze worden aangepast. Dat moet via de notaris. Dit is een lange en kostbare weg.

Tip 4: toestemming VvE nodig voor AirBnB, tijdelijke verhuur en Short Stay.

AirBnB, tijdelijke verhuur en Short Stay. Iedere gemeente heeft zijn eigen regels hierover. In Amsterdam mag AirBnB maximaal 60 dagen en is er een meldplicht. In Amstelveen mag tijdelijke verhuur maximaal 30 dagen, en is er geen meldplicht. Naast de regels die de gemeenten stellen, heeft de VvE in haar Splitsingsacte ook specifieke regelgeving betreffende het gebruik van het appartementsrecht. Bijna altijd staat in de Splitsingsacte dat de het appartement een woonfunctie heeft. En AirBnB, tijdelijke verhuur en Short Stay wordt door de rechter niet gezien als woonfunctie maar als commercieel gebruik. Dat betekent dat de VvE toestemming moet geven voor welke vorm van short stay dan ook. Meer informatie per gemeente: Amsterdam, Utrecht en Den Haag

Tip 5: Wanneer is het verstandig de Splitsingsacte aan te passen?

De Splitsingsacte is “Grondwet” van de Vereniging van Eigenaren. Voor VvE Beheer Amsterdam is het dan ook het startpunt van het VvE Beheer. In de splitsingsacte staat beschreven wat de rechten en plichten zijn van de diverse eigenaren. Maar bijvoorbeeld ook hoe het stemrecht verdeeld is en hoe de kosten die de VvE jaarlijks maakt verdeeld moeten worden. Net zoals een echte grondwet mag je de splitsingsacte wijzigen, maar dat doe je natuurlijk niet te vaak. Het is tijdrovend en je moet hiervoor altijd naar de notaris. Bovendien moeten alle eigenaren meewerken.

Wanneer zou je de splitsingsacte willen wijzigen? VvE Beheer Amsterdam raadt aan deze te wijzigen als er veranderingen aan het gebouw plaatsvinden. Bijvoorbeeld als er een uitbouw gemaakt wordt, een dakopbouw gerealiseerd of de wens van de eigenaren op een andere grondslag de jaarlijkse kosten te verdelen.

Het aanpassen van de splitsingsacte koste even tijd en geld, maar voorkomt een hoop gedoe in de toekomst.

Tip 6: Appartement kopen? Let ook op de VvE

In de NRC van zaterdag 27 mei 2018 stond een leuk artikel onder de titel: Appartement kopen? Kijk dan ook goed naar de VvE. Parel VvE Beheer Amsterdam geeft een kleine samenvatting van het betreffende artikel op basis van de checklist in betreffende artikel:

  1. Kijk altijd wat er in de splitsingsacte, modelreglement en Huishoudelijkregelement
  2. Is er nog veel onderhoud te verwachten. Is er een MJOP
  3. Zit er voor het (verwachte) onderhoud voldoende geld in de pot?
  4. Heeft de verkoper aan al zijn verplichtingen voldaan? Tip van VvE beheer Amsterdam: Zo niet laat een bedrag staan in depot bij de notaris
  5. Mag je het appartement verhuren? Check de splitsingsacte! Met name AirBnB en vakantieverhuur is vaak in strijd met de splitsingsacte.
  6. Staan er in het Huishoudelijke Reglement zaken waar je niet mee zou kunnen leven. Bijvoorbeeld (verbods) bepalingen betreffende huisdieren.
  7. Heeft de VvE schulden. Bijvoorbeeld uitstaande leningen.
  8. Is er een opstalverzekering. Zo niet, sluit er een af!

Aldus de NRC. VvE Beheer Amsterdam onderschrijft deze 8 tips. Wat Amsterdam betreft zou ik één punt bij willen voegen:

  1. Heeft u verbouwingsplannen? Check bij de VvE of u hiervoor toestemming gaat krijgen.

Voorbeeld: U heeft de begane grond woning gekocht. Van de Gemeente Amsterdam mag u tot 4,5 meter vergunningvrij uitbouwen. Maar hiervoor heeft u ook toestemming van de VvE nodig. Gaan zij die u wel verlenen?

