Meerjaren onderhoudsplan VvE (MJOP)

Meerjaren onderhoudsplan VvE (MJOP)

Het waardebehoud van uw woning: een belangrijk thema. Een degelijk onderhoudsplan is hiervoor van groot belang. Het regelmatig onderhouden van uw woning heeft immers grote invloed op de waarde en verkoopbaarheid.

Bovendien worden er tegenwoordig steeds meer eisen gesteld aan de VvE door hypotheekverstrekkers. Zonder een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) of een ander goed onderhoudsplan kan het lastig zijn om een hypotheek te krijgen. De MJOP moet ook aan kwaliteitseisen voldoen, zoals het hanteren van de NEN 2767 conditiemeting.

Het opstellen van een MJOP voor de lange termijn is dus cruciaal. Dit is echter geen eenvoudige klus. Gelukkig kunt u hiervoor terecht bij Parel Beheer. Wij helpen u met het opstellen van een betrouwbaar onderhoudsplan dat voldoet aan de eisen van deze tijd.

Neem vrijblijvend contact op

[[[["field8","less_than","5"]],[["set_value",null,"12.50",null,"field9"]],"and"],[[["field8","greater_than","4"],["field8","less_than","21"]],[["set_value",null,"10",null,"field9"]],"and"],[[["field8","equal_to","> 20"]],[["set_value",null,"0",null,"field9"]],"and"]]
1
Naam
Naam van de VvE
Aantal appartementsrechtenyour full name
Telefoon
Waarmee kunnen we helpen?more details
0 /
Previous
Next

Wat is een meerjaren onderhoudsplan?

Met een meerjaren onderhoudsplan VvE (MJOP) krijgt u een concreet inzicht in de toekomstige onderhoudskosten van de VvE. Daarom is een MJOP een belangrijk onderdeel van professioneel VvE beheer. Met een MJOP krijgt u niet alleen inzicht in het toekomstige onderhoud, maar ook in de daaraan gebonden financiële verplichtingen. De VvE kan dankzij zo’n onderhoudsplan gericht gaan sparen.

Parel Beheer stelt graag een MJOP voor u op. Daarvoor werken wij samen met gerenommeerde specialisten op dit gebied. Een goed meerjaren onderhoudsplan voor een VvE is namelijk specialistenwerk.

De vijf zekerheden van Parel Beheer

1

Wij kennen alle klanten persoonlijk

U bent bij ons geen klantnummer achter een inlogcode, maar krijgt de persoonlijke aandacht die u nodig heeft.

2

Wij houden ons aan de afspraken

Afspraak is altijd afspraak. Spreken wij af dat de loodgieter morgen om 10 uur bij u is? Dan staat hij ook om 10 uur bij u op de stoep.

3

Wij zijn altijd transparant

U hoeft geen rekening te houden met verborgen kosten en/of verrassingen achteraf. Wij werken enkel met vaste prijzen.

4

Wij zijn altijd bereikbaar voor calamiteiten

Wij zijn 24/7 telefonisch te bereiken. Ook in het weekeinde en op zon- en feestdagen staan wij voor u klaar.

5

Uw wensen staan voorop

Bij Parel Beheer is iedere klant uniek.

MJOP en de wetgeving

Sinds 1 januari 2018 zijn alle VvE’s verplicht om een deel van hun geld te reserveren voor (toekomstig) onderhoud. Deze jaarlijkse reservering moet minimaal 0,5% van de herbouwwaarde bedragen. Als bijvoorbeeld de herbouwwaarde van een VvE €750.000 is, moet er dus jaarlijks minimaal €3.750 door de VvE worden gereserveerd voor een meerjaren onderhoudsplan.

Als een VvE een actueel meerjaren onderhoudsplan heeft opgesteld dat niet ouder is dan 5 jaar, mag de VvE op basis van het kostenoverzicht uit de MJOP afwijken van de 0,5%-regel. Bovendien kan van de regel worden afgeweken als ten minste 80% van de VvE leden de benodigde middelen voor noodzakelijk onderhoud privé beschikbaar heeft. De MJOP is dus een onmisbaar instrument voor de VvE om te voldoen aan wetgeving en zich voor te bereiden op de toekomst.

