Onderzoek: voorraad woningen 2022

Onderzoek 

Voorraad woningen 2022

Publicatiedatum: 13 oktober 2022

In dit onderzoek is de voorraad woningen in Nederland geanalyseerd op basis van cijfers die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn gepubliceerd op 28 september 2022 onder de titel Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio.
(bekijk dataset op opendata.cbs.nl)

De onderzoeksresultaten geven inzicht in de trends en ontwikkelingen van de woningvoorraad in Nederland als geheel en per provincie (periode 2018 t/m 2022).

Om de woningvoorraad van provincies te kunnen vergelijken, is in dit onderzoek ook gekeken naar de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners. Hierbij is gebruikgemaakt van de aantallen inwoners op 1 januari 2022, zoals door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerd op 30 september 2022 onder de titel Bevolkingsontwikkeling; regio per maand.
(bekijk dataset op opendata.cbs.nl)

Met betrekking tot de voorraad woningen zijn de cijfers van januari tot en met maart 2022 en het eerste kwartaal van 2022 ‘nader voorlopig’. Vanaf april 2022 zijn de cijfers ‘voorlopig’.

Over Parel Beheer

Parel Beheer is specialist in VvE beheer en vastgoedbeheer in Amsterdam en omstreken. Als VvE beheerder verzorgen wij financieel-, administratief- en/of technisch beheer. Als vastgoedbeheerder bestaat onze dienstverlening uit commercieel-, administratief- en/of technisch vastgoedbeheer.

Nederland

Voorraad woningen in Nederland

In 2022 zijn er tot en met de maand augustus in Nederland 51.946 woningen bijgekomen. De voorraad woningen steeg daarmee met 0,65% van 8.045.580 woningen op 1 januari naar 8.097.526 woningen op 31 augustus 2022.

Voorraad woningen (2022 t/m augustus)
Voorraad woningen op 1 januari 2022 8.045.580
Voorraad woningen op 31 augustus 2022 8.097.526
Toegenomen aantal woningen 51.946
Procentuele toename 0,65%
Toegenomen aantal woningen per 100.000 inwoners 295

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename woningvoorraad
2018 t/m augustus 45.933
2019 t/m augustus 46.420
2020 t/m augustus 47.475
2021 t/m augustus 51.460
2022 t/m augustus 51.946

In het afgelopen vijf jaar is de toename van de voorraad niet zo klein geweest als dit jaar. De toename van de voorraad is maar 486 huizen hoger dan vorig jaar tijdens de eerste acht maanden.

Dit jaar zijn er 295 woningen per 100.000 inwoners aan de woningvoorraad toegevoegd. Dit is nagenoeg dezelfde toename als vorig jaar, waar de toename 294 woningen per 100.000 inwoners betrof.

Verschillen tussen provincies

Om de toename van de voorraad woningen van een provincie te kunnen vergelijken met de andere provincies en het gemiddelde van Nederland is in dit onderzoek ook gekeken naar de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners. In Nederland als geheel kwamen er per 100.000 inwoners (op 1 januari) gemiddeld 295 woningen bij. 

Tussen de verschillende provincies loopt de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners behoorlijk uiteen. Zo nam de voorraad in Flevoland met 467 woningen per 100.000 inwoners 58,3% meer toe dan gemiddeld. In de provincie Groningen nam de voorraad met 380 woningen per 100.000 inwoners 28,2% meer toe dan gemiddeld.

In de provincies Zeeland en Friesland nam de woningvoorraad juist aanzienlijk minder toe. Zo kwamen er in Zeeland met een toename van 190 woningen per 100.000 inwoners 35,6% minder woningen bij dan gemiddeld. In Friesland kwamen er met een toename van 228 woningen per 100.000 inwoners 22,7% minder woningen dan bij gemiddeld in Nederland.

Aantal woningen per 100.000 inwoners aan woningvoorraad toegevoegd per provincie:

Totaal aantal woningen aan woningvoorraad toegevoegd per provincie:

 

Provincie Toename woningvoorraad Toename per 100.000 inwoners
Noord-Holland 10.441 359
Zuid-Holland 8.888 237
Noord-Brabant 8.624 333
Gelderland 5.211 247
Utrecht 5.147 376
Overijssel 3.005 256
Limburg 2.672 239
Groningen 2.240 380
Flevoland 2.029 467
Friesland 1.492 228
Drenthe 1.463 294
Zeeland 734 190
Nederland (totaal) 51.946 295

Nieuwbouwwoningen in Nederland

De woningvoorraad is met name toegenomen door beschikbaar gekomen nieuwbouwwoningen. Tijdens de eerste acht maanden van 2022 zijn er 48.151 nieuwbouwwoningen aan de voorraad toegevoegd. Het percentage nieuwbouwwoningen van de de totaal toegenomen woningvoorraad bedraagt daarmee 93,8%. Het aantal nieuwbouwwoningen dat aan de woningvoorraad is toegevoegd kan trouwens ook groter zijn dan de totale toename van de woningvoorraad, doordat ook ‘sloop’ en ‘overige onttrekkingen’ van invloed zijn op totale toename van de woningvoorraad.

Nieuwbouwwoningen (2022 t/m augustus)
Nieuwbouwwoningen toegevoegd 48.151
Nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 274

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename nieuwbouwwoningen
2018 t/m augustus 40.777
2019 t/m augustus 44.766
2020 t/m augustus 44.144
2021 t/m augustus 46.491
2022 t/m augustus 48.151

Overige toevoeging, sloop en overige onttrekking

Naast nieuwbouw hebben ook overige toevoeging, sloop en overige onttrekking invloed op de mate waarin de woningvoorraad toe is genomen:

Overige toevoeging

Overige toevoeging wordt door het CBS als volgt omschreven:
“Om andere redenen dan nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd, bijvoorbeeld splitsing, verbouw of verandering van gebruiksfunctie.”

