Meerjarenonderhoudsplan VvE (MJOP)

MJOP opgesteld door Parel Beheer

Een goed onderhoudsplan is belangrijk voor het waardebehoud van uw woning of appartement. Zo heeft een goede onderhouden woning immers een positieve invloed op de waarde en verkoopbaarheid van de woning. Bovendien stellen hypotheekverstrekkers steeds meer eisen aan de VvE. Zonder een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of degelijk onderhoudsplan is het namelijk vandaag de dag lastiger een hypotheek te krijgen. Het opstellen van zo’n lang voor de lange termijn is niet heel eenvoudig. Gelukkig kan Parel Beheer u hierbij helpen.

Wat is een Meerjarenonderhoudsplan?

Met een Meerjarenonderhoudsplan VvE (MJOP) krijgt u een concreet inzicht in de toekomstige onderhoudskosten van de VvE. Daarom is een MJOP een belangrijk onderdeel van professioneel VvE Beheer. Met een MJOP krijgt u niet alleen inzicht in toekomstig onderhoud, maar u doet ook kennis op van de daaraan gebonden financiële verplichtingen. De VvE kan dankzij zo’n meerjarenonderhoudsplan gericht gaan sparen. Parel Beheer stelt graag een MJOP voor u op. Daarvoor werken wij samen met gerenommeerde specialisten op dit gebied. Een goed meerjarenonderhoudsplan VvE is namelijk specialisten werk.

MJOP en de wetgeving

Vanaf 1 januari 2018 moeten alle VvE’s verplicht een deel reserveren voor (toekomstig) onderhoud. Deze jaarlijkse reservering is minimaal 0,5% van de herbouwwaarde. Heeft de VvE bijvoorbeeld een herbouwwaarde van € 750.000, dan moet er dus jaarlijkse minimaal € 3.750 door de VvE gereserveerd worden voor een meerjarenonderhoudsplan VvE. Indien een VvE een actueel meerjarenonderhoudsplan heeft opgesteld die niet ouder is dan 5 jaar, dan mag de VvE op basis van het kostenoverzicht uit de MJOP hiervan afwijken. Bij een goed onderhouden gebouw zou dat dus minder dan € 3.750 kunnen zijn. Hier kan uiteraard ook van worden afgeweken indien minstens 80% van de leden de benodigde middelen in privé beschikbaar heeft voor het geval dat onderhoud noodzakelijk is.

Meer informatie hierover vindt u bij de Rijksoverheid.

MJOP en Technisch Beheer

Het Technisch Beheer van een VvE zorgt ervoor dat het pand goed onderhouden wordt. Het meerjarenonderhoudsplan kan hierin ondersteunen. Het MJOP geeft namelijk aan wat het te verwachten onderhoud in de komende jaren zal zijn en wat de daaraan gebonden kosten zijn. De VvE Beheerder kan vervolgens gericht onderhoud plegen. Wanneer er bijvoorbeeld de komende jaren schilderwerk uitgevoerd moet worden, dan kunnen daar langjarige onderhoudsovereenkomsten met schilders voor worden gemaakt. Dat geeft niet alleen zekerheid dat het pand goed onderhouden wordt, maar dat kan ook kostenefficiënt zijn. Ook voor uw Technisch Beheer zit u bij Parel Beheer goed.

MJOP en de Bank

Verder zijn de banken tevens steeds strenger. Zij eisen bij het afgeven of oversluiten van een hypotheek dat er een MJOP en een gekoppeld onderhoudsplan aanwezig is. Indien deze onderhoudsplannen aanwezig zijn, dan is dat voor de hypotheekverlener een goed signaal. Zij verstrekken in dat geval een hypotheek aan een eigenaar van een appartementsrecht in een gezonde VvE met een professionele VvE Beheerder. U krijgt niet alleen makkelijker een hypotheek, maar ook nog eens betere hypotheekvoorwaarden. Onder andere de aanwezigheid van een MJOP helpt hierbij. Daarnaast kan het ook gunstig zijn wanneer het VvE Beheer wordt uitgevoerd door een professionele beheerder. Parel Beheer helpt u hier graag bij.

Meerjarenonderhoudsbudget (MJOB)

Met een Meerjarenonderhoudsbudget, oftewel MJOB, vertaalt u het MJOP in een jaarlijks budget. Dit is weer de grondslag voor het berekenen van de maandelijkse appartement bijdragen ter behoud van het VvE Beheer. Het Meerjarenonderhoudsplan geeft financieel inzicht op basis van een opgesteld MJOP. Zoals eerder vermeld is elke VvE vanaf 1 januari 2018 verplicht om minstens 0,5% van de herbouwwaarde te reserveren zaken die betrekking hebben tot het onderhoud. Indien de jaarlijkse reservering op basis van een MJOP en de gekoppelde MJOB lager kan zijn dan 0,5% van de herbouwwaarde, dan mag u 0,5% per jaar afwijken van de wettelijk verplichte reservering. Parel VvE Beheer kan u hierbij helpen in de vorm van het opstellen van een MJOP en MJOB.

Bewaking uitvoering MJOP

Als de VvE een MJOP heeft opgesteld moet de voortgang worden bewaakt. Vergeet niet dat een MJOP een advies is. Bijvoorbeeld: In het MJOP staat schilderwerk gepland voor 2025. Maar wees kritisch. Misschien moet het wel eerder. Of juist later. Als VvE Beheerder in Amsterdam nemen wij het MJOP altijd mee in de jaarlijkse VvE vergadering. In de VvE vergadering van 2021 kijken wij wat er gedaan moet worden in 2022. Gaan we schilderen volgens plan? Of wachten wij nog een jaar? Wanneer de definitieve planning bekend is gaan wij het inplannen. En offertes opvragen. Deze kunnen dan aan de VvE worden voorgelegd ter besluitvorming.

Dit leidt binnen de VvE vaak tot verwarring. Een MJOP is een advies. En heeft geen dwingende karakter. En vergeet niet. Een MJOP is een visuele inspectie. Verborgen gebreken komen uiteraard niet bij een visuele inspectie tevoorschijn. Is er ook lift? Laat hier een aparte MJOP voor maken. Dat vergt een andere deskundigheid.