Meer informatie hierover vindt u bij de Rijksoverheid.

MJOP en technisch beheer

Een goede technisch VvE beheerder is essentieel voor het onderhoud van een VvE pand. Het meerjaren onderhoudsplan is daarbij onmisbaar, omdat het een overzicht geeft van het verwachte onderhoud en de bijbehorende kosten in de komende jaren.

Met behulp van het MJOP kan de VvE beheerder vervolgens gericht onderhoud uitvoeren. Als er bijvoorbeeld schilderwerk gepland staat voor de komende jaren, kunnen er langlopende onderhoudscontracten met schilders worden afgesloten. Dit geeft niet alleen zekerheid dat het pand goed onderhouden wordt, maar is ook kostenefficiënt. Bij Parel Beheer bent u aan het juiste adres voor uw technische VvE beheer.MJOP en de Bank

MJOP en de bank

Banken worden steeds strenger. Ze eisen bij het afgeven of oversluiten van een hypotheek dat er een MJOP en een gekoppeld onderhoudsplan aanwezig zijn. 

Voor de hypotheekverstrekker is dit namelijk een goed signaal dat de eigenaar van een appartementsrecht deel uitmaakt van een gezonde VvE met een professionele VvE beheerder. Met deze onderhoudsplannen wordt niet alleen de kans op het krijgen van een hypotheek vergroot, maar kunnen ook de hypotheekvoorwaarden verbeteren.

Meerjarenonderhoudsbudget (MJOB)

Met een meerjarenonderhoudsbudget (MJOB) zet u het MJOP om in een jaarlijks budget. Dit budget is de basis voor het berekenen van de maandelijkse VvE-bijdragen. Het meerjaren onderhoudsplan biedt financieel inzicht op basis van het opgestelde MJOP.

Zoals eerder vermeld, is elke VvE sinds 1 januari 2018 verplicht om ten minste 0,5% van de herbouwwaarde te reserveren voor onderhoudszaken. Als de jaarlijkse reservering op basis van het MJOP en het bijbehorende MJOB lager kan zijn dan 0,5% van de herbouwwaarde, mag de VvE afwijken van de wettelijk verplichte reservering van 0,5% per jaar. Parel VvE Beheer kan u helpen bij het opstellen van zowel een MJOP als een MJOB.

Bewaking uitvoering MJOP

Wanneer een VvE een MJOP heeft opgesteld, is het belangrijk om de voortgang goed te bewaken. Het MJOP dient namelijk als advies en is geen strikte richtlijn. 

Bijvoorbeeld: stel dat het schilderwerk gepland staat voor 2025 volgens het MJOP, dan is het belangrijk om kritisch te blijven en te overwegen of het wellicht eerder of juist later nodig is. 

Als VvE beheerder nemen wij het MJOP altijd mee in de jaarlijkse VvE-vergadering. Wat moet er volgend jaar gedaan worden? Gaan we volgens plan schilderen? Of wachten we nog een jaar? Wanneer de definitieve planning bekend is, plannen we het in en vragen we offertes aan die we ter besluitvorming voorleggen aan de VvE.

Een duurzame MJOP

Heeft uw VvE duurzame ambities? U bent niet de enige.

Een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMJOP) is een uitstekende manier om de duurzaamheid van een gebouw te verbeteren. In een DMJOP nemen we niet alleen concrete verbeteringen op het gebied van energiezuinigheid mee, maar maken we ook bredere duurzame afwegingen. Denk bijvoorbeeld aan de technische levensduur, het vervangingsmoment en de investeringen die nodig zijn voor gebouwelementen en installaties.

Hierdoor kan de VvE duurzame alternatieven overwegen die op de lange termijn een hoger rendement hebben en lagere energiekosten.

