Onderzoek: voorraad woningen 2023

Onderzoek 

Voorraad woningen 2023

Publicatiedatum: 11 oktober 2023

In dit onderzoek is de voorraad woningen in Nederland geanalyseerd op basis van cijfers die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn gepubliceerd op 21 september 2023 onder de titel Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio.
(bekijk dataset op opendata.cbs.nl)

De onderzoeksresultaten geven inzicht in de trends en ontwikkelingen van de woningvoorraad in Nederland als geheel en per provincie (periode 2019 t/m 2023).

Om de woningvoorraad van provincies te kunnen vergelijken, is in dit onderzoek ook gekeken naar de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners. Hierbij is gebruikgemaakt van de aantallen inwoners op 1 januari 2023, zoals door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerd op 29 september 2023 onder de titel Bevolkingsontwikkeling; regio per maand.
(bekijk dataset op opendata.cbs.nl)

Met betrekking tot de voorraad woningen zijn de cijfers van januari tot en met maart 2023 en het eerste kwartaal van 2022 ‘nader voorlopig’. Vanaf april 2023 zijn de cijfers ‘voorlopig’.

Nederland

Voorraad woningen in Nederland

In 2023 zijn er tot en met de maand augustus in Nederland 50.690 woningen bijgekomen. De voorraad woningen steeg daarmee met 0,62% van 8.125.229 woningen op 1 januari naar 8.175.919 woningen op 31 augustus 2023.

Voorraad woningen (2023 t/m augustus)
Voorraad woningen op 1 januari 2023 8.125.229
Voorraad woningen op 31 augustus 2023 8.175.919
Toegenomen aantal woningen 50.690
Procentuele toename 0,62%
Toegenomen aantal woningen per 100.000 inwoners 285

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename woningvoorraad
2019 t/m augustus 46.420
2020 t/m augustus 47.475
2021 t/m augustus 51.460
2022 t/m augustus 52.093
2023 t/m augustus 50.960

Dit jaar is er voor het eerst sinds 2015 een daling geweest in de toename van de woningvoorraad in Nederland.

Tijdens de eerste acht maanden van 2023 zijn er ten opzichte van vorig jaar 1.133 woningen minder toegevoegd aan de woningvoorraad.

Verschillen tussen provincies

Om de toename van de voorraad woningen van een provincie te kunnen vergelijken met de andere provincies en het gemiddelde van Nederland is in dit onderzoek ook gekeken naar de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners. In Nederland als geheel kwamen er per 100.000 inwoners (op 1 januari) gemiddeld 285 woningen bij.

Tussen de verschillende provincies loopt de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners behoorlijk uiteen. Zo nam de voorraad in Flevoland met 410 woningen per 100.000 inwoners 43,9% meer toe dan gemiddeld. In de provincie Zuid-Holland nam de voorraad met 355 woningen per 100.000 inwoners 24,6% meer toe dan gemiddeld.

In de provincies Limburg en Drenthe nam de woningvoorraad juist aanzienlijk minder toe. Zo kwamen er in Limburg met een toename van 167 woningen per 100.000 inwoners 41,4% minder woningen bij dan gemiddeld. In Drenthe kwamen er met een toename van 180 woningen per 100.000 inwoners 36,8% minder woningen dan gemiddeld in Nederland.

Aantal woningen per 100.000 inwoners aan woningvoorraad toegevoegd per provincie:

Totaal aantal woningen aan woningvoorraad toegevoegd per provincie:

Provincie Toename Woningvoorraad Toename per 100.000 inwoners
Zuid-Holland 13.498 355
Noord-Holland 8.878 301
Noord-Brabant 7.069 269
Gelderland 6.012 282
Utrecht 3.867 279
Overijssel 2.422 205
Groningen 1.803 302
Limburg 1.886 167
Flevoland 1.825 410
Friesland 1.280 194
Zeeland 1.248 319
Drenthe 902 180
Nederland 50.690 285

Nieuwbouwwoningen in Nederland

De woningvoorraad is met name toegenomen door beschikbaar gekomen nieuwbouwwoningen. Tijdens de eerste acht maanden van 2023 zijn er 47.393 nieuwbouwwoningen aan de voorraad toegevoegd. Echter is dit wel een daling van de toename van nieuwbouwwoningen ten opzichte van 2022. Het percentage nieuwbouwwoningen van de de totaal toegenomen woningvoorraad bedraagt daarmee 93,5%. Het aantal nieuwbouwwoningen dat aan de woningvoorraad is toegevoegd kan trouwens ook groter zijn dan de totale toename van de woningvoorraad, doordat ook ‘sloop’ en ‘overige onttrekkingen’ van invloed zijn op totale toename van de woningvoorraad.

Nieuwbouwwoningen (2023 t/m augustus)
Nieuwbouwwoningen toegevoegd 47.393
Nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 266

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename nieuwbouwwoningen
2019 t/m augustus 44.766
2020 t/m augustus 44.144
2021 t/m augustus 46.491
2022 t/m augustus 48.151
2023 t/m augustus 47.393

Verschillen tussen provincies

Er komen in Nederland gemiddeld 266 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners. Maar ook het aantal nieuwbouwwoningen dat aan de woningvoorraad werd toegevoegd loopt tussen de verschillende provincies behoorlijk uiteen.

In de provincies Flevoland, Zeeland en Zuid-Holland kwamen er meer nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners bij dan gemiddeld in Nederland. In Flevoland kwamen er met 375 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners zelfs 41% meer dan gemiddeld. In Zeeland kwamen er met 340 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners zelfs 27,8%, en in Zuid-Holland kwamen er met 331 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners zelfs 24,4% meer dan gemiddeld.