Met betrekking tot de overige toevoeging valt op dat er in 2022 een afname van 4,2% is van het aantal toegevoegde woningen is ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2021 was er nog een toename van 11,6% van het aantal toegevoegde woningen is ten opzichte van het voorgaande jaar

Periode Overige toevoeging
2020 t/m augustus 14.985
2021 t/m augustus 16.728
2022 t/m augustus 16.029

Sloop

‘Sloop’ wordt door het CBS als volgt omschreven:
“Door sloop aan de voorraad onttrokken.”

Met betrekking tot ‘sloop’ valt op dat er in 2022 meer woningen zijn gesloopt dan in het voorgaande jaar. De procentuele toename in 2022 bedraagt 2,6% wat minder dan de toename van 5,0% in 2021.

Periode Sloop
2020 t/m augustus 6.491
2021 t/m augustus 6.814
2022 t/m augustus 6.993

Overige onttrekking

‘Overige onttrekking’ wordt door het CBS als volgt omschreven:
“Om andere redenen dan sloop onttrokken aan de voorraad, zoals samenvoeging of verandering van gebruiksfunctie.”

Met betrekking tot ‘onttrekking’ valt op dat er in 2022 1,3% meer woningen zijn onttrokken dan in het voorgaande jaar. In 2021 was er nog sprake van een afname van 0,3%.

Periode Overige onttrekking
2020 t/m augustus 5.622
2021 t/m augustus 5.603
2022 t/m augustus 5.678

 

Verschillen tussen provincies

Er kwamen in Nederland gemiddeld 274 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners bij. Maar ook het aantal nieuwbouwwoningen dat aan de woningvoorraad werd toegevoegd loopt tussen de verschillende provincies behoorlijk uiteen.

In de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht kwamen er meer nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners bij dan gemiddeld in Nederland. In Flevoland kwamen er met 399 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners zelfs 45,6% meer bij dan gemiddeld. In Noord Holland kwamen er met 354 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners zelfs 29,2% meer bij, en in Utrecht kwamen er met 341 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners zelfs 24,5% meer bij dan gemiddeld. 

Vooral in de provincies Limburg, Drenthe, en Gelderland kwamen er opvallend minder nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners bij dan gemiddeld in Nederland. In Limburg kwamen er met 182 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 33,6% minder nieuwbouwwoningen bij dan gemiddeld. Bij Drenthe kwamen er met 214 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 21,9% minder nieuwbouwwoningen bij dan gemiddeld, en bij Gelderland kwamen er met 215 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 21,5% minder nieuwbouwwoningen bij dan gemiddeld.

Aantal nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners aan woningvoorraad toegevoegd per provincie:

Totaal aantal nieuwbouwwoningen aan woningvoorraad toegevoegd per provincie:

Provincie Toename Nieuwbouwwoningen Toename per 100.000 inwoners
Noord-Holland 10.291 354
Zuid-Holland 9.109 243
Noord-Brabant 7.547 291
Utrecht 4.668 341
Gelderland 4.531 215
Overijssel 2.596 222
Limburg 2.040 182
Groningen 1.957 332
Flevoland 1.735 399
Friesland 1.483 227
Zeeland 1.127 291
Drenthe 1.067 214
Nederland 48.151 274

Drenthe

Voorraad woningen in Drenthe

In Drenthe zijn er in 2022 tot en met de maand augustus 1.463 woningen bijgekomen. De voorraad woningen steeg daarmee met 0,65% van 226.319 woningen op 1 januari naar 227.728 woningen op 31 augustus.

Voorraad woningen (2022 t/m augustus)
Voorraad woningen op 1 januari 2022 226.319
Voorraad woningen op 31 augustus 2022 227.728
Toegenomen aantal woningen 1.463
Procentuele toename 0,65%
Toegenomen aantal woningen per 100.000 inwoners 294

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename woningvoorraad
2018 t/m augustus 676
2019 t/m augustus 636
2020 t/m augustus 426
2021 t/m augustus 1.319
2022 t/m augustus 1.463

In het afgelopen jaar is er een kleine stijging geweest in de toename van de woningvoorraad.

Drenthe vergeleken met de rest van Nederland

Om de toename van de voorraad woningen van een provincie te kunnen vergelijken met de andere provincies, en het gemiddelde in heel Nederland is in dit onderzoek ook gekeken naar de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners.

In Drenthe blijkt dat de woningvoorraad in vergelijking tot de andere provincies een gelijke toename heeft in vergelijking met de andere provincies. Het gemiddelde van Drenthe is zo goed als gelijk aan het Nederlands gemiddelde van 295, het gemiddelde in Drenthe is namelijk 294.

Nieuwbouwwoningen in Drenthe

Met name het aantal beschikbaar gekomen nieuwbouwwoningen zorgde voor de toename van de woningvoorraad. Tijdens de eerste acht maanden van 2022 zijn er 1.067 nieuwbouwwoningen aan de voorraad toegevoegd. Het percentage nieuwbouwwoningen van de totaal toegenomen woningvoorraad bedraagt daarmee 72,9%. Het aantal nieuwbouwwoningen dat aan de woningvoorraad is toegevoegd kan overigens ook groter zijn dan de totale toename van de woningvoorraad, doordat ook ‘sloop’ en ‘overige onttrekkingen’ van invloed zijn op de totale toename van de woningvoorraad.

Nieuwbouwwoningen (2022 t/m augustus)
Nieuwbouwwoningen toegevoegd 1.067
Nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 214

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename nieuwbouwwoningen
2018 t/m augustus 861
2019 t/m augustus 958
2020 t/m augustus 747
2021 t/m augustus 1.314
2022 t/m augustus 1.067

Nieuwbouw in Drenthe vergeleken met de rest van Nederland
Het aantal nieuwbouwwoningen dat er in Drenthe aan de woningvoorraad werd toegevoegd, is met 214 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 21,9% minder dan gemiddeld in Nederland. Alleen in Limburg kwamen er minder nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners bij. 


