Meerjarenonderhoudsplan VvE (MJOP)

Meerjarenonderhoudsplan VvE (MJOP)

Een goed onderhoudsplan is belangrijk voor het waardebehoud van uw woning of appartement. Zo heeft een goed onderhouden woning bijvoorbeeld een positieve invloed op de waarde en verkoopbaarheid van de woning. Bovendien stellen hypotheekverstrekkers steeds meer eisen aan de VvE. Zonder een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of degelijk onderhoudsplan is het namelijk vandaag de dag lastiger een hypotheek te krijgen. Het opstellen van een onderhoudsplan voor de lange termijn is niet heel eenvoudig. Gelukkig kan Parel VvE Beheer Amsterdam u hierbij helpen.

Neem vrijblijvend contact op

[[[["field8","less_than","5"]],[["set_value",null,"12.50",null,"field9"]],"and"],[[["field8","greater_than","4"],["field8","less_than","21"]],[["set_value",null,"10",null,"field9"]],"and"],[[["field8","equal_to","> 20"]],[["set_value",null,"0",null,"field9"]],"and"]]
1
Naam
Naam van de VvE
Telefoon
Waarmee kunnen we helpen?more details
0 /
Previous
Next

Wat is een Meerjarenonderhoudsplan?

Met een Meerjarenonderhoudsplan VvE (MJOP) krijgt u een concreet inzicht in de toekomstige onderhoudskosten van de VvE. Daarom is een MJOP een belangrijk onderdeel van professioneel VvE beheer. Met een MJOP krijgt u niet alleen inzicht in het toekomstige onderhoud, maar ook in de daaraan gebonden financiële verplichtingen. De VvE kan dankzij zo’n onderhoudsplan gericht gaan sparen.

Parel Beheer stelt graag een MJOP voor u op. Daarvoor werken wij samen met gerenommeerde specialisten op dit gebied. Een goed meerjarenonderhoudsplan voor een VvE is namelijk specialistenwerk.

De vijf zekerheden van Parel Beheer

1

Wij kennen alle klanten persoonlijk

U bent bij ons geen klantnummer achter een inlogcode, maar krijgt de persoonlijke aandacht die u nodig heeft.

2

Wij houden houden ons aan de afspraken

Afspraak is altijd afspraak. Spreken wij af dat de loodgieter morgen om 10 uur bij u is? Dan staat hij ook om 10 uur bij u op de stoep.

3

Wij zijn altijd transparant

U hoeft geen rekening te houden met verborgen kosten en/of verrassingen achteraf. Wij werken enkel met vaste prijzen.

4

Wij zijn altijd bereikbaar voor calamiteiten

Wij zijn 24/7 telefonisch te bereiken. Ook in het weekeinde en op zon- en feestdagen staan wij voor u klaar.

5

Uw wensen staan voorop

Bij Parel Beheer is iedere klant uniek.

MJOP en de wetgeving

Sinds 1 januari 2018 moeten alle VvE’s verplicht een deel reserveren voor (toekomstig) onderhoud. Deze jaarlijkse reservering is minimaal 0,5% van de herbouwwaarde. Heeft de VvE bijvoorbeeld een herbouwwaarde van € 750.000, dan moet er dus jaarlijkse minimaal € 3.750 door de VvE gereserveerd worden voor een meerjarenonderhoudsplan.

Indien een VvE een actueel meerjarenonderhoudsplan heeft opgesteld dat niet ouder is dan 5 jaar, dan mag de VvE op basis van het kostenoverzicht uit de MJOP van de 0,5%-regel afwijken.  Ook als tenminste 80% van de VvE-leden de benodigde middelen voor noodzakelijk onderhoud privé beschikbaar heeft, kan van de regel worden afgeweken.

Meer informatie hierover vindt u bij de Rijksoverheid.

MJOP en Technisch Beheer

Het Technisch Beheer van een VvE zorgt ervoor dat een pand goed onderhouden wordt. Het meerjarenonderhoudsplan kan hierin ondersteunen. Het MJOP geeft namelijk aan wat het te verwachten onderhoud in de komende jaren zal zijn en wat de daaraan gebonden kosten zijn.

De VvE Beheerder kan vervolgens gericht onderhoud uitvoeren. Wanneer er in de aankomende jaren bijvoorbeeld schilderwerk uitgevoerd moet worden, dan kunnen daar langjarige onderhoudsovereenkomsten met schilders voor worden gemaakt. Dat geeft niet alleen zekerheid dat het pand goed onderhouden wordt, maar hert kan ook kostenefficiënt zijn. Ook voor uw technisch beheer zit u bij Parel Beheer goed.

MJOP en de Bank

Verder zijn de banken steeds strenger. Zij eisen bij het afgeven of oversluiten van een hypotheek dat er een MJOP en een gekoppeld onderhoudsplan aanwezig is. Indien deze onderhoudsplannen aanwezig zijn, dan is dat voor de hypotheekverlener een goed signaal. Zij verstrekken in dat geval een hypotheek aan een eigenaar van een appartementsrecht in een gezonde VvE met een professionele VvE beheerder. U krijgt bovendien niet alleen makkelijker een hypotheek, maar ook betere hypotheekvoorwaarden.

Meerjarenonderhoudsbudget (MJOB)

Met een Meerjarenonderhoudsbudget, oftewel MJOB, vertaalt u het MJOP in een jaarlijks budget. Dit is vervolgens de grondslag voor het berekenen van de maandelijkse VvE-bijdragen. Het Meerjarenonderhoudsplan geeft financieel inzicht op basis van een opgesteld MJOP.