Vooral in de provincies Limburg, Drenthe en Friesland kwamen er opvallend minder nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners bij dan gemiddeld in Nederland. In Limburg kwamen er met 154 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 42,1% minder nieuwbouwwoningen bij dan gemiddeld. Bij Drenthe kwamen er met 171 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 35,7% minder nieuwbouwwoningen bij dan gemiddeld, en bij Friesland kwamen er met 179 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 32,7% minder nieuwbouwwoningen bij dan gemiddeld.

Aantal nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners aan woningvoorraad toegevoegd per provincie:

Totaal aantal nieuwbouwwoningen aan woningvoorraad toegevoegd per provincie:

Provincie Toename Nieuwbouwwoningvoorraad Toename per 100.000 inwoners
Zuid-Holland 12.581 331
Noord-Brabant 7.074 269
Noord-Holland 7.044 239
Gelderland 5.702 267
Utrecht 3.703 267
Overijssel 2.749 232
Groningen 1.767 296
Limburg 1.740 154
Flevoland 1.666 375
Zeeland 1.328 340
Friesland 1.181 179
Drenthe 858 171

Overige toevoeging, sloop en overige onttrekking

Naast nieuwbouw hebben ook overige toevoeging, sloop en overige onttrekking invloed op de mate waarin de woningvoorraad toe is genomen:

Overige toevoeging

Overige toevoeging wordt door het CBS als volgt omschreven:
“Om andere redenen dan nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd, bijvoorbeeld splitsing, verbouw of verandering van gebruiksfunctie.”

Periode Overige toevoeging
2021 t/m augustus 16.728
2022 t/m augustus 16.151
2023 t/m augustus 14.398

Sloop

‘Sloop’ wordt door het CBS als volgt omschreven:
“Door sloop aan de voorraad onttrokken.”

Met betrekking tot ‘sloop’ valt op dat er in 2023 minderwoningen zijn gesloopt dan in het voorgaande jaar. De toename van gesloopte woningen in 2023 bedraagt 3,4% minder dan in 2022.

Periode Sloop
2021 t/m augustus 6.814
2022 t/m augustus 7.008
2023 t/m augustus 6.767

Overige onttrekking

‘Overige onttrekking’ wordt door het CBS als volgt omschreven:
“Om andere redenen dan sloop onttrokken aan de voorraad, zoals samenvoeging of verandering van gebruiksfunctie.”

Met betrekking tot ‘onttrekking’ valt op dat er in 2023 18,1% minder woningen zijn onttrokken dan in het voorgaande jaar.

Periode Overige onttrekking
2021 t/m augustus 5.603
2022 t/m augustus 5.721
2023 t/m augustus 4.686

 


Drenthe

Voorraad woningen in Drenthe

In Drenthe zijn er in 2023 tot en met de maand augustus 902 woningen bijgekomen. De voorraad woningen steeg daarmee met 0,40% van 227.907 woningen op 1 januari naar 228.809 woningen op 31 augustus.

Voorraad woningen (2023 t/m augustus)
Voorraad woningen op 1 januari 2023 227.907
Voorraad woningen op 31 augustus 2023 228.809
Toegenomen aantal woningen 902
Procentuele toename 0,40%
Toegenomen aantal woningen per 100.000 inwoners 180

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename woningvoorraad
2019 t/m augustus 636
2020 t/m augustus 426
2021 t/m augustus 1.319
2022 t/m augustus 1.462
2023 t/m augustus 902

In het afgelopen jaar is er een flinke daling geweest in de toename van de woningvoorraad.

Drenthe vergeleken met de rest van Nederland

Om de toename van de voorraad woningen van een provincie te kunnen vergelijken met de andere provincies, en het gemiddelde in heel Nederland is in dit onderzoek ook gekeken naar de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners.

In Drenthe blijkt dat de woningvoorraad in vergelijking tot de andere provincies een mindere toename heeft in vergelijking met de andere provincies, aangezien het gemiddelde van Drenthe met 180 woningen per 100.000 inwoners flink minder is dan het Nederlands gemiddelde van 285. De woningvoorraad nam hierdoor 36,8% minder toe dan gemiddeld in Nederland. Alleen Limburg heeft een mindere toename van de woningvoorraad dan Drenthe.

Nieuwbouwwoningen in Drenthe

Met name het aantal beschikbaar gekomen nieuwbouwwoningen zorgde voor de toename van de woningvoorraad. Tijdens de eerste acht maanden van 2023 zijn er 858 nieuwbouwwoningen aan de voorraad toegevoegd. Het percentage nieuwbouwwoningen van de totaal toegenomen woningvoorraad bedraagt daarmee 95,1%. Het aantal nieuwbouwwoningen dat aan de woningvoorraad is toegevoegd kan overigens ook groter zijn dan de totale toename van de woningvoorraad, doordat ook ‘sloop’ en ‘overige onttrekkingen’ van invloed zijn op de totale toename van de woningvoorraad.

Nieuwbouwwoningen (2023 t/m augustus)
Nieuwbouwwoningen toegevoegd 858
Nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 171

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename nieuwbouwwoningen
2019 t/m augustus 958
2020 t/m augustus 747
2021 t/m augustus 1.314
2022 t/m augustus 1.071
2023 t/m augustus 858

Nieuwbouw in Drenthe vergeleken met de rest van Nederland
Het aantal nieuwbouwwoningen dat er in Drenthe aan de woningvoorraad werd toegevoegd, is met 171 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 35,7% minder dan gemiddeld in Nederland. Alleen in Limburg kwamen minder nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners bij.