Flevoland

Voorraad woningen in Flevoland

In Flevoland zijn er in 2022 tot en met de maand augustus 2.029 woningen bijgekomen. De voorraad woningen steeg daarmee met 1,14% van 178.000 op 1 januari naar 180.029 woningen op 31 augustus.

Voorraad woningen (2022 t/m augustus)
Voorraad woningen op 1 januari 2022 178.000
Voorraad woningen op 31 augustus 2022 180.029
Toegenomen aantal woningen 2.029
Procentuele toename 1,14%
Toegenomen aantal woningen per 100.000 inwoners 467

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename woningvoorraad
2018 t/m augustus 1.985
2019 t/m augustus 1.778
2020 t/m augustus 1.611
2021 t/m augustus 2.169
2022 t/m augustus 2.029

Na de stijging in de woningvoorraad van vorig jaar, is er dit jaar een kleine daling geweest in de toename van de woningvoorraad in Flevoland. 

Flevoland vergeleken met de rest van Nederland

Om de toename van de voorraad woningen van een provincie te kunnen vergelijken met de andere provincies en het gemiddelde in heel Nederland, is in dit onderzoek ook gekeken naar de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners. 

In Flevoland blijkt dat de woningvoorraad in vergelijking tot de andere provincies meer is toegenomen dan in de meeste andere provincies en dan het gemiddelde van Nederland. Zo kwamen er in Flevoland per 100.000 inwoners 467 woningen bij, terwijl er over heel Nederland gezien 295 woningen per 100.000 inwoners bij zijn gekomen. De woningvoorraad nam hierdoor 58,3% meer toe dan gemiddeld in Nederland. In deze provincie kwamen er daarmee de meeste woningen per 100.000 inwoners bij.

Nieuwbouwwoningen in Flevoland

Met name het aantal beschikbaar gekomen nieuwbouwwoningen zorgde voor de toename van de woningvoorraad. Tijdens de eerste acht maanden van 2022 zijn er 1.735 nieuwbouwwoningen aan de voorraad toegevoegd. Het percentage nieuwbouwwoningen van de totaal toegenomen woningvoorraad bedraagt daarmee 85,5%. Het aantal nieuwbouwwoningen dat aan de woningvoorraad is toegevoegd kan overigens ook groter zijn dan de totale toename van de woningvoorraad, doordat ook ‘sloop’ en ‘overige onttrekkingen’ van invloed zijn op de totale toename van de woningvoorraad

Nieuwbouwwoningen (2022 t/m augustus)
Nieuwbouwwoningen toegevoegd 1.735
Nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 399

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename nieuwbouwwoningen
2018 t/m augustus 1.815
2019 t/m augustus 1.657
2020 t/m augustus 1.602
2021 t/m augustus 1.868
2022 t/m augustus 1.735

Nieuwbouw in Flevoland vergeleken met de rest van Nederland
Het aantal nieuwbouwwoningen dat er in Flevoland aan de woningvoorraad werd toegevoegd, is met 399 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 45,6% meer dan gemiddeld in Nederland. In Nederland als geheel kwamen per 100.000 inwoners gemiddeld 274 nieuwbouwwoningen bij. Daarmee kwam er in de provincie Flevoland het grootste aantal nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners bij.


Friesland

Voorraad woningen in Friesland

In Friesland zijn er in 2022 tot en met de maand augustus 1.492 woningen bij gekomen. De voorraad woningen steeg daarmee met 0,49% van 306.633 woningen op 1 januari naar 308.125 woningen op 31 augustus.

Voorraad woningen (2022 t/m augustus)
Voorraad woningen op 1 januari 2022 306.633
Voorraad woningen op 31 augustus 2022 308.125
Toegenomen aantal woningen 1.492
Procentuele toename 0,49%
Toegenomen aantal woningen per 100.000 inwoners 228

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename woningvoorraad
2018 t/m augustus 1.205
2019 t/m augustus 1.083
2020 t/m augustus 1.094
2021 t/m augustus 1.018
2022 t/m augustus 1.492

Het afgelopen jaar is er een flinke stijging geweest in de toename van de woningvoorraad, terwijl er vorig jaar juist een kleine daling was in de toename van de woningvoorraad.

Friesland vergeleken met de rest van Nederland

Om de toename van de voorraad woningen van een provincie te kunnen vergelijken met de andere provincies en het gemiddelde in heel Nederland is in dit onderzoek ook gekeken naar de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners. 

In Friesland blijkt dat de woningvoorraad in vergelijking tot de andere provincies minder is toegenomen dan in de meeste andere provincies en dan het gemiddelde in Nederland. Zo kwamen er in Friesland per 100.000 inwoners 228 woningen bij, terwijl er over heel Nederland gezien 295 woningen per 100.000 inwoners zijn bijgekomen. De woningvoorraad nam daarmee 22,7% minder toe dan gemiddeld in Nederland. Alleen in de provincie Zeeland kwamen er minder woningen per 100.000 inwoners bij.

Nieuwbouwwoningen in Friesland

 

Met name het aantal beschikbaar gekomen nieuwbouwwoningen zorgde voor de toename van de woningvoorraad. Tijdens de eerste acht maanden van 2022 zijn er 1.483 nieuwbouwwoningen aan de voorraad toegevoegd. Het percentage nieuwbouwwoningen van de totaal toegenomen woningvoorraad bedraagt daarmee 99,3%. Het aantal nieuwbouwwoningen dat aan de woningvoorraad is toegevoegd kan groter zijn dan de totale toename van de woningvoorraad, doordat ook ‘sloop’ en ‘overige onttrekkingen’ van invloed zijn op de totale toename van de woningvoorraad. 