Lees bijvoorbeeld in de notulen van de VvE vergaderingen wat hierover is afgesproken. VvE Beheer Amsterdam geeft aan dat goed vooronderzoek voorkomt teleurstellingen achteraf.

Tip 7: De Splitsingsacte, modelregelement en Huishoudelijke Regelement

Waarom zou je deze drie documenten goed lezen? Omdat de Splitsingsacte van de VvE, de bijbehorende modelregelement en het huishoudelijke regelement de grondwet zijn van de VvE. In de splitsingsacte staat altijd een verwijzing naar het modelregelement van de betreffende VvE. Maar let wel op. Er zijn vele modelregelementen. Bijv uit 1973, 2002 en 2009. Let dus goed op. In de splitsingsacte staat precies welk modelregelement je moet hebben. In deze documenten staat wat de regels zijn rond het gebruik van de woning of bedrijfspand, aldus VvE Beheer Amsterdam. Maar lees bijvoorbeeld ook de jaarverslagen van de VvE vergaderingen erop na. Daarin staat bijvoorbeeld of de VvE toestemming geeft voor AirBnB, shortstay of andere vormen van tijdelijke (vakantie) verhuur. VvE Beheer Amsterdam wordt vaak geconfronteerd met teleurgestelde eigenaren. Hebben zij net een woning gekocht en wat blijkt? Mogen ze geen parket leggen maar alleen tapijt. Of zijn huisdieren niet toegestaan.

Veel VvE’s beschikken niet over een Huishoudelijkregelement . In het huishoudelijke regelement kunnen zaken worden afgesproken voor het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes. Denk bijvoorbeeld aan het stallen van fietsen in de gang, geluidsoverlast na 22.00 uur of BBQ’en op de balkons. En deze regels zijn afdwingbaar door het bestuur. Vaak door middel van boeteclausules. VvE Beheer Amsterdam raadt dan ook een ieder aan om deze drie documenten te lezen voordat overgegaan wordt tot koop. Al is het maar om teleurstelling achteraf te voorkomen.  Voorkomen is immers beter dan genezen.

Tip 8: Is er nog veel onderhoud te verwachten. Is er een MJOP

Als je een appartement koopt is het goed om te weten wat voor onderhoud er te verwachten is, aldus VvE Beheer Amsterdam. En als er dan te verwachten onderhoud is, is er dan voldoende gespaard? Een MJOP (Meerjaren onderhoudsplan) of MJOB (meerjaren onderhoudsbudget) is hiervoor een goede uitgangspunt. Het geeft inzicht in toekomstig onderhoud en de daaraan verbonden kosten. Nog een tip van VvE Beheer Amsterdam: als je een hypotheek nodig hebt bij de aankoop van een appartement, zal de hypotheekbank ook vragen of er een MJOP danwel MJOB aanwezig is. Hypotheekverstrekkers worden steeds kritischer hierop.

De VvE (vereniging van eigenaren) is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeeltes. Door een appartement te kopen wordt je automatisch lid van de VvE. Maar daarmee ook verantwoordelijk voor eventuele toekomstige kosten verbonden aan het onderhoud. Daarom is het belangrijk je hierin te verdiepen bij aankoop van een appartement

Daarnaast zijn de eisen voor de spaarplicht van de vve vergroot. Vanaf 1 januari 2018 moeten VvE’s verplicht reserveren voor (toekomstig) onderhoud. De jaarlijkse reservering is minimaal 0,5% van de herbouwwaarde. Heeft de VvE bijvoorbeeld een herbouwaarde van € 750.000, moet er dus jaarlijkse minimaal € 3.750 door de VvE gereserveerd worden voor onderhoud.