Flevoland

Voorraad woningen in Flevoland

In Flevoland zijn er in 2023 tot en met de maand augustus 1.825 woningen bijgekomen. De voorraad woningen steeg daarmee met 1,01% van 181.165 op 1 januari naar 182.990 woningen op 31 augustus.

Voorraad woningen (2023 t/m augustus)
Voorraad woningen op 1 januari 2023 181.165
Voorraad woningen op 31 augustus 2023 182.990
Toegenomen aantal woningen 1.825
Procentuele toename 1,01%
Toegenomen aantal woningen per 100.000 inwoners 410

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename woningvoorraad
2019 t/m augustus 1.778
2020 t/m augustus 1.611
2021 t/m augustus 2.169
2022 t/m augustus 2.030
2023 t/m augustus 1.825

Nadat er vorig jaar een kleine daling in de woningvoorraad was, is er dit jaar een grotere daling in de toename van de woningvoorraad in Flevoland.

Flevoland vergeleken met de rest van Nederland

Om de toename van de voorraad woningen van een provincie te kunnen vergelijken met de andere provincies en het gemiddelde in heel Nederland, is in dit onderzoek ook gekeken naar de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners.

In Flevoland blijkt dat de woningvoorraad in vergelijking tot de andere provincies meer is toegenomen dan in de meeste andere provincies en dan het gemiddelde van Nederland. Zo kwamen er in Flevoland per 100.000 inwoners 410 woningen bij, terwijl er over heel Nederland gezien 285 woningen per 100.000 inwoners bij zijn gekomen. De woningvoorraad nam hierdoor 43,9% meer toe dan gemiddeld in Nederland. In de provincie kwamen er daarmee de meeste woningen per 100.000 inwoners bij.

Nieuwbouwwoningen in Flevoland

Met name het aantal beschikbaar gekomen nieuwbouwwoningen zorgde voor de toename van de woningvoorraad. Tijdens de eerste acht maanden van 2023 zijn er 1.666 nieuwbouwwoningen aan de voorraad toegevoegd. Het percentage nieuwbouwwoningen van de totaal toegenomen woningvoorraad bedraagt daarmee 91,3%. Het aantal nieuwbouwwoningen dat aan de woningvoorraad is toegevoegd kan overigens ook groter zijn dan de totale toename van de woningvoorraad, doordat ook ‘sloop’ en ‘overige onttrekkingen’ van invloed zijn op de totale toename van de woningvoorraad.

Nieuwbouwwoningen (2023 t/m augustus)
Nieuwbouwwoningen toegevoegd 1.666
Nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 375

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename nieuwbouwwoningen
2019 t/m augustus 1.657
2020 t/m augustus 1.602
2021 t/m augustus 1.868
2022 t/m augustus 1.736
2023 t/m augustus 1.666

Nieuwbouw in Flevoland vergeleken met de rest van Nederland
Het aantal nieuwbouwwoningen dat er in Flevoland aan de woningvoorraad werd toegevoegd, is met 375 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 41% meer dan gemiddeld in Nederland. In Nederland kwamen per 100.000 inwoners gemiddeld 266 nieuwbouwwoningen bij. Daarmee kwam er in de provincie Flevoland het grootste aantal nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners bij.


Friesland

Voorraad woningen in Friesland

In Friesland zijn er in 2023 tot en met de maand augustus 1.280 woningen bij gekomen. De voorraad woningen steeg daarmee met 0,41% van 308.768 woningen op 1 januari naar 310.048 woningen op 31 augustus.

Voorraad woningen (2023 t/m augustus)
Voorraad woningen op 1 januari 2023 308.768
Voorraad woningen op 31 augustus 2023 310.048
Toegenomen aantal woningen 1.280
Procentuele toename 0,41%
Toegenomen aantal woningen per 100.000 inwoners 194

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename woningvoorraad
2019 t/m augustus 1.083
2020 t/m augustus 1.094
2021 t/m augustus 1.018
2022 t/m augustus 1.491
2023 t/m augustus 1.280

Het afgelopen jaar is er een daling geweest in de toename van de woningvoorraad.

Friesland vergeleken met de rest van Nederland

Om de toename van de voorraad woningen van een provincie te kunnen vergelijken met de andere provincies en het gemiddelde in heel Nederland is in dit onderzoek ook gekeken naar de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners. 

In Friesland blijkt dat de woningvoorraad in vergelijking tot de andere provincies minder is toegenomen dan in de meeste andere provincies en dan het gemiddelde in Nederland. Zo kwamen er in Friesland per 100.000 inwoners 194 woningen bij, terwijl er over heel Nederland gezien 285 woningen per 100.000 inwoners zijn bijgekomen. De woningvoorraad nam daarmee 31,9% minder toe dan gemiddeld in Nederland. Alleen in de provincie Drenthe en Limburg kwamen minder woningen per 100.000 inwoners bij.

Nieuwbouwwoningen in Friesland

Met name het aantal beschikbaar gekomen nieuwbouwwoningen zorgde voor de toename van de woningvoorraad. Tijdens de eerste acht maanden van 2023 zijn er 1.181 nieuwbouwwoningen aan de voorraad toegevoegd. Het percentage nieuwbouwwoningen van de totaal toegenomen woningvoorraad bedraagt daarmee 92,3%. Het aantal nieuwbouwwoningen dat aan de woningvoorraad is toegevoegd kan groter zijn dan de totale toename van de woningvoorraad, doordat ook ‘sloop’ en ‘overige onttrekkingen’ van invloed zijn op de totale toename van de woningvoorraad. 

