Onderzoek onroerend goed

Onderzoek 

Lokale verschillen en trends in bedrijvigheid op de onroerendgoedmarkt 

Publicatiedatum: 6 mei 2021

In dit onderzoek zijn de lokale trends en verschillen in het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner in de bedrijfstak ‘Verhuur en handel van onroerend goed’ in kaart gebracht. De onderzoeksresultaten geven inzicht in de lokale verschillen en trends met betrekking tot de bedrijvigheid op de onroerendgoedmarkt. De bedrijfstak ‘verhuur en handel van onroerend goed’ bestaat uit bedrijven die zich bezighouden met bemiddeling in en beheer van onroerend goed, verhuur van onroerend goed en handel in eigen onroerend goed. Hieronder vallen bijvoorbeeld makelaars, vastgoedbeheerders en woningcorporaties. VvE beheer valt niet binnen deze bedrijfstak.

Data: Centraal Bureau voor de Statistiek
Alle berekeningen in dit onderzoek zijn gebaseerd op de in april 2021 verschenen gegevens van het thema ‘Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, gemeente’ (periode 2007 t/m 2021) en de in maart 2021 verschenen gegevens van het thema ‘Bevolkingsontwikkeling; regio per maand’ (periode 2007 t/m 2021) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).Met betrekking tot het aantal bedrijfsvestigingen per 100.000 inwoners in de bedrijfstak ‘Verhuur en handel van onroerend goed’, zijn de onderstaande zaken onderzocht:

De hoeveelheid vestigingen per 100.000 inwoners per provincie in 2021
Gemiddelde per provincie
Afwijking t.o.v. het Nederlands gemiddelde per provincie

Toe- of afname over perioden per provincie
Afgelopen jaar: de procentuele toe- of afname in 2021 t.o.v. 2020 per provincie
Afgelopen 5 jaar: de procentuele toe- of afname in 2021 t.o.v. 2016 per provincie
Afgelopen 14 jaar: de procentuele toe- of afname in 2021 t.o.v. 2007 per provincie

Vestigingen per inwoner per provincie in 2021

In 2021 lag het aantal bedrijfsvestigingen in de bedrijfstak verhuur en handel van onroerend goed in Nederland gemiddeld op 181 vestigingen per 100.000 inwoners. 

In de onderstaande grafiek en tabel is te zien dat het aantal vestigingen per 100.000 inwoners per provincie verschilt.

Provincie Vestigingen 2021

(per 100.000 inwoners)

Verschil t.o.v. gemiddelde (NL)
Noord-Holland 244,3 +35,0%
Zeeland 216,7 +19,7%
Utrecht 203,5 +12,4%
Gelderland 179,3 -0,9%
Zuid-Holland 177,1 -2,2%
Noord-Brabant 164,5 -9,1%
Friesland 155,0 -14,4%
Overijssel 145,3 -19,7%
Flevoland 142,4 -21,3%
Limburg 139,4 -23,0%
Groningen 138,9 -23,3%
Drenthe 138,5 -23,5%
Gemiddelde (NL) 181,0

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

 

Meeste vestigingen in Noord-Holland, Zeeland en Utrecht

Noord-Holland

In 2021 is het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner in de bedrijfstak verhuur en handel van onroerend goed, met 244,3 vestigingen per 100.000 inwoners, het grootst in Noord-Holland. Hiermee ligt het aantal vestigingen per inwoner in Noord-Holland 35,0% hoger dan het gemiddelde aantal in Nederland (181 vestigingen).

Zeeland

In Zeeland is het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner in 2021 het één-na-grootste van Nederland. Met 216,7 vestigingen per 100.000 inwoners ligt het aantal vestigingen per inwoner in Zeeland 19,7% hoger dan gemiddeld in Nederland (181 vestigingen).

Utrecht

In Utrecht is het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner in 2021 het twee-na-grootste van Nederland. Met 203,5 vestigingen per 100.000 inwoners ligt het aantal vestigingen per inwoner in Zeeland 12,4% hoger dan gemiddeld in Nederland (181 vestigingen).