Zoals eerder vermeld is elke VvE vanaf 1 januari 2018 verplicht om minstens 0,5% van de herbouwwaarde te reserveren zaken die betrekking hebben tot het onderhoud. Indien de jaarlijkse reservering op basis van een MJOP en de gekoppelde MJOB lager kan zijn dan 0,5% van de herbouwwaarde, dan mag u 0,5% per jaar afwijken van de wettelijk verplichte reservering. Parel VvE Beheer kan u hierbij helpen in de vorm van het opstellen van een MJOP en MJOB.

Bewaking uitvoering MJOP

Als de VvE een MJOP heeft opgesteld moet de voortgang worden bewaakt. Vergeet niet dat een MJOP een advies is. Bijvoorbeeld: In het MJOP staat schilderwerk gepland voor 2025. Maar wees kritisch. Misschien moet het wel eerder. Of juist later. Als VvE Beheerder nemen wij het MJOP altijd mee in de jaarlijkse VvE vergadering. In de VvE vergadering van 2021 kijken wij wat er gedaan moet worden in 2022. Gaan we schilderen volgens plan? Of wachten wij nog een jaar? Wanneer de definitieve planning bekend is gaan wij het inplannen. En offertes opvragen. Deze kunnen dan aan de VvE worden voorgelegd ter besluitvorming.

Dit leidt binnen de VvE vaak tot verwarring. Een MJOP is een advies. En heeft geen dwingende karakter. En vergeet niet. Een MJOP is een visuele inspectie. Verborgen gebreken komen uiteraard niet bij een visuele inspectie tevoorschijn. Is er ook lift? Laat hier een aparte MJOP voor maken. Dat vergt een andere deskundigheid.

Onze VvE-diensten

Financieel beheer

Geen financiële verassingen meer. Bij ons is de financiële administratie van uw VvE in goede handen.

Financieel beheer ›

Administratief beheer

Goede en accurate administratie is van cruciaal belang bij het beheer van een VvE.

Administratief beheer ›

Technisch beheer

Voor het technisch beheer van uw VvE beschikken we over de juiste specialisten voor al uw onderhoud.

Technisch beheer ›

VvE oprichten

Wilt u een VvE oprichten? Parel Beheer helpt u er graag bij. We nemen al het werk uit handen.

VvE oprichten ›

Meerjarenonderhoudsplan

Wij regelen het maken én naleven van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor uw VvE.

Meerjaren onderhoudsplan ›

Huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement is een belangrijk document voor iedere VvE. Parel Beheer kan u hier goed bij helpen.

Huishoudelijk reglement ›

Veelgestelde vragen bij het kiezen van een VvE Beheerder

Welke kosten zijn voor de VvE en wie zorgt voor het onderhoud van het gebouw?

Welke kosten voor de VvE zijn staat in de splitsingsakte. Als vuistregel mag je hanteren al het onderhoud van de buitenschil (muren, dak, fundering, ramen, deuren). Daarnaast alle zaken die gemeenschappelijk zijn. Bijvoorbeeld de stijgleiding voor het water. Daar maken immers twee of meer appartementen gebruik van. Het onderhoud regelen wij graag voor u. Dat is wat wij noemen Technisch Beheer.

Mag ik mijn appartement verhuren?

Ja dat mag. Maar let op. In de splitsingsakte staat meestal dat het appartement een woonbestemming heeft. Dan mag u het als woning verhuren. Wilt u het gebruiken voor AirBnB of short stay? Dat wordt gezien als commerciële verhuur. Dat is een afwijking van de woonbestemming en dan moet u toestemming vragen aan de VvE.

Mag de VvE mij beperkingen opleggen in het gebruik van mijn privé gedeelte?

Dat mag alleen als de beperking expliciet in de splitsingsakte of het huishoudelijk reglement staat. Als daar in staat dat u geen huisdieren mag houden mag dat dus ook niet.

Helpt de VvE beheerder altijd met maken en regelen van het Meer Jaren Onderhoudsplan?

Parel VvE beheer helpt haar klanten daar altijd mee. Het MJOP wordt niet door ons zelf opgesteld. Dat is specialisten werk. Daarvoor werken wij samen met een aantal daarin gespecialiseerde bedrijven.

Is een reservefonds verplicht en wie mag daarover beschikken?

Ja een reservefonds is verplicht. De Wet verbetering Functioneren VvE’s stelt dat een VvE jaarlijks 0,5% van de verzekerde waarde moet reserveren voor onderhoud. Is de opstal verzekerd voor € 800.00? Dan moet er per jaar € 4000,– worden gereserveerd. De jaarlijkse VvE vergadering besluit over het inzet van de gelden uit het reservefonds. Bijvoorbeeld voor schilderwerk of dakrenovatie.

Moet een VvE elk jaar een jaarrekening opstellen?

Ja, dat moet. In bijna alle splitsingsakten staat dat dat binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar moet gebeuren. Het opstellen van een jaarrekening valt onder het administratieve en financieel beheer van Parel Beheer.

Ik wil een uitbouw realiseren. Moet ik daarvoor toestemming hebben van de VvE?

Als u een verandering aan de gemeenschappelijke delen van de VvE wilt aanbrengen (zoals het verwijderen van een deel van de achtergevel) moet u daar altijd toestemming voor vragen aan de VvE.