Indien een VvE een actuele MJOP heeft opgesteld (niet ouder dan 5 jaar) mag de VvE op basis van het kostenoverzicht uit de MJOP hiervan afwijken. Bij een goed onderhouden gebouw zou dat dus minder dan € 3.750 kunnen zijn zoals in het voorbeeld hiervoor. Hierkan ook van worden afgeweken indien minstens 80% van de leden de benodigde middelen in privé beschikbaar heeft indien onderhoud noodzakelijk is. Vragen? Neem rustig contact op met VvE Beheer Amsterdam, de VvE beheerder in Amsterdam en omstreken

Tip 9: Is de VvE actief of juist inactief?

Dat zijn belangrijke vragen. Maar niet alleen of de VvE actief of juist inactief is, maar ook is het een VvE met veel, of juist weinig geld voor het toekomstige onderhoud? Makelaars willen nog wel eens zeggen dat de VvE actief is. Maar VvE Beheer Amsterdam merkt dat dat een nogal subjectief begrip is. Of de VvE nu wel of niet actief is, de vraag is of er voldoende geld ik kas zit voor het te verwachten onderhoud.

Stel dat het pand volgend jaar geschilderd moet worden voor € 16.000. En er is maar € 2.000 in kas? Dan kan je wel een actieve VvE hebben, maar gedoe ontstaat pas als er geen of te weinig geld gereserveerd is. Want stel je voor dat een van de eigenaren geen geld heeft. Wat dan?

VvE beheer Amsterdam heeft hiermee veel ervaring als VvE Beheerder in Amsterdam. Zij raadt haar klanten dan ook altijd aan om goed naar de reservevorming van de VvE te kijken.

Een goed en gezonde VvE heeft dan ook zijn Administratief VvE Beheer en Financiële VvE Beheer op orde. Vraag ook bij de aankoop van een woning altijd naar het jaarverslag van de VvE. Niet alleen de meest recente, paar bijvoorbeeld van de afgelopen jaren.

Naast het lezen van het financiële jaarverslag, is het ook goed om naar het MJOP te kijken, maar ook een aantal verslagen van de jaarvergaderingen door te nemen.

Het lijkt allemaal wat overdreven, maar een goede voorbereiding op de kop van de woning kan een hoop gedoe achteraf voorkomen.

 

Tip 10: Vergaderen in Corona tijd

Een VvE in Amsterdam vroeg ons. Moeten wij vergaderen in Corona tijd? En zijn VvE vergaderingen wel rechtsgeldig bij telefonisch vergaderen? Het antwoord op beide vragen is helder. Je kan ze beide met ja beantwoorden. Ja, een VvE vergadering moet. Dat staat bijna altijd in de splitsingsacte. Bijvoorbeeld vergaderen binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar. Meestal dus voor 1 juli. Ja, telefonisch vergaderen kan en mag. Daar heeft de regering een noodwet over aangenomen. Er zijn wel een aantal regels. Ten eerste moeten de deelnemers identificeerbaar zijn. Ten tweede moeten leden vooraf vragen kunnen stellen. Dus volg de regels. En de VvE kan gewoon en rechtsgeldig vergaderen.

En de praktijk. In de dagelijkse praktijk lijkt het erop dat de volgende stelregel van toepassing is. Bij kleine VvE’s kan het prima. Maar hoe groter de VvE wordt, hoe lastiger het is. Lastig is het ook als er complexe besluiten genomen moeten worden. Bijvoorbeeld een grote en kostbare renovatie. En waar de meningen over verdeeld zijn!Parel VvE Beheer Amsterdam. Ook actief in andere steden.

Tip 11 Loden leidingen.