Minste vestigingen in Drenthe, Groningen en Limburg

Drenthe

In 2021 is het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner in de bedrijfstak verhuur en handel van onroerend goed met 138,5 vestigingen per 100.000 inwoners relatief het kleinste in Drenthe. Hiermee ligt het aantal vestigingen per inwoner in Drenthe 23,5% lager dan dan het Nederlandse gemiddelde.

Groningen

In Groningen is het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner in 2021 het één-na-kleinste van Nederland. Met 138,9 vestigingen per 100.000 inwoners ligt het aantal vestigingen per inwoner in Groningen 23,3% lager dan het Nederlandse gemiddelde.

Limburg

In Limburg is het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner in 2021 het twee-na-kleinste van Nederland. Met 139,4 vestigingen per 100.000 inwoners ligt het aantal vestigingen per inwoner in Limburg 23,0% lager dan het Nederlandse gemiddelde.

Ontwikkeling afgelopen jaar

In 2021 lag het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner in de bedrijfstak verhuur en handel van onroerend goed in Nederland gemiddeld genomen 0,9% hoger dan in 2020. 

In de onderstaande grafiek en tabel is te zien dat de toe- of afname van het aantal vestigingen per inwoner per provincie verschilt.

Provincie Vestigingen 2020

(per 100.000 inwoners)

Vestigingen 2021

(per 100.000 inwoners)

Toe- of afname
Groningen 135,7 138,9 +2,4%
Flevoland 139,5 142,4 +2,1%
Friesland 153,1 155,0 +1,3%
Gelderland 177,4 179,3 +1,1%
Noord-Brabant 162,7 164,5 +1,1%
Noord-Holland 241,5 244,3 +1,1%
Zuid-Holland 175,4 177,1 +1,0%
Limburg 138,3 139,4 +0,8%
Zeeland 215,1 216,7 +0,7%
Overijssel 145,0 145,3 +0,2%
Drenthe 138,8 138,5 -0,2%
Utrecht 204,8 203,5 -0,6%
Gemiddelde (NL) 179,4 181,0 +0,9%

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

 

Grootste toename in Groningen, Flevoland en Friesland

Groningen

Het afgelopen jaar is het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner met een toename van 2,4% (2021 t.o.v. 2020) het hardst gestegen in de provincie Groningen. Hiermee steeg het aantal vestigingen per inwoner in Groningen 1,5% harder dan de gemiddelde toename in Nederland (0,9%).

Flevoland

In Flevoland steeg het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner het afgelopen jaar het één-na-hardst van Nederland. Met een stijging van 2,1% (2021 t.o.v. 2020) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Flevoland 1,2% harder dan de gemiddelde toename in Nederland (0,9%).

Friesland

In Friesland steeg het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner het afgelopen jaar het twee-na-hardst van Nederland. Met een stijging van 1,3% (2021 t.o.v. 2020) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Friesland 0,4% harder dan de gemiddelde toename in Nederland (0,9%).

Grootste afname (of kleinste toename) in Limburg, Groningen en Drenthe

Utrecht

Het afgelopen jaar is het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner met een afname van 0,6% (2021 t.o.v. 2020) het hardst gedaald in de provincie Utrecht. Dit komt neer op een verschil 1,5% ten opzichte van de gemiddelde stijging van 0,9% in Nederland.

Drenthe

In Drenthe daalde aantal bedrijfsvestigingen per inwoner met een daling van 0,2% (2021 t.o.v. 2020) het afgelopen jaar het één-na-hardst van Nederland. Dit komt neer op een verschil 1,1% ten opzichte van de gemiddelde stijging van 0,9% in Nederland.

Overijssel

In Overijssel was de toename in het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner met een toename van 0,2% (2021 t.o.v. 2020) het afgelopen jaar  opvallend klein. Het aantal vestigingen per inwoner in Overijssel nam hiermee 0,7% minder hard toe dan de gemiddelde toename in Nederland (0,9%).