Nieuwbouwwoningen (2023 t/m augustus)
Nieuwbouwwoningen toegevoegd 1.181
Nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 179

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename nieuwbouwwoningen
2019 t/m augustus 1.488
2020 t/m augustus 1.014
2021 t/m augustus 1.292
2022 t/m augustus 1.483
2023 t/m augustus 1.181

Nieuwbouw in Friesland vergeleken met de rest van Nederland
Het aantal nieuwbouwwoningen dat er in Friesland aan de woningvoorraad werd toegevoegd, is met 179 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 32,7% minder dan gemiddeld in Nederland. In Nederland als geheel kwamen er per 100.000 inwoners gemiddeld 266 nieuwbouwwoningen bij. Alleen in Limburg en Drenthe kwamen er minder nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners bij.

 


Gelderland

Voorraad woningen in Gelderland

In Gelderland zijn er in 2023 tot en met de maand augustus 6.012 woningen bijgekomen. De voorraad woningen steeg daarmee met 0,64% van 940.858 woningen op 1 januari naar 946.870 woningen op 31 augustus.

Voorraad woningen (2023 t/m augustus)
Voorraad woningen op 1 januari 2023 940.858
Voorraad woningen op 31 augustus 2023 946.870
Toegenomen aantal woningen 6.012
Procentuele toename 0,64%
Toegenomen aantal woningen per 100.000 inwoners 282

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename woningvoorraad
2019 t/m augustus 6.170
2020 t/m augustus 7.073
2021 t/m augustus 6.033
2022 t/m augustus 5.221
2023 t/m augustus 6.012

In het huidige jaar is de toename van de voorraad woningen in Gelderland met bijna 800 woningen gestegen. Nadat de woningvoorraad twee jaar flink daalde, is er nu weer een stijging gaande.

Gelderland vergeleken met de rest van Nederland

Om de toename van de voorraad woningen van een provincie te kunnen vergelijken met de andere provincies en het gemiddelde in heel Nederland is in dit onderzoek ook gekeken naar de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners. 

In Gelderland blijkt dat de woningvoorraad in vergelijking tot de andere provincies minder is toegenomen dan in de meeste provincies en dan het gemiddelde van heel Nederland. Zo kwamen er in Gelderland per 100.000 inwoners 282 woningen bij. Dat is net minder dan het Nederlands gemiddelde van 285 woningen per 100.000 inwoners. De woningvoorraad nam daarmee 1,1% minder toe dan gemiddeld in Nederland.

 

 

Nieuwbouwwoningen in Gelderland

Met name het aantal beschikbaar gekomen nieuwbouwwoningen zorgde voor de toename van de woningvoorraad. Tijdens de eerste acht maanden van 2023 zijn er 5.702 nieuwbouwwoningen aan de voorraad toegevoegd. Het percentage nieuwbouwwoningen van de totaal toegenomen woningvoorraad bedraagt daarmee 94,8%. Het aantal nieuwbouwwoningen dat aan de woningvoorraad is toegevoegd kan overigens ook groter zijn dan de totale toename van de woningvoorraad, doordat ook ‘sloop’ en ‘overige onttrekkingen’ van invloed zijn op de totale toename van de woningvoorraad.

Nieuwbouwwoningen (2023 t/m augustus)
Nieuwbouwwoningen toegevoegd 5.702
Nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 267

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename nieuwbouwwoningen
2019 t/m augustus 5.697
2020 t/m augustus 6.328
2021 t/m augustus 4.451
2022 t/m augustus 4.545
2023 t/m augustus 5.702

Nieuwbouw in Gelderland vergeleken met de rest van Nederland
Het aantal nieuwbouwwoningen dat er in Gelderland aan de woningvoorraad werd toegevoegd, is met 267 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 0,4% hoger dan gemiddeld in Nederland (266).


Groningen

Voorraad woningen in Groningen

In Groningen zijn er in 2023 tot en met de maand augustus 1.803 woningen bijgekomen. De voorraad woningen steeg daarmee met 0,62% van 290.562 woningen op 1 januari naar 292.365 op 31 augustus.

Voorraad woningen (2023 t/m augustus)
Voorraad woningen op 1 januari 2023 290.562
Voorraad woningen op 31 augustus 2023 292.365
Toegenomen aantal woningen 1.803
Procentuele toename 0,62%
Toegenomen aantal woningen per 100.000 inwoners 302

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename woningvoorraad
2019 t/m augustus 1.280
2020 t/m augustus 2.642
2021 t/m augustus 1.267
2022 t/m augustus 2.245
2023 t/m augustus 1.803

Dit jaar nam het aantal woningen in Groningen de eerste acht maanden met 1.803 woningen flink af.

Groningen vergeleken met de rest van Nederland

Om de toename van de voorraad woningen van een provincie te kunnen vergelijken met de andere provincies en het gemiddelde in heel Nederland is in dit onderzoek ook gekeken naar de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners.

In Groningen blijkt de woningvoorraad in vergelijking tot de andere provincies minder toegenomen dan in de meeste andere provincies en het gemiddelde van heel Nederland. Zo kwamen er in Groningen per 100.000 inwoners 302 woningen bij, terwijl er over heel Nederland gezien 285 woningen per 100.000 inwoners bij zijn gekomen. De woningvoorraad nam daarmee 6% meer toe dan gemiddeld in Nederland.

Nieuwbouwwoningen in Groningen

Met name het aantal beschikbaar gekomen nieuwbouwwoningen zorgde voor de toename van de woningvoorraad. Tijdens de eerste acht maanden van 2023 zijn er 1.767 nieuwbouwwoningen aan de voorraad toegevoegd. Het percentage nieuwbouwwoningen van de totaal toegenomen woningvoorraad bedraagt daarmee 98%. Het aantal nieuwbouwwoningen dat aan de woningvoorraad is toegevoegd kan overigens ook groter zijn dan de totale toename van de woningvoorraad, doordat ook ‘sloop’ en ‘overige onttrekkingen’ van invloed zijn op de totale toename van de woningvoorraad. 

