Het opstellen van een Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement opgesteld door Parel Beheer

Het Huishoudelijk Reglement is een belangrijk document voor iedere VvE. In dit document stelt u nadere regels op en legt u afspraken vast voor het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes. Het Huishoudelijke Reglement is met andere woorden een aanvulling op de splitsingsakte. De splitsingsakte is uiteraard leidend. In het het reglement mogen geen afspraken staan die strijdig zijn met de splitsingsakte. Het opstellen van zo’n reglement kan een uitdaging zijn. Parel Beheer kan u hier moeiteloos bij helpen.

Wat houdt een Huishoudelijk Reglement in?

In het Huishoudelijke Reglement kunnen nadere afspraken gemaakt worden over het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte. Wanneer u zo’n reglement opstelt, kunt u de volgende afspraken daarin verwerken:

  • Geen fietsen in de gemeenschappelijke ruimtes.
  • Na 23.00 geen luide muziek afspelen.
  • Verbouwen of klussen op zon- en feestdagen niet voor 11.00 mag beginnen.

Verder kunt u ook in het Huishoudelijke Reglement afspreken dat:

  • De vloerisolatie een bepaalde waarde moet hebben om overlast te voorkomen.
  • Aan de buitengevels geen voorwerpen mogen worden aangebracht.
  • Zonwering wel is toegestaan, maar dat deze een bepaalde kleur moet hebben.

Kortom, in het Huishoudelijk Reglement kunt u nadere regels stellen over het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes. Vervolgens moeten alle huurders en leden van de VvE zich aan deze gezamenlijke afspraken houden.

Huishoudelijk Reglement en het belang

Het reglement is een belangrijk document. Daarom moet het reglement goedgekeurd worden door een duidelijke meerderheid tijdens een vergadering van de VvE. De vereiste meerderheid voor het goedkeuren van een Huishoudelijk Reglement kan per VvE verschillen. Dit is immers afhankelijk van hetgeen dat in de splitsingsakte en het modelreglement is vastgelegd. Door middel van een Huishoudelijk Reglement dat door de leden goedgekeurd is, zijn niet alleen de regels duidelijk. Zo kan er nu ook opgetreden worden wanneer de bewoners zich hier niet aan de bepalingen van dit opgestelde reglement houden. Staat er bijvoorbeeld in het Huishoudelijk Reglement dat er geen fietsen in het trapportaal mogen staan, maar staan deze er toch? Dan kunt u de bewoners hierop aanspreken. Het is dan zelfs mogelijk om de fiets eventueel op kosten van de bewoner te laten verwijderen.

Het opstellen van een Huishoudelijk Reglement

Wanneer u zo’n reglement gaat opstellen, kost dat wat tijd en moeite. Het opstellen van een Huishoudelijk Reglement is namelijk zo veel meer dan alleen een aantal huisregels vastleggen in een belangrijk document. Zo mag bijvoorbeeld het Huishoudelijk Reglement geen bepalingen hebben die strijdig zijn met de splitsingsakte of modelreglement. Anders zijn deze regels nietig. Daarnaast moet een Huishoudelijk Reglement goedgekeurd worden tijdens de VvE vergadering. Regelmatig is daar een overduidelijke meerderheid voor nodig. De exacte besluitvormingsprocedure is afhankelijk wat er in de splitsingsakte en modelreglement is vastgesteld.

Het vastleggen van een aantal algemene regels kent zo zijn voordelen. Het is weliswaar een lastig taak, maar op de lange termijn heeft u er aanwijsbaar profijt van. Zo zorgt het opstellen van een Huishoudelijk Reglement voor meer duidelijkheid wat wel en niet mag in de gemeenschappelijke ruimtes van de VvE. Gelukkig hoeft u dit reglement niet in uw eentje te maken. Parel Beheer kan u helpen bij het opstellen van zo’n reglement. Dankzij onze ervaring als VvE Beheerder staan wij altijd voor u klaar met de nodige kennis over zaken die betrekking hebben tot het VvE Beheer.

Meer info over zo’n reglement vindt u op V&S Huishoudelijk Reglement.

Huishoudelijk Reglement steeds belangrijker

Steeds meer VvE’s gaan over tot het opstellen van een Huishoudelijk Reglement. Waarom? Enerzijds omdat eigenaren regels steeds helderder willen hebben. Anderzijds omdat splitsingsaktestoch  niet altijd voldoende houvast bieden. Bijvoorbeeld over zaken als AirB&B, Bed en Breakfast en verhuur. Hoewel dit over het algemeen wel in de splitsingsakte is opgenomen willen eigenaren vaak meer duidelijkheid. En dat kan natuurlijk. Maar let op. Is bijvoorbeeld AirB&B toegestaan volgens de splitsingsacte? Dan kan je het in een reglement niet zo maar verbieden.