Nieuwbouwwoningen (2022 t/m augustus)
Nieuwbouwwoningen toegevoegd 1.483
Nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 227

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename nieuwbouwwoningen
2018 t/m augustus 1.187
2019 t/m augustus 1.488
2020 t/m augustus 1.014
2021 t/m augustus 1.292
2022 t/m augustus 1.483

Nieuwbouw in Friesland vergeleken met de rest van Nederland
Het aantal nieuwbouwwoningen dat er in Friesland aan de woningvoorraad werd toegevoegd, is met 227 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoner 17.2% minder dan gemiddeld in Nederland. In Nederland als geheel kwamen er per 100.000 inwoners gemiddeld 274 nieuwbouwwoningen bij.

 


Gelderland

Voorraad woningen in Gelderland

In Gelderland zijn er in 2022 tot en met de maand augustus 5.211 woningen bijgekomen. De voorraad woningen steeg daarmee met 0,56% van 932.116 woningen op 1 januari naar 937.327 woningen op 31 augustus.

Voorraad woningen (2022 t/m augustus)
Voorraad woningen op 1 januari 2022 932.116
Voorraad woningen op 31 augustus 2022 937.327
Toegenomen aantal woningen 5.211
Procentuele toename 0,56%
Toegenomen aantal woningen per 100.000 inwoners 247

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename woningvoorraad
2018 t/m augustus 6.119
2019 t/m augustus 6.170
2020 t/m augustus 7.073
2021 t/m augustus 6.033
2022 t/m augustus 5.211

Vorig jaar is de toename van de voorraad woningen in Gelderland met 1.340 woningen gezakt. Het is het tweede jaar op rij dat de woningvoorraad is gezakt.

Gelderland vergeleken met de rest van Nederland

Om de toename van de voorraad woningen van een provincie te kunnen vergelijken met de andere provincies en het gemiddelde in heel Nederland is in dit onderzoek ook gekeken naar de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners. 

In Gelderland blijkt dat de woningvoorraad in vergelijking tot de andere provincies minder is toegenomen dan in de meeste provincies en dan het gemiddelde van heel Nederland. Zo kwamen er in Gelderland per 100.000 inwoners 247 woningen bij, terwijl er over heel Nederland gezien 295 woningen per 100.000 inwoners bij zijn gekomen. De woningvoorraad nam daarmee 16,3% minder toe dan gemiddeld in Nederland. Alleen in de provincies Zuid-Holland, Friesland, Limburg en Zeeland kwamen er minder woningen per 100.000 inwoners bij.

 

 

Nieuwbouwwoningen in Gelderland

Met name het aantal beschikbaar gekomen nieuwbouwwoningen zorgde voor de toename van de woningvoorraad. Tijdens de eerste acht maanden van 2022 zijn er 4.531 nieuwbouwwoningen aan de voorraad toegevoegd. Het percentage nieuwbouwwoningen van de totaal toegenomen woningvoorraad bedraagt daarmee 87%. Het aantal nieuwbouwwoningen dat aan de woningvoorraad is toegevoegd kan overigens ook groter zijn dan de totale toename van de woningvoorraad, doordat ook ‘sloop’ en ‘overige onttrekkingen’ van invloed zijn op de totale toename van de woningvoorraad.

Nieuwbouwwoningen (2022 t/m augustus)
Nieuwbouwwoningen toegevoegd 4.531
Nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 215

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename nieuwbouwwoningen
2018 t/m augustus 5.601
2019 t/m augustus 5.697
2020 t/m augustus 6.328
2021 t/m augustus 4.451
2022 t/m augustus 4.531

Nieuwbouw in Gelderland vergeleken met de rest van Nederland
Het aantal nieuwbouwwoningen dat er in Gelderland aan de woningvoorraad werd toegevoegd, is met 215 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 21,5% minder dan gemiddeld in Nederland. In Nederland als geheel kwamen er per 100.000 inwoners gemiddeld 274 nieuwbouwwoningen bij. Alleen in de provincies Drenthe en Limburg kwamen er minder nieuwbouwwoningen per inwoners bij.


Groningen

Voorraad woningen in Groningen

In Groningen zijn er in 2022 tot en met de maand augustus 2.240 woningen bijgekomen. De voorraad woningen steeg daarmee met 0,78% van 287.568 woningen op 1 januari naar 289.808 op 31 augustus.

Voorraad woningen (2022 t/m augustus)
Voorraad woningen op 1 januari 2022 287.568
Voorraad woningen op 31 augustus 2022 289.808
Toegenomen aantal woningen 2.240
Procentuele toename 0,78%
Toegenomen aantal woningen per 100.000 inwoners 380

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename woningvoorraad
2018 t/m augustus 1.697
2019 t/m augustus 1.280
2020 t/m augustus 2.642
2021 t/m augustus 1.267
2022 t/m augustus 2.240

Dit jaar nam het aantal woningen in Groningen tijdens de eerste acht maanden met 2.240 woningen stukken harder toe.

Groningen vergeleken met de rest van Nederland

Om de toename van de voorraad woningen van een provincie te kunnen vergelijken met de andere provincies en het gemiddelde in heel Nederland is in dit onderzoek ook gekeken naar de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners.

In Groningen blijkt de woningvoorraad in vergelijking tot de andere provincies minder toegenomen dan in de meeste andere provincies en het gemiddelde van heel Nederland. Zo kwamen er in Groningen per 100.000 inwoners 380 woningen bij, terwijl over heel Nederland gezien 295 woningen per 100.000 inwoners bij zijn gekomen. De woningvoorraad nam daarmee 28,2% meer toe dan gemiddeld in Nederland. Alleen de provincie Flevoland heeft een grotere woningvoorraad.