Nieuwbouwwoningen (2023 t/m augustus)
Nieuwbouwwoningen toegevoegd 1.767
Nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 296

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename nieuwbouwwoningen
2019 t/m augustus 1.342
2020 t/m augustus 2.500
2021 t/m augustus 1.528
2022 t/m augustus 1.957
2023 t/m augustus 1.767

 

Nieuwbouw in Groningen vergeleken met de rest van Nederland
Het aantal nieuwbouwwoningen dat er in Groningen aan de woningvoorraad werd toegevoegd is 296 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners, 11,3% meer dan gemiddeld in Nederland. In Nederland kwamen er per 100.000 inwoners gemiddeld 266 nieuwbouwwoningen bij.


Limburg

Voorraad woningen in Limburg

In Limburg zijn er in 2023 tot en met de maand augustus 1.886 woningen bijgekomen. De voorraad woningen steeg daarmee met 0,35% van 544.760 woningen op 1 januari naar 546.646 woningen op 31 augustus.

Voorraad woningen (2023 t/m augustus)
Voorraad woningen op 1 januari 2023 544.760
Voorraad woningen op 31 augustus 2023 546.646
Toegenomen aantal woningen 1.886
Procentuele toename 0,35%
Toegenomen aantal woningen per 100.000 inwoners 167

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename woningvoorraad
2019 t/m augustus 1.463
2020 t/m augustus 2.216
2021 t/m augustus 3.071
2022 t/m augustus 2.700
2023 t/m augustus 1.886

In het afgelopen jaar is de toename van de woningvoorraad met ruim 800 woningen afgenomen. Het is het tweede jaar op rij dat de toename van de woningvoorraad daalt.

Limburg vergeleken met de rest van Nederland

Om de toename van de voorraad woningen van een provincie te kunnen vergelijken met de andere provincies en het gemiddelde in heel Nederland is in dit onderzoek ook gekeken naar de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners. 

In Limburg blijkt dat de woningvoorraad in vergelijking tot de andere provincies minder is toegenomen dan in de meeste andere provincies en dan het gemiddelde in Nederland. Zo kwamen er in Limburg 167 woningen per 100.000 inwoners bij, terwijl er over heel Nederland gezien 285 woningen per 100.000 inwoners bij zijn gekomen. De woningvoorraad nam daarmee 41,4% minder af dan gemiddeld in Nederland. In de provincie Limburg kwamen er daarmee het minste aantal woningen per 100.000 inwoners bij.

Nieuwbouwwoningen in Limburg

Met name het aantal beschikbaar gekomen nieuwbouwwoningen zorgde voor de toename van de woningvoorraad. Tijdens de eerste acht maanden van 2023 zijn er 1.740 nieuwbouwwoningen aan de voorraad toegevoegd. Het percentage nieuwbouwwoningen van de totaal toegenomen woningvoorraad bedraagt daarmee 92,3%. Het aantal nieuwbouwwoningen dat aan de woningvoorraad is toegevoegd kan overigens ook groter zijn dan de totale toename van de woningvoorraad, doordat ook ‘sloop’ en ‘overige onttrekkingen’ van invloed zijn op de totale toename van de woningvoorraad.

Nieuwbouwwoningen (2023 t/m augustus)
Nieuwbouwwoningen toegevoegd 1.740
Nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 154

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename nieuwbouwwoningen
2019 t/m augustus 1.464
2020 t/m augustus 1.884
2021 t/m augustus 2.799
2022 t/m augustus 2.068
2023 t/m augustus 1.740

 

Nieuwbouw in Limburg vergeleken met de rest van Nederland
Het aantal nieuwbouwwoningen dat er in Limburg aan de woningvoorraad werd toegevoegd, is met 154 nieuwbouwwoningen 42,1% minder dan gemiddeld in Nederland. In Nederland kwamen er per 100.000 inwoners gemiddeld 266 nieuwbouwwoningen bij. Hiermee zijn zij ook de provincie met de minste nieuwbouwwoningen.


Noord-Brabant

Voorraad woningen in Noord-Brabant

In Noord-Brabant zijn er in 2023 tot en met de maand augustus 7.069 woningen bijgekomen. De voorraad woningen steeg daarmee met 0,60% van 1.178.274 woningen op 1 januari naar 1.185.343 woningen op 31 augustus.

Voorraad woningen (2023 t/m augustus)
Voorraad woningen op 1 januari 2023 1.178.274
Voorraad woningen op 31 augustus 2023 1.185.343
Toegenomen aantal woningen 7.069
Procentuele toename 0,60%
Toegenomen aantal woningen per 100.000 inwoners 269

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename woningvoorraad
2019 t/m augustus 6.258
2020 t/m augustus 7.049
2021 t/m augustus 8.654
2022 t/m augustus 8.711
2023 t/m augustus 7.069

In het afgelopen jaar is de toename van de woningvoorraad flink gedaald.

Noord-Brabant vergeleken met de rest van Nederland

Om de toename van de voorraad woningen van een provincie te kunnen vergelijken met de andere provincies en het gemiddelde in heel Nederland is in dit onderzoek ook gekeken naar de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners.

In Noord-Brabant blijkt dat de woningvoorraad in vergelijking tot de andere provincies minder is toegenomen dan in de meeste andere provincies en dan het gemiddelde van Nederland. Zo kwamen er in Noord-Brabant per 100.000 inwoners 269 woningen bij, terwijl er over heel Nederland gezien 285 woningen per 100.000 bij kwamen. De woningvoorraad nam daarmee 5,6% lager uit dan gemiddeld in Nederland.