Daarnaast kunnen in een DMJOP ook verbeteringen worden meegenomen op het gebied van circulariteit en materiaalgebruik. Door bijvoorbeeld te kiezen voor materialen die langer meegaan en beter recyclebaar zijn, verminderen we de impact op het milieu. 

Ook voor een DMJOP kunt u bij Parel Beheer terecht.

Onze VvE-diensten

Financieel beheer

Geen financiële verassingen meer. Bij ons is de financiële administratie van uw VvE in goede handen.

Financieel beheer ›

Administratief beheer

Goede en accurate administratie is van cruciaal belang bij het beheer van een VvE.

Administratief beheer ›

Technisch beheer

Voor het technisch beheer van uw VvE beschikken we over de juiste specialisten voor al uw onderhoud.

Technisch beheer ›

VvE oprichten

Wilt u een VvE oprichten? Parel Beheer helpt u er graag bij. We nemen al het werk uit handen.

VvE oprichten ›

Meerjarenonderhoudsplan

Wij regelen het maken én naleven van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor uw VvE.

Meerjarenonderhoudsplan ›

Huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement is een belangrijk document voor iedere VvE. Parel Beheer kan u hier goed bij helpen.

Huishoudelijk reglement ›

Veelgestelde vragen bij het kiezen van een VvE Beheerder

Welke kosten zijn voor de VvE en wie zorgt voor het onderhoud van het gebouw?

Welke kosten voor de VvE zijn staat in de splitsingsakte. Als vuistregel mag je hanteren al het onderhoud van de buitenschil (muren, dak, fundering, ramen, deuren). Daarnaast alle zaken die gemeenschappelijk zijn. Bijvoorbeeld de stijgleiding voor het water. Daar maken immers twee of meer appartementen gebruik van. Het onderhoud regelen wij graag voor u. Dat is wat wij noemen Technisch Beheer.

Mag ik mijn appartement verhuren?

Ja dat mag. Maar let op. In de splitsingsakte staat meestal dat het appartement een woonbestemming heeft. Dan mag u het als woning verhuren. Wilt u het gebruiken voor AirBnB of short stay? Dat wordt gezien als commerciële verhuur. Dat is een afwijking van de woonbestemming en dan moet u toestemming vragen aan de VvE.

Mag de VvE mij beperkingen opleggen in het gebruik van mijn privé gedeelte?

Dat mag alleen als de beperking expliciet in de splitsingsakte of het huishoudelijk reglement staat. Als daar in staat dat u geen huisdieren mag houden mag dat dus ook niet.

Helpt de VvE beheerder altijd met maken en regelen van het meerjarenonderhoudsplan?

Parel VvE beheer helpt haar klanten daar altijd mee. Het MJOP wordt niet door ons zelf opgesteld. Dat is specialisten werk. Daarvoor werken wij samen met een aantal daarin gespecialiseerde bedrijven.

Is een reservefonds verplicht en wie mag daarover beschikken?

Ja een reservefonds is verplicht. De Wet verbetering Functioneren VvE’s stelt dat een VvE jaarlijks 0,5% van de verzekerde waarde moet reserveren voor onderhoud. Is de opstal verzekerd voor € 800.00? Dan moet er per jaar € 4000,– worden gereserveerd. De jaarlijkse VvE vergadering besluit over het inzet van de gelden uit het reservefonds. Bijvoorbeeld voor schilderwerk of dakrenovatie.

Moet een VvE elk jaar een jaarrekening opstellen?

Ja, dat moet. In bijna alle splitsingsakten staat dat dat binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar moet gebeuren. Het opstellen van een jaarrekening valt onder het administratieve en financieel beheer van Parel Beheer.

Ik wil een uitbouw realiseren. Moet ik daarvoor toestemming hebben van de VvE?

Als u een verandering aan de gemeenschappelijke delen van de VvE wilt aanbrengen (zoals het verwijderen van een deel van de achtergevel) moet u daar altijd toestemming voor vragen aan de VvE.