Overzicht VvE modelreglementen (PDF-bestanden)

VvE modelreglementen (overzicht)

Elke VvE heeft een splitsingsakte. In de splitsingsakte staat in principe altijd aangegeven welk modelreglement van toepassing is. Het eerste modelreglement dateert uit 1972. Het meest recente modelreglement is van 2021. Deze is speciaal gemaakt voor kleine VvE’s (tot ongeveer 6 appartementsrechten).

De splitsingsakte is eigenlijk een soort grondwet van de VvE. In de splitsingsakte wordt vervolgens verwezen naar een modelreglement. Zo kan bijvoorbeeld in een splitsingsakte staan dat het modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van 1992 van toepassing is.
Soms wordt een modelreglement zonder verandering toegepast in de splitsingsakte, maar in de splitsingsakte kunnen ook wijzigingen staan opgenomen ten opzichte van het van toepassing zijnde modelreglement. 

Downloads

Modelreglementen bij splitsing

Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten kleine VvE
(2021)

Modelreglement bij ondersplitsing in appartementsrechten
(2017)

Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten
(januari 2006)

Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten
(januari 1992)

Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten
(november 1983)

Modelreglement van splitsing van eigendom
(februari 1973)

Reglement van splitsing van eigendom, niet erfpacht
(1972)

Modelreglementen bij ondersplitsing

Modelreglement bij ondersplitsing in appartementsrechten (2018)

Modelreglement bij ondersplitsing in appartementsrechten
(mei 2006)

Modelreglementen bij splitsing service-flatgebouw

Modelreglement van splitsing van eigendom van een service-flatgebouw
(januari 1975)

Kun je wijzigingen in het modelreglement opnemen?

Als de Vereniging van Eigenaars wil afwijken van het modelreglement moet dat in de splitsingsakte. Dan staat er in de splitsingsakte bijvoorbeeld over het modelreglement 1992: Is afwijking van Art 11 is het eigenaar van appartementsrecht A4 zonder toestemming van de VvE toegestaan een dakterras te realiseren.

Omgekeerd is ook mogelijk. Dan staat in het onderhavige modelreglement dat in de splitsingsakte hier verder invulling aan wordt gegeven. Bijvoorbeeld in art 42 Model 2006 staat het volgende: “De naam van de vereniging en de gemeente waar zij haar zetel heeft worden in de akte bepaald.”

Annex 1

Veel modelreglementen hebben een zogenaamde “Annex 1” In het modelreglement 2006 zit een annex. Deze is alleen van toepassing als:

  • Het een woongebouw betreft
  • Wanneer het gebruik van het privé gedeelte afhankelijk wordt gesteld van de toestemming van het bestuur

Vrijwel alle splitsingsaktes sluiten dan ook de toepassing van Annex 1 uit.
Wil de VvE bijvoorbeeld in splitsingsakte het nieuwste modelreglement opnemen? Dan kan dat alleen als de splitsingsakte wordt aangepast.