Nieuwbouwwoningen in Noord-Brabant

Met name het aantal beschikbaar gekomen nieuwbouwwoningen zorgde voor de toename van de woningvoorraad. Tijdens de eerste acht maanden van 2023 zijn er 7.074 nieuwbouwwoningen aan de voorraad toegevoegd. Het percentage nieuwbouwwoningen van de totaal toegenomen woningvoorraad bedraagt daarmee 100,1%. Het aantal nieuwbouwwoningen dat aan de woningvoorraad is toegevoegd kan overigens ook groter zijn dan de totale toename van de woningvoorraad.

Nieuwbouwwoningen (2023 t/m augustus)
Nieuwbouwwoningen toegevoegd 7.074
Nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 269

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename nieuwbouwwoningen
2019 t/m augustus 7.020
2020 t/m augustus 6.972
2021 t/m augustus 7.962
2022 t/m augustus 7.643
2023 t/m augustus 7.074

Nieuwbouw in Noord-Brabant vergeleken met de rest van Nederland
Het aantal nieuwbouwwoningen dat er in Noord-Brabant aan de woningvoorraad werd toegevoegd, is met 269 nieuwbouwwoningen 1,1% hoger dan gemiddeld in Nederland. In Nederland kwamen er per 100.000 inwoners gemiddeld 266 nieuwbouwwoningen.


Noord-Holland

Voorraad woningen in Noord-Holland

In Noord-Holland zijn er in 2023 tot en met de maand augustus 8.878 woningen bijgekomen. De voorraad woningen steeg daarmee met 0,64% van 1.392.040 woningen op 1 januari naar 1.400.918 woningen op 31 augustus.

Voorraad woningen (2023 t/m augustus)
Voorraad woningen op 1 januari 2023 1.392.040
Voorraad woningen op 31 augustus 2023 1.400.918
Toegenomen aantal woningen 8.878
Procentuele toename 0,64%
Toegenomen aantal woningen per 100.000 inwoners 301

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename woningvoorraad
2019 t/m augustus 8.564
2020 t/m augustus 6.053
2021 t/m augustus 10.469
2022 t/m augustus 10.443
2023 t/m augustus 8.878

In het huidige jaar is er een flinke daling in de toename van de woningvoorraad. Het jaar daarvoor was er al een kleine daling waarneembaar.

Noord-Holland vergeleken met de rest van Nederland

Om de toename van de voorraad woningen van een provincie te kunnen vergelijken met de andere provincies en het gemiddelde in heel Nederland is in dit onderzoek ook gekeken naar de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners.

In Noord-Holland blijkt dat de woningvoorraad in vergelijking tot andere provincies meer is toegenomen dan in de meeste andere provincies en dan het gemiddelde van heel Nederland. Zo kwamen er in Noord-Holland per 100.000 inwoners 301 woningen bij, terwijl er over heel Nederland gezien 285 woningen per 100.000 inwoners bij zijn gekomen. De woningvoorraad nam daarmee 5,6% meer toe dan gemiddeld in Nederland.

Nieuwbouwwoningen in Noord-Holland

Met name het aantal beschikbaar gekomen nieuwbouwwoningen zorgde voor de toename van de woningvoorraad. Tijdens de eerste acht maanden van 2023 zijn er 7.044 nieuwbouwwoningen aan de voorraad toegevoegd. Het percentage nieuwbouwwoningen van de totaal toegenomen woningvoorraad bedraagt daarmee 79,4%. Het aantal nieuwbouwwoningen dat aan de woningvoorraad is toegevoegd kan overigens ook groter zijn dan de totale toename van de woningvoorraad, doordat ook ‘sloop’ en ‘overige onttrekkingen’ van invloed zijn op de totale toename van de woningvoorraad.

Nieuwbouwwoningen (2023 t/m augustus)
Nieuwbouwwoningen toegevoegd 7.044
Nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 239

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename nieuwbouwwoningen
2019 t/m augustus 8.115
2020 t/m augustus 6.111
2021 t/m augustus 8.942
2022 t/m augustus 10.305
2023 t/m augustus 7.044

Nieuwbouw in Noord-Holland vergeleken met de rest van Nederland
Het aantal nieuwbouwwoningen dat er in Noord-Holland aan de woningvoorraad werd toegevoegd, is met 239 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 10,2% minder dan gemiddeld in Nederland. In Nederland kwamen er per 100.000 inwoners gemiddeld 266 nieuwbouwwoningen bij.


Overijssel

Voorraad woningen in Overijssel

In Overijssel zijn er in 2023 tot en met de achtste maand 2.422 woningen bijgekomen. De voorraad woningen steeg daarmee met 0,46% van 522.916 woningen op 1 januari naar 525.338 woningen op 31 augustus.

Voorraad woningen (2023 t/m augustus)
Voorraad woningen op 1 januari 2023 522.916
Voorraad woningen op 31 augustus 2023 525.338
Toegenomen aantal woningen 2.422
Procentuele toename 0,46%
Toegenomen aantal woningen per 100.000 inwoners 205

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename woningvoorraad
2019 t/m augustus 2.907
2020 t/m augustus 3.035
2021 t/m augustus 1.916
2022 t/m augustus 3.004
2023 t/m augustus 2.422

Dit jaar is er weer een flinke daling geweest in de toename van de woningvoorraad, terwijl er het jaar ervoor een flinke stijging was in de toename.

Overijssel vergeleken met de rest van Nederland

Om de toename van de voorraad woningen van een provincie te kunnen vergelijken met de andere provincies en het gemiddelde in heel Nederland is in dit onderzoek ook gekeken naar de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners.