Ontwikkeling afgelopen 5 jaar

Provincie Vestigingen 2016

(per 100.000 inwoners)

Vestigingen 2021

(per 100.000 inwoners)

Toename
Noord-Holland 204,3 244,3 +19,6%
Friesland 131,6 155 +17,8%
Flevoland 123,7 142,4 +15,1%
Drenthe 120,8 138,5 +14,7%
Limburg 122,7 139,4 +13,5%
Groningen 122,5 138,9 +13,4%
Gelderland 160,2 179,3 +12,0%
Noord-Brabant 147,5 164,5 +11,6%
Overijssel 131,1 145,3 +10,8%
Utrecht 185,3 203,5 +9,8%
Zuid-Holland 161,9 177,1 +9,4%
Zeeland 200,7 216,7 +8,0%
Gemiddelde (NL) 159,9 181,0 +13,2%

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

 

Grootste toename in Groningen, Flevoland en Friesland

Noord-Holland

De afgelopen 5 jaar is het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner met een toename van 19,6% (2021 t.o.v. 2016)  het hardst gestegen in de provincie Noord-Holland. Hiermee steeg het aantal vestigingen per inwoner in Noord-Holland 6,4% harder dan de gemiddelde toename in Nederland (13,2%).

Friesland

In Friesland steeg het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner de afgelopen 5 jaar het één-na-hardst van Nederland. Met een stijging van 17,8% (2021 t.o.v. 2016) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Friesland 4,6% harder dan de gemiddelde toename in Nederland (13,2%).

Flevoland

In Flevoland steeg het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner de afgelopen 5 jaar het twee-na-hardst van Nederland. Met een stijging van 15,1% (2021 t.o.v. 2016) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Flevoland 1,9% harder dan de gemiddelde toename in Nederland (13,2%).

Kleinste toename in Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht

Zeeland

De afgelopen 5 jaar was de toename van het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner met een toename van 8,0% (2021 t.o.v. 2016)  het laagste in de provincie Zeeland. Het aantal vestigingen per inwoner steeg in Zeeland 5,2% minder hard dan de gemiddelde toename in Nederland (13,2%).

Zuid-Holland

In Zuid-Holland was de toename van aantal bedrijfsvestigingen per inwoner de afgelopen 5 jaar  het één-na-laagste van Nederland. Met een stijging van 9,4% (2021 t.o.v. 2016) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Zuid-Holland 3,8% minder hard dan de gemiddelde toename in Nederland (13,2%).

Utrecht

In Utrecht was de toename van het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner de afgelopen 5 jaar  het twee-na-laagste van Nederland. Met een stijging van +9,8% (2021 t.o.v. 2016) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Utrecht 3,4% minder hard dan de gemiddelde toename in Nederland (13,2%).

Ontwikkeling afgelopen 14 jaar

Regio Vestigingen 2007

(per 100.000 inwoners)

Vestigingen 2021

(per 100.000 inwoners)

Toe- of afname
Noord-Holland 190,6 244,3 +28,2%
Groningen 114,2 138,9 +21,6%
Zeeland 178,7 216,7 +21,2%
Friesland 136,3 155,0 +13,8%
Utrecht 181,8 203,5 +11,9%
Flevoland 128,2 142,4 +11,1%
Overijssel 131,2 145,3 +10,7%
Zuid-Holland 161,5 177,1 +9,7%
Noord-Brabant 151,3 164,5 +8,8%
Limburg 130,8 139,4 +6,5%
Gelderland 173,82 179,3 +3,2%
Drenthe 153,2 138,5 -9,6%
Gemiddelde (NL) 160,1 181,0 +13,1%

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

 

Relatief de grootste toename in Noord-Holland, Groningen en Zeeland

Noord-Holland

De afgelopen 14 jaar is het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner met een toename van 28,2% (2021 t.o.v. 2007) het hardst gestegen in de provincie Noord-Holland. Hiermee steeg het aantal vestigingen per inwoner in Noord-Holland 15,1% harder dan de gemiddelde toename in Nederland (13,1%).

Groningen

In Groningen steeg het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner de afgelopen 14 jaar  het één-na-hardst van Nederland. Met een stijging van 21,6% (2021 t.o.v. 2007) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Groningen 8,5% harder dan de gemiddelde toename in Nederland (13,1%).

Zeeland

In Zeeland steeg het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner de afgelopen 14 jaar  het twee-na-hardst van Nederland. Met een stijging van 21,2% (2021 t.o.v. 2007) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Zeeland 8,1% harder dan de gemiddelde toename in Nederland (13,1%).