Nieuwbouwwoningen in Groningen

Met name het aantal beschikbaar gekomen nieuwbouwwoningen zorgde voor de toename van de woningvoorraad. Tijdens de eerste acht maanden van 2022 zijn er 1.957 nieuwbouwwoningen aan de voorraad toegevoegd. Het percentage nieuwbouwwoningen van de totaal toegenomen woningvoorraad bedraagt daarmee 87,4%. Het aantal nieuwbouwwoningen dat aan de woningvoorraad is toegevoegd kan overigens ook groter zijn dan de totale toename van de woningvoorraad, doordat ook ‘sloop’ en ‘overige onttrekkingen’ van invloed zijn op de totale toename van de woningvoorraad.

Nieuwbouwwoningen (2022 t/m augustus)
Nieuwbouwwoningen toegevoegd 1.957
Nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 332

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename nieuwbouwwoningen
2018 t/m augustus 1.487
2019 t/m augustus 1.342
2020 t/m augustus 2.500
2021 t/m augustus 1.528
2022 t/m augustus 1.957

 

Nieuwbouw in Groningen vergeleken met de rest van Nederland
Het aantal nieuwbouwwoningen dat er in Groningen aan de woningvoorraad werd toegevoegd is 332 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 21,2% meer dan gemiddeld in Nederland. In Nederland als geheel kwamen er per 100.000 inwoners gemiddeld 274 nieuwbouwwoningen bij. Alleen in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland kwamen er meer nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners bij.


Limburg

Voorraad woningen in Limburg

In Limburg zijn er in 2022 tot en met de maand augustus 2.672 woningen bijgekomen. De voorraad woningen steeg daarmee met 0,49% van 540.435 woningen op 1 januari naar 543.107 woningen op 31 augustus.

Voorraad woningen (2022 t/m augustus)
Voorraad woningen op 1 januari 2022 540.435
Voorraad woningen op 31 augustus 2022 543.107
Toegenomen aantal woningen 2.672
Procentuele toename 0,49%
Toegenomen aantal woningen per 100.000 inwoners 239

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename woningvoorraad
2018 t/m augustus 1.286
2019 t/m augustus 1.463
2020 t/m augustus 2.216
2021 t/m augustus 3.071
2022 t/m augustus 2.672

In de het afgelopen jaar is de toename van de woningvoorraad met bijna 400 woningen afgenomen.  

Limburg vergeleken met de rest van Nederland

Om de toename van de voorraad woningen van een provincie te kunnen vergelijken met de andere provincies en het gemiddelde in heel Nederland is in dit onderzoek ook gekeken naar de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners. 

In Limburg blijkt dat de woningvoorraad in vergelijking tot de andere provincies minder is toegenomen dan in de meeste andere provincies en dan het gemiddelde in Nederland. Zo kwamen er in Limburg per 100.000 239 woningen bij, terwijl over heel Nederland gezien 295 woningen per 100.000 inwoners bij zijn gekomen. De woningvoorraad nam daarmee 20% minder af dan gemiddeld in Nederland. Alleen in Zeeland kwamen er minder woningen per 100.000 inwoners bij.

Nieuwbouwwoningen in Limburg

Met name het aantal beschikbaar gekomen nieuwbouwwoningen zorgde voor de toename van de woningvoorraad. Tijdens de eerste acht maanden van 2022 zijn er 2.040 nieuwbouwwoningen aan de voorraad toegevoegd. Het percentage nieuwbouwwoningen van de totaal toegenomen woningvoorraad bedraagt daarmee 76,3%. Het aantal nieuwbouwwoningen dat aan de woningvoorraad is toegevoegd kan overigens ook groter zijn dan de totale toename van de woningvoorraad, doordat ook ‘sloop’ en ‘overige onttrekkingen’ van invloed zijn op de totale toename van de woningvoorraad.

Nieuwbouwwoningen (2022 t/m augustus)
Nieuwbouwwoningen toegevoegd 2.040
Nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 182

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename nieuwbouwwoningen
2018 t/m augustus 1.582
2019 t/m augustus 1.464
2020 t/m augustus 1.884
2021 t/m augustus 2.799
2022 t/m augustus 2.040

 

Nieuwbouw in Limburg vergeleken met de rest van Nederland
Het aantal nieuwbouwwoningen dat er in Limburg aan de woningvoorraad werd toegevoegd, is met 182 nieuwbouwwoningen 33,6% minder dan gemiddeld in Nederland. In Nederland als geheel kwamen er per 100.000 inwoners gemiddeld 274 nieuwbouwwoningen bij. Hiermee zijn zij ook de provincie met de minste nieuwbouwwoningen.


Noord-Brabant

Voorraad woningen in Noord-Brabant

In Noord-Brabant zijn er in 2022 tot en met de maand augustus 8.624 woningen bijgekomen. De voorraad woningen steeg daarmee met 0,74% van 1.164.414 woningen op 1 januari naar 1.173.038 woningen op 31 augustus. 

Voorraad woningen (2022 t/m augustus)
Voorraad woningen op 1 januari 2022 1.164.414
Voorraad woningen op 31 augustus 2022 1.173.038
Toegenomen aantal woningen 8.624
Procentuele toename 0,74%
Toegenomen aantal woningen per 100.000 inwoners 333

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename woningvoorraad
2018 t/m augustus 7.629
2019 t/m augustus 6.258
2020 t/m augustus 7.049
2021 t/m augustus 8.654
2022 t/m augustus 8.624

In het afgelopen jaar is de toename van de woningvoorraad iets gedaald. Het jaar daarvoor was hij flink gestegen.

Noord-Brabant vergeleken met de rest van Nederland

Om de toename van de voorraad woningen van een provincie te kunnen vergelijken met de andere provincies en het gemiddelde in heel Nederland is in dit onderzoek ook gekeken naar de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners. 

In Noord-Brabant blijkt dat de woningvoorraad in vergelijking tot de andere provincies meer is toegenomen dan in de meeste andere provincies en dan het gemiddelde van Nederland. Zo kwamen er in Noord-Brabant per 100.000 inwoners 333 woningen bij, terwijl over heel Nederland gezien 295 woningen per 100.000 bij zijn gekomen. De woningvoorraad nam daarmee 4,4% meer toe dan gemiddeld in Nederland. Alleen in de provincies Flevoland, Utrecht, Groningen, en Noord-Holland kwamen er meer woningen per 100.000 inwoners bij.