In Amsterdam is veel te doen om loden leidingen. Zo kregen all huiseigenaren in mei van de Gemeente Amsterdam hier een brief over. Parel VvE Beheer Amsterdam deelt de zorgen. Net zoals vele VvE Beheerders. Het probleem speelt zich voornamelijk af in woningen van voor 1970. Dus globaal in alle woningen binnen de ring A10. Maar veel van deze woningen zijn natuurlijk in de afgelopen 40 jaar wel een keer grondig verbouwd of gerenoveerd. Dan zijn meestal de loden leidingen wel verwijderd. Maar dat zijn de zichtbare leidingen. Veel leidingen zijn ook weggewerkt in spaumuren of meegegoten in het beton. Wil je weten of er lood in het water zit? Dan kan je dat uiteraard laten testen.

Op de markt zijn veel “doe-het-zelf” testen beschikbaar. Deze kosten tussen de € 15,– en € 25,– euro. Uiteraard ook met wisselende betrouwbaarheid. Een betrouwbare test kan je bijvoorbeeld laten doen door Omega Water.

Tip 12 AirBnB deels verboden in gemeente Amsterdam.

 

VvE Beheer Amsterdam en AirBnB. Wij krijgen als VvE beheerder in Amsterdam veel vragen over AirBnB. Vanaf 1 juli gelden in Amsterdam nieuwe regels. Ten eerste heb je een vergunning nodig. Ten tweede zijn er gebieden waar het nu verboden is. Lees hier verder op de website van de gemeente Amsterdam. In deze die gebieden geeft Amsterdam geen vergunningen uit. Dus is het verboden. Daarnaast moet ook altijd nog de Vereniging van Eigenaars (VvE) toestemming verlenen. En niet alle VvE’s zijn daarvan op de hoogte. Leden denken dat als je maar aan de regels van de Gemeente Amsterdam voldoet dat voldoende is. Dat is dus niet zo. Er moet uitdrukkelijk toestemming van de VvE krijgen voor vakantieverhuur. Korte termijn vakantieverhuur is in strijd met de meeste splitsingsaktes. Daarin staat de het appartement vaak een woonbestemming heeft. Er zijn verschillende gerechtelijke uitspraken dat vakantieverhuur in strijd is met de woonbestemming

Wist u dat Parel VvE Beheer ook actief is in andere steden? Onze dienstverlening is ook beschikbaar in andere steden. Parel VvE Beheer is onder andere actief in VvE Beheer Rotterdam, VvE Beheer Amstelveen, VvE Beheer Den Haag, VvE Beheer Utrecht, VvE Beheer Haarlem, VvE Beheer Diemen, VvE Beheer Alkmaar en VvE Beheer Eindhoven. In al deze steden kenmerkt onze dienstverlening als modern, klantgericht en transparant.

Tip 13: Keuring hijsbalken verplicht

 

Hijsbalken. Veel Amsterdamse huizen zijn voorzien van een Hijsbalk. Het geldt als typisch Amsterdams. Ooit ontstaan omdat huizen gebouwd werden met smalle trappenhuizen. Ook buiten Amsterdam kom je ze tegen. Met name in de Hanzesteden. Maar ook in Rotterdam en Den Haag. Hijsbalken moeten wel regelmatig gekeurd worden. Volgens de wetgever ééns in de 5 jaar. En dat is best een kostbaar iets. Keuringen kosten al snel tussen de € 700,– en € 1000,–. Dat komt voornamelijk omdat er een visuele inspectie moet plaatsvinden. En daarvoor heb je een hoogwerker nodig. In de praktijk gebeurt dit natuurlijk niet vaak. Woningbouwcorporaties halen bijvoorbeeld de haak weg. Hierdoor worden zij onbruikbaar. Zo sterft een oude Amsterdamse traditie langzaam uit. En uiteindelijk leidt dat ook tot hogere kosten voor de bewoners. In plaats van met een eenvoudige touw en blok te verhuizen moet er nu een hoogwerker aan te pas komen.