In Overijssel blijkt dat de woningvoorraad in vergelijking tot de andere provincies minder is toegenomen dan in de meeste andere provincies en dan het gemiddelde van heel Nederland. Zo kwamen er in Overijssel per 100.000 inwoners 205 woningen bij, terwijl er over heel Nederland gezien 285 woningen per 100.000 inwoners bij zijn gekomen. De woningvoorraad nam daarmee 28,1% minder toe in Overijssel dan gemiddeld in Nederland.

Nieuwbouwwoningen in Overijssel

Met name het aantal beschikbaar gekomen nieuwbouwwoningen zorgde voor de toename van de woningvoorraad. Tijdens de eerste acht maanden van 2023 zijn er 2.749 nieuwbouwwoningen aan de voorraad toegevoegd. Het percentage nieuwbouwwoningen van de totaal toegenomen woningvoorraad bedraagt daarmee 113,5%. Het aantal nieuwbouwwoningen dat aan de woningvoorraad is toegevoegd kan groter zijn dan de totale toename van de woningvoorraad, doordat ook ‘sloop’ en ‘overige onttrekkingen’ van invloed zijn op de totale toename van de woningvoorraad.

Nieuwbouwwoningen (2023 t/m augustus)
Nieuwbouwwoningen toegevoegd 2.749
Nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 232

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename nieuwbouwwoningen
2019 t/m augustus 2.736
2020 t/m augustus 2.683
2021 t/m augustus 1.888
2022 t/m augustus 2.597
2023 t/m augustus 2.749

Nieuwbouw in Overijssel vergeleken met de rest van Nederland
Het aantal nieuwbouwwoningen dat er in Overijssel aan de woningvoorraad werd toegevoegd, is met 232 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 12,8% minder dan gemiddeld in Nederland. In Nederland kwamen er per 100.000 inwoners gemiddeld 266 nieuwbouwwoningen bij.


Utrecht

Voorraad woningen in Utrecht

In Utrecht zijn er in 2023 tot en met de maand augustus 3.867 woningen bijgekomen. De voorraad woningen steeg daarmee met 0,64% van 608.195 woningen op 1 januari naar 612.062 woningen op 31 augustus.

Voorraad woningen (2023 t/m augustus)
Voorraad woningen op 1 januari 2023 608.195
Voorraad woningen op 31 augustus 2023 612.062
Toegenomen aantal woningen 3.867
Procentuele toename 0,64%
Toegenomen aantal woningen per 100.000 inwoners 279

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename woningvoorraad
2019 t/m augustus 4.497
2020 t/m augustus 5.278
2021 t/m augustus 4.974
2022 t/m augustus 5.154
2023 t/m augustus 3.867

In het huidige jaar is er een flinke daling geweest in de toename van de woningvoorraad.

Utrecht vergeleken met de rest van Nederland

Om de toename van de voorraad woningen van een provincie te kunnen vergelijken met de andere provincies en het gemiddelde in heel Nederland is in dit onderzoek ook gekeken naar de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners.

In Utrecht blijkt dat de woningvoorraad in vergelijking tot andere provincies meer is toegenomen dan in bijna alle andere provincies en dan het gemiddelde van Nederland. Zo kwamen er in Utrecht per 100.000 inwoners 279 woningen bij, terwijl er in heel Nederland over heel gezien 285 woningen per 100.000 inwoners bij zijn gekomen. De woningvoorraad nam daarmee 2,1% meer toe dan gemiddeld in Nederland.

Nieuwbouwwoningen in Utrecht

Met name het aantal beschikbaar gekomen nieuwbouwwoningen zorgde voor de toename van de woningvoorraad. Tijdens de eerste acht maanden van 2023 zijn er 3.703 nieuwbouwwoningen aan de voorraad toegevoegd. Het percentage nieuwbouwwoningen van de totaal toegenomen woningvoorraad bedraagt daarmee 95,8%. Het aantal nieuwbouwwoningen dat aan de woningvoorraad is toegevoegd kan overigens ook groter zijn dan de totale toename van de woningvoorraad, doordat ook ‘sloop’ en ‘overige onttrekkingen’ van invloed zijn op de totale toename van de woningvoorraad.

Nieuwbouwwoningen (2023 t/m augustus)
Nieuwbouwwoningen toegevoegd 3.703
Nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 267

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename nieuwbouwwoningen
2019 t/m augustus 3.894
2020 t/m augustus 4.309
2021 t/m augustus 4.188
2022 t/m augustus 4.674
2023 t/m augustus 3.703

Nieuwbouw in Utrecht vergeleken met de rest van Nederland
Het aantal nieuwbouwwoningen dat er in Utrecht aan de woningvoorraad werd toegevoegd, is met 267 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 0,4% hoger dan gemiddeld in Nederland. In Nederland als geheel kwamen er per 100.000 gemiddeld 266 nieuwbouwwoningen bij.


Zeeland

Voorraad woningen in Zeeland

In Zeeland zijn er in 2023 tot en met de maand augustus 1.248 woningen bijgekomen. De voorraad woningen steeg daarmee met 0,65% van 190.577 woningen op 1 januari naar 191.825 woningen op 31 augustus.

Voorraad woningen (2023 t/m augustus)
Voorraad woningen op 1 januari 2023 190.577
Voorraad woningen op 31 augustus 2023 191.825
Toegenomen aantal woningen 1.248
Procentuele toename 0,65%
Toegenomen aantal woningen per 100.000 inwoners 319

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename woningvoorraad
2019 t/m augustus 598
2020 t/m augustus 470
2021 t/m augustus 439
2022 t/m augustus 743
2023 t/m augustus 1.248

In het huidige jaar vindt er weer een grotere groei in het aantal woningen plaats dan in het voorgaande jaar.