Nieuwbouwwoningen in Noord-Brabant

Met name het aantal beschikbaar gekomen nieuwbouwwoningen zorgde voor de toename van de woningvoorraad. Tijdens de eerste acht maanden van 2022 zijn er 7.547 nieuwbouwwoningen aan de voorraad toegevoegd. Het percentage nieuwbouwwoningen van de totaal toegenomen woningvoorraad bedraagt daarmee 87,5%. Het aantal nieuwbouwwoningen dat aan de woningvoorraad is toegevoegd kan overigens ook groter zijn dan de totale toename van de woningvoorraad.

Nieuwbouwwoningen (2022 t/m augustus)
Nieuwbouwwoningen toegevoegd 7.547
Nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 291

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename nieuwbouwwoningen
2018 t/m augustus 6.614
2019 t/m augustus 7.020
2020 t/m augustus 6.972
2021 t/m augustus 7.962
2022 t/m augustus 7.547

Nieuwbouw in Noord-Brabant vergeleken met de rest van Nederland
Het aantal nieuwbouwwoningen dat er in Noord-Brabant aan de woningvoorraad werd toegevoegd, is met 291 nieuwbouwwoningen 6,2% meer dan gemiddeld in Nederland. In Nederland kwamen er als geheel per 100.000 inwoners gemiddeld 274 nieuwbouwwoningen.


Noord-Holland

Voorraad woningen in Noord-Holland

In Noord-Holland zijn er in 2022 tot en met de maand augustus 10.441 woningen bijgekomen. De voorraad woningen steeg daarmee met 0,76% van 1.376.949 woningen op 1 januari naar 1.387.390 woningen op 31 augustus.

Voorraad woningen (2022 t/m augustus)
Voorraad woningen op 1 januari 2022 1.376.949
Voorraad woningen op 31 augustus 2022 1.387.390
Toegenomen aantal woningen 10.441
Procentuele toename 0,76%
Toegenomen aantal woningen per 100.000 inwoners 359

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename woningvoorraad
2018 t/m augustus 10.033
2019 t/m augustus 8.564
2020 t/m augustus 6.053
2021 t/m augustus 10.469
2022 t/m augustus 10.441

In het huidige jaar was er een zeer kleine daling in de toename van de woningvoorraad van maar 28 huizen. Het jaar daarvoor was er een grote stijging van meer dan 4.400 woningen.

Noord-Holland vergeleken met de rest van Nederland

Om de toename van de voorraad woningen van een provincie te kunnen vergelijken met de andere provincies en het gemiddelde in heel Nederland is in dit onderzoek ook gekeken naar de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners. 

In Noord-Holland blijkt dat de woningvoorraad in vergelijking tot andere provincies meer is toegenomen dan in de meeste andere provincies en dan het gemiddelde van heel Nederland. Zo kwamen er in Noord-Holland per 100.000 inwoners 359 woningen bij, terwijl over heel Nederland gezien 295 woningen per 100.000 inwoners bij zijn gekomen. De woningvoorraad nam daarmee 21,7% meer toe dan gemiddeld in Nederland. Alleen in de provincies Flevoland, Utrecht en Groningen kwamen er meer woningen per 100.000 inwoners bij.

Nieuwbouwwoningen in Noord-Holland

Met name het aantal beschikbaar gekomen nieuwbouwwoningen zorgde voor de toename van de woningvoorraad. Tijdens de eerste acht maanden van 2022 zijn er 10.291 nieuwbouwwoningen aan de voorraad toegevoegd. Het percentage nieuwbouwwoningen van de totaal toegenomen woningvoorraad bedraagt daarmee 98,6%. Het aantal nieuwbouwwoningen dat aan de woningvoorraad is toegevoegd kan overigens ook groter zijn dan de totale toename van de woningvoorraad, doordat ook ‘sloop’ en ‘overige onttrekkingen’  van invloed zijn op de totale toename van de woningvoorraad

Nieuwbouwwoningen (2022 t/m augustus)
Nieuwbouwwoningen toegevoegd 10.291
Nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 354

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename nieuwbouwwoningen
2018 t/m augustus 8.509
2019 t/m augustus 8.115
2020 t/m augustus 6.111
2021 t/m augustus 8.942
2022 t/m augustus 10.291

Nieuwbouw in Noord-Holland vergeleken met de rest van Nederland
Het aantal nieuwbouwwoningen dat er in Noord-Holland aan de woningvoorraad werd toegevoegd, is met 354 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 29,2% meer dan gemiddeld in Nederland. In Nederland als geheel kwamen er per 100.000 inwoners gemiddeld 274 nieuwbouwwoningen bij. Alleen in de provincie Flevoland kwamen er meer nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners bij.


Overijssel

Voorraad woningen in Overijssel

In Overijssel zijn er in 2022 tot en met de achtste maand 3.005 woningen bijgekomen. De voorraad woningen steeg daarmee met 0,58% van 518.558 woningen op 1 januari naar 521.563 woningen op 31 augustus.

Voorraad woningen (2022 t/m augustus)
Voorraad woningen op 1 januari 2022 518.558
Voorraad woningen op 31 augustus 2022 521.563
Toegenomen aantal woningen 3.005
Procentuele toename 0,58%
Toegenomen aantal woningen per 100.000 inwoners 256

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename woningvoorraad
2018 t/m augustus 3.392
2019 t/m augustus 2.907
2020 t/m augustus 3.035
2021 t/m augustus 1.916
2022 t/m augustus 3.005

Dit jaar is er weer een flinke stijging geweest in de toename van de woningvoorraad, van wel meer dan 1.000 huizen, terwijl er het jaar ervoor een flinke daling was in de toename.