 

Tip 14: Stel een MJOP op

 

Wij als VvE beheerders in Amsterdam krijgen steeds meer vragen. Moeten wij een MJOP opstellen? Ja zeggen wij dan. En waarom? Omdat VvE’s een wettelijke spaarplicht hebben voor groot onderhoud. En een Meerjarenonderhoudsplan kan een goede hulpmiddel zijn. Maar er is nog een belangrijke reden. Bij verkoop van je huis of appartement eist de koper een MJOP. En als de koper dat niet doet dan wel de hypotheekverstrekker. En niet alleen bij verkoop of aankoop. Maar ook bij het oversluiten van de hypotheek. Heb je  geen MJOP? Laat er dan een opstellen. Dat scheelt een hoop gedoe. Bovendien geeft het gewoon ook inzicht. Wat moet de komende jaren gedaan worden. En wat gaat dat kosten. Als de VvE dat allemaal weet kan zij gericht gaan reserveren. En dat is wellicht minder dan de wettelijke voorgeschreven 0,5% van de herbouwaarde. Met een MJOP mag je daarvan afwijken. Lees hier meer over het MJOP

Tip 15: Schoonmaak VvE

 

Schoonmaak van de VvE. Is vaak en ondergeschoven kind. Maar een leefomgeving die Schoon, heel en veilig is is gewoon prettig. Wij zien het vaak. Kom je bij een VvE dan is het trappenhuis één grote bende. Iedereen vind het vervelend. Maar niemand doet er wat aan. Het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimtes geeft een prettig gevoel. En dus ook meer leefplezier. Vaak wordt afgesproken het onderling te regelen. Maar dat is vaak goede wil. Vervolgens gebeurt er niks. Of een paar keer. Het betreft natuurlijk meestal het trappenhuis. Je hoeft het niet elke week te doen. Vaak is eens per maand al voldoende. En Parel Beheer schoonmaakdiensten doet dit al vanaf € 35,– per keer. En als wij schoonmaken kijken wij alles direct na. Werkt alles? Moeten er lampen vervangen worden? Zo houden wij alles “heel”! Meer weten lees dan verder over onze Schoonmaakdiensten voor de VvE

 

Tip 16: AirBnB nu echt verboden in bepaalde wijken

 

Ben je een VvE in Amsterdam? Let dan op. Per 1 juli 2020 wordt de verhuur via AirBnB verder aan banden gelegd. Voor AirBnB en andere vormen van shortstay is er vanaf 1 juli een vergunningplicht. Dit is afgedwongen door de rechter. Amsterdam is hier blij mee. Er kan dan via de vergunningen regulerend worden opgetreden. Zo gaat Amsterdam in bepaalde buurten van de grachtengordel geen vergunningen meer afgeven. In de praktijk treft dit ongeveer 1200 adressen die nu nog aan toeristen worden aangeboden. Dat is onder andere te lezen in het Het Parool . Vereniging van Eigenaars moesten al toestemming geven voor toeristenverhuur. Dat staat onder andere in de splitsingsacte. Maar veel eigenaren hielden zich hier niet aan. Vooral de professionele beleggers. Met het vergunning stelsel krijgen de VvE’s in Amsterdam meer middelen in handen om verhuur tegen te gaan. Het is immers verboden in bepaalde wijken.

Tip 17: Groot onderhoud. Plan op tijd

 

Gaat de VvE groot onderhoud plegen? Vergeet niet op tijd met het proces te beginnen. Bijvoorbeeld schilderwerk. Dit is een onderdeel van technisch VvE Beheer. VvE’s in Amsterdam denken vaak dat het snel geregeld is. Vooral in de Corona tijd. Mensen denken dat schilders nu niets te doen hebben. Het is echter drukker dan ooit. Ten tijde van het schrijven van deze Tip is het begin juli. Dit jaar de buitenboel schilderen? En nog geen offertes? Dan wordt het lastig. Na september kan er eigenlijk niet meer buiten geschilderd worden. Het hele proces van offertes aanvragen en besluitvorming kost minimaal 6 weken. Heb je een goede VvE Beheerder in Amsterdam? Dan kan het vaak wat sneller. Heb je geen contacten met schilders? Dan gaat het zeker langer duren voordat je een goede gevonden hebt. Het schilderen van een voorkant van een VvE in Amsterdam kost al snel € 6000 tot € 8000. Begin dus op tijd.