Kleinste toename / grootste afname 14 jaar

Drenthe

Ten opzichte van 14 jaar geleden is Drenthe de enige provincie waarbij het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner is afgenomen in plaats van toegenomen. Met een afname van 9,6% (2021 t.o.v. 20007) steekt dit sterk af van het Nederlandse gemiddelde, waar het aantal vestigingen per inwoner juist met 13,1% steeg.

Gelderland

In Gelderland was de toename van aantal bedrijfsvestigingen per inwoner de afgelopen 14 jaar  het één-na-laagste van Nederland. Met een stijging van 3,2% (2021 t.o.v. 2007) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Gelderland 9,1% minder hard dan de gemiddelde toename in Nederland (13,1%).

Limburg

In Limburg was de toename van aantal bedrijfsvestigingen per inwoner de afgelopen 14 jaar  het twee-na-laagste van Nederland. Met een stijging van 6,5% (2021 t.o.v. 2007) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Limburg 6,6% minder hard dan de gemiddelde toename in Nederland (13,1%).

Groningen

Aantal vestigingen per inwoner in 2021

In Groningen is het aantal bedrijfsvestigingen in 2021 het één-na-kleinste van Nederland. Met 138,9 vestigingen per 100.000 inwoners ligt het aantal vestigingen per inwoner in Groningen 23,3% lager dan het Nederlandse gemiddelde.

Toename in afgelopen jaar: 2021 vs. 2020

Het afgelopen jaar is het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner met een toename van 2,4% (2021 t.o.v. 2020)  het hardst gestegen in de provincie Groningen. Hiermee steeg het aantal vestigingen per inwoner in Groningen 1,5% harder dan de gemiddelde toename in Nederland (0,9%).

Toename in afgelopen 5 jaar: 2021 vs. 2016

In Groningen steeg het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner de afgelopen 5  jaar  het vijf-na-hardst van Nederland. Met een stijging van 13,4% (2021 t.o.v. 2016) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Groningen 0,2% harder dan de gemiddelde toename in Nederland (13,2%).

Toename in afgelopen 14 jaar: 2021 vs. 2007

In Groningen steeg het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner de afgelopen 14 jaar  het één-na-hardst van Nederland. Met een stijging van 21,6% (2021 t.o.v. 2007) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Groningen 8,5% harder dan de gemiddelde toename in Nederland (13,1%).

Afgelopen jaar Afgelopen 5 jaar Afgelopen 14 jaar
Groningen 2,40% 13,40% 21,60%
Nederland 0,90% 13,20% 13,10%

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

 

Flevoland

Aantal vestigingen per inwoner in 2021

In Flevoland is het aantal bedrijfsvestigingen in 2021  het drie-na-kleinste van Nederland. Met 142,4 vestigingen per 100.000 inwoners ligt het aantal vestigingen per inwoner in Flevoland 21,3% lager dan het Nederlandse gemiddelde.

Toename in afgelopen jaar: 2021 vs. 2020

In Flevoland steeg het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner het afgelopen jaar  het één-na-hardst van Nederland. Met een stijging van 2,1% (2021 t.o.v. 2020) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Flevoland 1,2% harder dan de gemiddelde toename in Nederland (0,9%).

Toename in afgelopen 5 jaar: 2021 vs. 2016

In Flevoland steeg het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner de afgelopen 5 jaar  het twee-na-hardst van Nederland. Met een stijging van 15,1% (2021 t.o.v. 2016) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Flevoland 1,9% harder dan de gemiddelde toename in Nederland (13,2%).

Toename in afgelopen 14 jaar: 2021 vs. 2007

In Flevoland steeg het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner de afgelopen 14 jaar  het vijf-na-hardst van Nederland. Met een stijging van 11,1% (2021 t.o.v. 2007) steeghet aantal vestigingen per inwoner in Flevoland wel 2,0% minder hard dan de gemiddelde toename in Nederland (13,2%).