Overijssel vergeleken met de rest van Nederland

Om de toename van de voorraad woningen van een provincie te kunnen vergelijken met de andere provincies en het gemiddelde in heel Nederland is in dit onderzoek ook gekeken naar de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners.

In Overijssel blijkt dat de woningvoorraad in vergelijking tot de andere provincies minder is toegenomen dan in de meeste andere provincies en dan het gemiddelde van heel Nederland. Zo kwamen er in Overijssel per 100.000 inwoners 256 woningen bij, terwijl over heel Nederland gezien 295 woningen per 100.000 inwoners bij zijn gekomen. De woningvoorraad nam daarmee 13,2% minder toe dan gemiddeld in Nederland.

Nieuwbouwwoningen in Overijssel

Met name het aantal beschikbaar gekomen nieuwbouwwoningen zorgde voor de toename van de woningvoorraad. Tijdens de eerste acht maanden van 2022 zijn er 2.596 nieuwbouwwoningen aan de voorraad toegevoegd. Het percentage nieuwbouwwoningen van de totaal toegenomen woningvoorraad bedraagt daarmee 86,4%. Het aantal nieuwbouwwoningen dat aan de woningvoorraad is toegevoegd kan groter zijn dan de totale toename van de woningvoorraad, doordat ook ‘sloop’ en ‘overige onttrekkingen’ van invloed zijn op de totale toename van de woningvoorraad.

Nieuwbouwwoningen (2022 t/m augustus)
Nieuwbouwwoningen toegevoegd 2.596
Nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 222

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename nieuwbouwwoningen
2018 t/m augustus 2.558
2019 t/m augustus 2.736
2020 t/m augustus 2.683
2021 t/m augustus 1.888
2022 t/m augustus 2.596

Nieuwbouw in Overijssel vergeleken met de rest van Nederland
Het aantal nieuwbouwwoningen dat er in Overijssel aan de woningvoorraad werd toegevoegd, is met 222 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 19% minder dan gemiddeld in Nederland. In Nederland als geheel kwamen er per 100.000 inwoners gemiddeld 274 nieuwbouwwoningen bij. Daarmee zijn er alleen Gelderland, Drenthe en Limburg minder nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners toegevoegd.


Utrecht

Voorraad woningen in Utrecht

In Utrecht zijn er in 2022 tot en met de maand augustus 5.147 woningen bijgekomen. De voorraad woningen steeg daarmee met 0,86% van 601.096 woningen op 1 januari naar 606.243 woningen op 31 augustus. 

Voorraad woningen (2022 t/m augustus)
Voorraad woningen op 1 januari 2022 601.096
Voorraad woningen op 31 augustus 2022 606.243
Toegenomen aantal woningen 5.147
Procentuele toename 0,86%
Toegenomen aantal woningen per 100.000 inwoners 376

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename woningvoorraad
2018 t/m augustus 3.887
2019 t/m augustus 4.497
2020 t/m augustus 5.278
2021 t/m augustus 4.974
2022 t/m augustus 5.147

 

Nadat er afgelopen jaar een daling was geweest in de toename van de woningvoorraad, is er dit jaar weer een kleine stijging geweest in de toename van de woningvoorraad van bijna 175 huizen.

Utrecht vergeleken met de rest van Nederland

Om de toename van de voorraad woningen van een provincie te kunnen vergelijken met de andere provincies en het gemiddelde in heel Nederland is in dit onderzoek ook gekeken naar de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners.

In Utrecht blijkt dat de woningvoorraad in vergelijking tot andere provincies meer is toegenomen dan in bijna alle andere provincies en dan het gemiddelde van Nederland. Zo kwamen er in Utrecht per 100.000 inwoners 376 woningen bij, terwijl er in heel Nederland over heel gezin 295 woningen per 100.000 inwoners bij zijn gekomen. De woningvoorraad nam daarmee 27,5% meer toe dan gemiddeld in Nederland.

Nieuwbouwwoningen in Utrecht

Met name het aantal beschikbaar gekomen nieuwbouwwoningen zorgde voor de toename van de woningvoorraad. Tijdens de eerste acht maanden van 2022 zijn er 4.668 nieuwbouwwoningen aan de voorraad toegevoegd. Het percentage nieuwbouwwoningen van de totaal toegenomen woningvoorraad bedraagt daarmee 90,7%. Het aantal nieuwbouwwoningen dat aan de woningvoorraad is toegevoegd kan overigens ook groter zijn dan de totale toename van de woningvoorraad, doordat ook ‘sloop’ en ‘overige onttrekkingen’ van invloed zijn op de totale toename van de woningvoorraad.

Nieuwbouwwoningen (2022 t/m augustus)
Nieuwbouwwoningen toegevoegd 4.668
Nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 341

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename nieuwbouwwoningen
2018 t/m augustus 3.244
2019 t/m augustus 3.894
2020 t/m augustus 4.309
2021 t/m augustus 4.188
2022 t/m augustus 4.668

Nieuwbouw in Utrecht vergeleken met de rest van Nederland
Het aantal nieuwbouwwoningen dat er in Utrecht aan de woningvoorraad werd toegevoegd, is met 341 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 24,5% meer dan gemiddeld in Nederland. In Nederland als geheel kwamen er per 100.000 gemiddeld 274 nieuwbouwwoningen bij. Alleen in de provincie Flevoland en Noord-Holland kwamen er meer nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners bij.


Zeeland

Voorraad woningen in Zeeland

In Zeeland zijn er in 2022 tot en met de maand augustus 734 woningen bijgekomen. De voorraad woningen steeg daarmee met 0,39% van 189.397 woningen op 1 januari naar 190.131 woningen op 31 augustus.