Tip 18: Gasketelwet aangenomen

 

Gasketel vervangen? Let dan op de certificering van de installateur. Parel VvE Amsterdam meldt dat wie nu een gasketel aanschaft deze moet laten installeren door een gecertificeerde installateur. Waarom is dit eigenlijk? Grondslag is een koolmonoxide-rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uitgebracht in 2015. Deze concludeerde dat de bestaande kwaliteitsregelingen de veiligheid van woningbezitters niet kon borgen. Koolmonoxide is een sluipmoordenaar. Elke jaar vallen er weer doden door ondeugdelijke gaskachels. CV ketels mogen dus alleen nog worden geïnstalleerd door gecertificeerde deskundigen. Zij moeten voor 1 januari 2022 een Bewijs van Vakmanschap Koolmonoxide halen. Ga je een nieuwe CV ketel kopen? Let hier dan goed op. Het is voor je eigen veiligheid en dat van je familie. Meer weten? Lees verder op de website van de Installatiebranche. De wet maakt overigens een onderscheid tussen monteurs die alleen installeren en monteurs die installeren en in bedrijf stellen. Deze laatste moet aan de vakbekwaamheidseisen voldoen.

Tip 19: Ga je schilderen? Laat een verfrapport opmaken

Gaat de VvE schilderen? Laat dan eerst een verfrapport opmaken. Daar hebben wij als VvE beheerder in Amsterdam goede ervaringen mee. Wat is een verfrapport? Een verfrapport wordt opgesteld door de verfleverancier. Bijvoorbeeld door Sigma. Zij beoordelen dan het huidige verfwerk en geven aan wat er gedaan moet worden. Bijvoorbeeld het houtwerk, hekwerk en beton. Op basis van het aanwezig verfsysteem geven zij een aantal adviezen. Ten eerste wat voor verf nu gebruikt is. Ten tweede welke verfsysteem je moet gaan gebruiken. Het zijn directe aanwijzingen voor de schilder. Ook komen zij vaak na afloop keuren. Heeft de schilder de adviezen opgevolgd? Dan krijg je van de verfleverancier een garantie van 5 jaar op het verf.

Schilderen is een belangrijk onderdeel van Technisch VvE Beheer. Het komt ook vaak voor. Afhankelijk van de ondergrond en weersomstandigheden moet er elke 7 tot 8 jaar geschilderd worden.

 

Bent u nieuwsgierig naar onze moderne dienstverlening. Vraag vrijblijvend informatie of direct om een passende offerte. U zult overtuigd zijn van onze dienstverlening en scherpe prijzen.

Meer informatie of een offerte voor VvE Beheer klik dan hier

 

 

Wat Klanten zeggen over Parel VvE Beheer

 Huurder van een woning:

“Dear Jan, we would like to wish you a happy Easter and thank you for taking so much care with the house issues”

 

Eigenaar van een appartement in een Vereniging van Eigenaren

“Mijn deurklink brak een aantal weken geleden. Het was een bijzondere deurklink. Bijzonder als in: nergens te vinden. Bijzonder vervelend, aangezien de deur niet meer dicht kon en dus ook niet meer op slot. Toen heb ik Jan Willem Hens van Parel Beheer gebeld. Dezelfde dag nog kwam hij met een slotenmaker. In no time opgelost. Los van dat het zeer snel en vakkundig was geregeld, was dit ook nog midden in het Pinksterweekeinde waar Jan Willem snel schakelde. Dat vind ik een zeer bijzondere service, wat ik zeer op prijs stel.
Jan Willem, ik beveel Parel Beheer dan ook van harte aan bij iedere VvE!”