Afgelopen jaar Afgelopen 5 jaar Afgelopen 14 jaar
Flevoland 2,10% 15,10% 11,10%
Nederland 0,90% 13,20% 13,10%

 

Friesland

Aantal vestigingen per inwoner in 2021

In Friesland is het aantal bedrijfsvestigingen in 2021  het vijf-na-kleinste van Nederland. Met 155,0 vestigingen per 100.000 inwoners ligt het aantal vestigingen per inwoner in Friesland 14,4% lager dan het Nederlandse gemiddelde.

Toename in afgelopen jaar: 2021 vs. 2020

In Friesland steeg het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner het afgelopen jaar  het twee-na-hardst van Nederland. Met een stijging van 1,3% (2021 t.o.v. 2020) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Friesland 0,4% harder dan de gemiddelde toename in Nederland (0,9%).

Toename in afgelopen 5 jaar: 2021 vs. 2016

In Friesland steeg het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner de afgelopen 5 jaar  het één-na-hardst van Nederland. Met een stijging van 17,8% (2021 t.o.v. 2016) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Friesland 4,6% harder dan de gemiddelde toename in Nederland (13,2%).

Toename in afgelopen 14 jaar: 2021 vs. 2007

In Friesland steeg het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner de afgelopen 14 jaar  het drie-na-hardst van Nederland. Met een stijging van 13,8% (2021 t.o.v. 2007) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Friesland 0,7% harder dan de gemiddelde toename in Nederland (13,2%).

Afgelopen jaar Afgelopen 5 jaar Afgelopen 14 jaar
Friesland 1,30% 17,80% 13,80%
Nederland 0,90% 13,20% 13,10%

 

Gelderland

Aantal vestigingen per inwoner in 2021

In Gelderland is het aantal bedrijfsvestigingen in 2021  het drie-na-grootste van Nederland. Met 179,3 vestigingen per 100.000 inwoners ligt het aantal vestigingen per inwoner in Gelderland wel 0,9% lager dan gemiddeld in Nederland (181 vestigingen).

Toename in afgelopen jaar: 2021 vs. 2020

In Gelderland steeg het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner het afgelopen jaar  het drie-na-hardst van Nederland. Met een stijging van 1,1% (2021 t.o.v. 2020) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Gelderland 0,2% harder dan de gemiddelde toename in Nederland (0,9%).

Toename in afgelopen 5 jaar: 2021 vs. 2016

In Gelderland was de toename van aantal bedrijfsvestigingen per inwoner de afgelopen 5 jaar  het vijf-na-laagste van Nederland. Met een stijging van 12,0% (2021 t.o.v. 2007) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Gelderland 1,2% minder hard dan de gemiddelde toename in Nederland (13,2%).

Toename in afgelopen 14 jaar: 2021 vs. 2007

In Gelderland was de toename van aantal bedrijfsvestigingen per inwoner de afgelopen 14 jaar  het één-na-laagste van Nederland. Met een stijging van 3,2% (2021 t.o.v. 2007) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Gelderland 9,9% minder hard dan de gemiddelde toename in Nederland (13,2%).

Afgelopen jaar Afgelopen 5 jaar Afgelopen 14 jaar
Gelderland 1,10% 12,00% 3,20%
Nederland 0,90% 13,20% 13,10%

 

Noord-Holland

Aantal vestigingen per inwoner in 2021

In 2021 is het aantal bedrijfsvestigingen in de bedrijfstak verhuur en handel van onroerend goed met 244,3 vestigingen per 100.000 inwoners  het grootst in Noord-Holland. Hiermee ligt het aantal vestigingen per inwoner in Noord-Holland 35,0% hoger dan het gemiddelde aantal in Nederland (181 vestigingen).

Toename in afgelopen jaar: 2021 vs. 2020

In Noord-Holland steeg het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner het afgelopen jaar  het vijf-na-hardst van Nederland. Met een stijging van 1,1% (2021 t.o.v. 2020) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Noord-Holland 0,2% harder dan de gemiddelde toename in Nederland (0,9%).

Toename in afgelopen 5 jaar: 2021 vs. 2016

De afgelopen 5 jaar is het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner met een toename van 19,6% (2021 t.o.v. 2016)  het hardst gestegen in de provincie Noord-Holland. Hiermee steeg het aantal vestigingen per inwoner in Noord-Holland 6,4% harder dan de gemiddelde toename in Nederland (13,2%).