Voorraad woningen (2022 t/m augustus)
Voorraad woningen op 1 januari 2022 189.397
Voorraad woningen op 31 augustus 2022 190.131
Toegenomen aantal woningen 734
Procentuele toename 0,39%
Toegenomen aantal woningen per 100.000 inwoners 190

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename woningvoorraad
2018 t/m augustus 636
2019 t/m augustus 598
2020 t/m augustus 470
2021 t/m augustus 439
2022 t/m augustus 734

In het huidige jaar vindt er een veel grotere groei in het aantal woningen plaats dan in de afgelopen vijf jaar. Dit is een verandering ten opzichte van de afgelopen jaren waarin steeds een daling plaatsvond in de toename van de woningvoorraad.


Zeeland vergeleken met de rest van Nederland

Om de toename van de voorraad woningen van een provincie te kunnen vergelijken met de andere provincies en het gemiddelde in heel Nederland is in dit onderzoek ook gekeken naar de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners.

In Zeeland blijkt dat de woningvoorraad in vergelijking tot de andere provincies minder is toegenomen dan in de meeste andere provincies en dan het gemiddelde van heel Nederland. Zo kwamen er in Zeeland per 100.000 inwoners 190 woningen bij, terwijl over heel Nederland gezien 295 woningen per 100.000 inwoners bij zijn gekomen. De woningvoorraad nam hierdoor 35,6% minder toe dan gemiddeld in Nederland. In de provincie Zeeland kwamen er daarmee het minste aantal woningen per 100.000 inwoners bij.

Nieuwbouwwoningen in Zeeland

Met name het aantal beschikbaar gekomen nieuwbouwwoningen zorgde voor de toename van de woningvoorraad. Tijdens de eerste acht maanden van 2022 zijn er 1.127 nieuwbouwwoningen aan de voorraad toegevoegd. Het percentage nieuwbouwwoningen van de totaal toegenomen woningvoorraad bedraagt daarmee 153,5%. Het aantal nieuwbouwwoningen dat aan de woningvoorraad is toegevoegd kan groter zijn dan de totale toename van de woningvoorraad, doordat ook ‘sloop’ en ‘overige onttrekkingen’ van invloed zijn op de totale toename van de woningvoorraad.

Nieuwbouwwoningen (2022 t/m augustus)
Nieuwbouwwoningen toegevoegd 1.127
Nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 291

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename nieuwbouwwoningen
2018 t/m augustus 696
2019 t/m augustus 739
2020 t/m augustus 986
2021 t/m augustus 834
2022 t/m augustus 1.127

Nieuwbouw in Zeeland vergeleken met de rest van Nederland
Het aantal nieuwbouwwoningen dat er in Zeeland aan de woningvoorraad werd toegevoegd, is met 291 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 6,2% meer dan gemiddeld in Nederland. In Nederland als geheel kwamen er per 100.000 inwoners gemiddeld 274 nieuwbouwwoningen bij.

 


Zuid-Holland

Voorraad woningen in Zuid-Holland

In Zuid-Holland zijn er in 2022 tot en met de maand augustus 8.888 woningen bijgekomen. De voorraad woningen steeg daarmee met 0,52% van 1.724.095 woningen op 1 januari naar 1.732.983 woningen op 31 augustus. 

Voorraad woningen (2022 t/m augustus)
Voorraad woningen op 1 januari 2022 1.724.095
Voorraad woningen op 31 augustus 2022 1.732.983
Toegenomen aantal woningen 8.888
Procentuele toename 0,52%
Toegenomen aantal woningen per 100.000 inwoners 237

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename woningvoorraad
2018 t/m augustus 7.388
2019 t/m augustus 11.186
2020 t/m augustus 10.528
2021 t/m augustus 10.131
2022 t/m augustus 8.888

In de afgelopen drie jaar heeft er in Zuid-Holland een daling plaatsgevonden in de toename van de woningvoorraad. In dit jaar vond de grootste daling plaats, met een daling van meer dan 1.200 huizen.

Zuid-Holland vergeleken met de rest van Nederland

Om de toename van de voorraad woningen van een provincie te kunnen vergelijken met de andere provincies en het gemiddelde in heel Nederland is in dit onderzoek ook gekeken naar de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners.

In Zuid-Holland blijkt dat de woningvoorraad in vergelijking tot de andere provincies minder is toegenomen dan gemiddeld in heel Nederland. Zo kwamen er in Zuid-Holland per 100.000 inwoners 237 woningen bij, terwijl over heel Nederland gezien 295 woningen per 100.000 inwoners bij zijn gekomen. De woningvoorraad nam hierdoor 19,7% minder toe dan gemiddeld in Nederland. Alleen in de provincies Friesland en Zeeland kwamen er minder woningen per 100.000 inwoners bij. 

Nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland

Met name het aantal beschikbaar gekomen nieuwbouwwoningen zorgde voor de toename van de woningvoorraad. Tijdens de eerste acht maanden van 2022 zijn er 9.109 nieuwbouwwoningen aan de woningvoorraad toegevoegd. Het percentage nieuwbouwwoningen van de totaal toegenomen woningvoorraad bedraagt daarmee 102,5%. Het aantal nieuwbouwwoningen dat aan de woningvoorraad is toegevoegd kan overigens ook groter zijn dan de totale toename van de woningvoorraad, doordat ook ‘sloop’ en ‘overige onttrekkingen’ van invloed zijn op de totale toename van de woningvoorraad.

Nieuwbouwwoningen (2022 t/m augustus)
Nieuwbouwwoningen toegevoegd 9.109
Nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 243

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename nieuwbouwwoningen
2018 t/m augustus 6.623
2019 t/m augustus 9.386
2020 t/m augustus 9.008
2021 t/m augustus 9.425
2022 t/m augustus 9.109

Nieuwbouw in Zuid-Holland vergeleken met de rest van Nederland
Het aantal nieuwbouwwoningen dat er in Zuid-Holland aan de woningvoorraad werd toegevoegd, is met 243 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 11,3% minder dan gemiddeld in Nederland. In Nederland als geheel kwamen er per 100.000 inwoners 274 nieuwbouwwoningen bij.