Zeeland vergeleken met de rest van Nederland

Om de toename van de voorraad woningen van een provincie te kunnen vergelijken met de andere provincies en het gemiddelde in heel Nederland is in dit onderzoek ook gekeken naar de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners.

In Zeeland blijkt dat de woningvoorraad in vergelijking tot de andere provincies meer is toegenomen dan in de meeste andere provincies en dan het gemiddelde van heel Nederland. Zo kwamen er in Zeeland per 100.000 inwoners 319 woningen bij, terwijl er over heel Nederland gezien 285 woningen per 100.000 inwoners bij zijn gekomen. De woningvoorraad nam hierdoor 11,9% meer toe dan gemiddeld in Nederland. Alleen in de provincies Flevoland en Zuid-Holland kwamen er meer woningen per 100.000 inwoners bij.

Nieuwbouwwoningen in Zeeland

Met name het aantal beschikbaar gekomen nieuwbouwwoningen zorgde voor de toename van de woningvoorraad. Tijdens de eerste acht maanden van 2023 zijn er 1.328 nieuwbouwwoningen aan de voorraad toegevoegd. Het percentage nieuwbouwwoningen van de totaal toegenomen woningvoorraad bedraagt daarmee 106,4%. Het aantal nieuwbouwwoningen dat aan de woningvoorraad is toegevoegd kan groter zijn dan de totale toename van de woningvoorraad, doordat ook ‘sloop’ en ‘overige onttrekkingen’ van invloed zijn op de totale toename van de woningvoorraad.

Nieuwbouwwoningen (2023 t/m augustus)
Nieuwbouwwoningen toegevoegd 1.328
Nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 340

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename nieuwbouwwoningen
2019 t/m augustus 739
2020 t/m augustus 986
2021 t/m augustus 834
2022 t/m augustus 1.129
2023 t/m augustus 1.328

Nieuwbouw in Zeeland vergeleken met de rest van Nederland
Het aantal nieuwbouwwoningen dat er in Zeeland aan de woningvoorraad werd toegevoegd, is met 340 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 27,8% hoger dan gemiddeld in Nederland. In Nederland als geheel kwamen er per 100.000 inwoners gemiddeld 266 nieuwbouwwoningen bij.

 


Zuid-Holland

Voorraad woningen in Zuid-Holland

In Zuid-Holland zijn er in 2023 tot en met de maand augustus 13.498 woningen bijgekomen. De voorraad woningen steeg daarmee met 0,78% van 1.739.207 woningen op 1 januari naar 1.752.705 woningen op 31 augustus.

Voorraad woningen (2023 t/m augustus)
Voorraad woningen op 1 januari 2023 1.739.207
Voorraad woningen op 31 augustus 2023 1.752.705
Toegenomen aantal woningen 13.498
Procentuele toename 0,78%
Toegenomen aantal woningen per 100.000 inwoners 355

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename woningvoorraad
2019 t/m augustus 11.186
2020 t/m augustus 10.528
2021 t/m augustus 10.131
2022 t/m augustus 8.889
2023 t/m augustus 13.498

Tussen 2019 en 2022 daalde de toename van de woningvoorraad in Zuid-Holland. In 2023 is de toename, met 4.500 meer woningen ten opzichte vorig jaar, echter flink gestegen. 

Zuid-Holland vergeleken met de rest van Nederland

Om de toename van de voorraad woningen van een provincie te kunnen vergelijken met de andere provincies en het gemiddelde in heel Nederland is in dit onderzoek ook gekeken naar de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners.

In Zuid-Holland blijkt dat de woningvoorraad in vergelijking tot de andere provincies meer is toegenomen dan gemiddeld in heel Nederland. Zo kwamen er in Zuid-Holland per 100.000 inwoners 355 woningen bij, terwijl er over heel Nederland gezien 285 woningen per 100.000 inwoners bij zijn gekomen. De woningvoorraad nam hierdoor 24,6% meer toe dan het Nederlands gemiddelde. Alleen in de provincie Flevoland kwamen er meer woningen per 100.000 inwoners bij. 

Nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland

Met name het aantal beschikbaar gekomen nieuwbouwwoningen zorgde voor de toename van de woningvoorraad. Tijdens de eerste acht maanden van 2023 zijn er 12.581 nieuwbouwwoningen aan de woningvoorraad toegevoegd. Het percentage nieuwbouwwoningen van de totaal toegenomen woningvoorraad bedraagt daarmee 93,2%. Het aantal nieuwbouwwoningen dat aan de woningvoorraad is toegevoegd kan overigens ook groter zijn dan de totale toename van de woningvoorraad, doordat ook ‘sloop’ en ‘overige onttrekkingen’ van invloed zijn op de totale toename van de woningvoorraad.

Nieuwbouwwoningen (2023 t/m augustus)
Nieuwbouwwoningen toegevoegd 12.581
Nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 331

De afgelopen 5 jaar

Periode Toename nieuwbouwwoningen
2019 t/m augustus 9.386
2020 t/m augustus 9.008
2021 t/m augustus 9.425
2022 t/m augustus 9.110
2023 t/m augustus 12.581

Nieuwbouw in Zuid-Holland vergeleken met de rest van Nederland
Het aantal nieuwbouwwoningen dat er in Zuid-Holland aan de woningvoorraad werd toegevoegd, is met 331 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 24,4% hoger dan gemiddeld in Nederland. In Nederland kwamen per 100.000 inwoners 266 nieuwbouwwoningen bij. Alleen in de provincies Flevoland en Zeeland kwamen er meer nieuwbouwwoningen bij per 100.000 inwoners.