Toename in afgelopen 14 jaar: 2021 vs. 2007

De afgelopen 14 jaar is het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner met een toename van 28,2% (2021 t.o.v. 2007)  het hardst gestegen in de provincie Noord-Holland. Hiermee steeg het aantal vestigingen per inwoner in Noord-Holland 15,1% harder dan de gemiddelde toename in Nederland (13,1%).

Noord-Brabant

Aantal vestigingen per inwoner in 2021

In Noord-Brabant is het aantal bedrijfsvestigingen in 2021  het vijf-na-grootste van Nederland. Met 164,5 vestigingen per 100.000 inwoners ligt het aantal vestigingen per inwoner in Noord-Brabant wel 9,1% lager dan gemiddeld in Nederland (181 vestigingen).

Toename in afgelopen jaar: 2021 vs. 2020

In Noord-Brabant steeg het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner het afgelopen jaar  het vier-na-hardst van Nederland. Met een stijging van 1,1% (2021 t.o.v. 2020) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Noord-Brabant 0,2% harder dan de gemiddelde toename in Nederland (0,9%).

Toename in afgelopen 5 jaar: 2021 vs. 2016

In Noord-Brabant was de toename van aantal bedrijfsvestigingen per inwoner de afgelopen 5 jaar  het vier-na-laagste van Nederland. Met een stijging van 11,6% (2021 t.o.v. 2016) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Noord-Brabant 1,6% minder hard dan de gemiddelde toename in Nederland (13,2%).

Toename in afgelopen 14 jaar: 2021 vs. 2007

In Noord-Brabant was de toename van aantal bedrijfsvestigingen per inwoner de afgelopen 14 jaar  het drie-na-laagste van Nederland. Met een stijging van 8,8% (2021 t.o.v. 2007) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Noord-Brabant 4,4% minder hard dan de gemiddelde toename in Nederland (13,2%).

Afgelopen jaar Afgelopen 5 jaar Afgelopen 14 jaar
Noord-Brabant 1,10% 11,60% 8,80%
Nederland 0,90% 13,20% 13,10%

 

Zuid-Holland

Aantal vestigingen per inwoner in 2021

In Zuid-Holland is het aantal bedrijfsvestigingen in 2021  het vier-na-grootste van Nederland. Met 177,1 vestigingen per 100.000 inwoners ligt het aantal vestigingen per inwoner in Zuid-Holland wel 2,2% lager dan gemiddeld in Nederland (181 vestigingen).

Toename in afgelopen jaar: 2021 vs. 2020

In Zuid-Holland was de stijging van aantal bedrijfsvestigingen per inwoner het afgelopen jaar  het vijf-na-kleinste van Nederland. Met een stijging van 1,0% (2021 t.o.v. 2020) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Zuid-Holland wel 0,1% harder dan de gemiddelde toename in Nederland (0,9%).

Toename in afgelopen 5 jaar: 2021 vs. 2016

In Zuid-Holland was de toename van aantal bedrijfsvestigingen per inwoner de afgelopen 5 jaar  het één-na-laagste van Nederland. Met een stijging van 9,4% (2021 t.o.v. 2016) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Zuid-Holland 3,8% minder hard dan de gemiddelde toename in Nederland (13,2%).

Toename in afgelopen 14 jaar: 2021 vs. 2007

In Zuid-Holland was de toename van aantal bedrijfsvestigingen per inwoner de afgelopen 14 jaar  het vier-na-laagste van Nederland. Met een stijging van 9,7% (2021 t.o.v. 2007) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Zuid-Holland 3,5% minder hard dan de gemiddelde toename in Nederland (13,2%).

Afgelopen jaar Afgelopen 5 jaar Afgelopen 14 jaar
Zuid-Holland 1,00% 9,40% 9,70%
Nederland 0,90% 13,20% 13,10%

 

Limburg

Aantal vestigingen per inwoner in 2021

In Limburg is het aantal bedrijfsvestigingen in 2021  het twee-na-kleinste van Nederland. Met 139,4 vestigingen per 100.000 inwoners ligt het aantal vestigingen per inwoner in Limburg 23,0% lager dan het Nederlandse gemiddelde.

Toename in afgelopen jaar: 2021 vs. 2020

In Limburg was de toename van aantal bedrijfsvestigingen per inwoner het afgelopen jaar  het drie-na-laagste van Nederland. Met een stijging van 0,8% (2021 t.o.v. 2020) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Limburg 0,1% minder hard dan de gemiddelde toename in Nederland (0,9%).

Toename in afgelopen 5 jaar: 2021 vs. 2016

In Limburg steeg het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner de afgelopen 5 jaar  het vier-na-hardst van Nederland. Met een stijging van 13,5% (2021 t.o.v. 2016) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Limburg 0,3% harder dan de gemiddelde toename in Nederland (13,2%).

Toename in afgelopen 14 jaar: 2021 vs. 2007

In Limburg was de toename van aantal bedrijfsvestigingen per inwoner de afgelopen 14 jaar  het twee-na-laagste van Nederland. Met een stijging van 6,5% (2021 t.o.v. 2007) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Limburg 6,6% minder hard dan de gemiddelde toename in Nederland (13,1%).

 

Afgelopen jaar Afgelopen 5 jaar Afgelopen 14 jaar
Limburg 0,80% 13,50% 6,50%
Nederland 0,90% 13,20% 13,10%

 

Zeeland

Aantal vestigingen per inwoner in 2021

In Zeeland is het aantal bedrijfsvestigingen in 2021  het één-na-grootste van Nederland. Met 216,7 vestigingen per 100.000 inwoners ligt het aantal vestigingen per inwoner in Zeeland 19,7% hoger dan gemiddeld in Nederland (181 vestigingen).

Toename in afgelopen jaar: 2021 vs. 2020

In Zeeland was de toename van aantal bedrijfsvestigingen per inwoner het afgelopen jaar  het drie-na-laagste van Nederland. Met een stijging van 0,7% (2021 t.o.v. 2020) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Zeeland 0,2% minder hard dan de gemiddelde toename in Nederland (0,9%).

Toename in afgelopen 5 jaar: 2021 vs. 2016

De afgelopen 5 jaar was de toename van het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner met een toename van 8,0% (2021 t.o.v. 2016)  het laagste in de provincie Zeeland. Het aantal vestigingen per inwoner steeg in Zeeland 5,2% minder hard dan de gemiddelde toename in Nederland (13,2%).

Toename in afgelopen 14 jaar: 2021 vs. 2007

In Zeeland steeg het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner de afgelopen 14 jaar  het twee-na-hardst van Nederland. Met een stijging van 21,2% (2021 t.o.v. 2007) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Zeeland 8,1% harder dan de gemiddelde toename in Nederland (13,1%).

Afgelopen jaar Afgelopen 5 jaar Afgelopen 14 jaar
Zeeland 0,7% 8,0% 21,2%
Gemiddelde (NL) 0,9% 13,2% 13,1%

 

Overijssel

Aantal vestigingen per inwoner in 2021

In Overijssel is het aantal bedrijfsvestigingen in 2021  het vier-na-kleinste van Nederland. Met 145,3 vestigingen per 100.000 inwoners ligt het aantal vestigingen per inwoner in Overijssel 19,7% lager dan gemiddeld in Nederland (181 vestigingen).

Toename in afgelopen jaar: 2021 vs. 2020

In Overijssel was de toename in het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner met een toename van 0,2% (2021 t.o.v. 2020) het afgelopen jaar  opvallend klein. Het aantal vestigingen per inwoner in Overijssel nam hiermee 0,7% minder hard toe dan de gemiddelde toename in Nederland (0,9%).

Toename in afgelopen 5 jaar: 2021 vs. 2016

In Overijssel was de toename van aantal bedrijfsvestigingen per inwoner de afgelopen 5 jaar  het drie-na-laagste van Nederland. Met een stijging van 10,8% (2021 t.o.v. 2016) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Overijssel 2,4% minder hard dan de gemiddelde toename in Nederland (13,2%).

Toename in afgelopen 14 jaar: 2021 vs. 2007

In Overijssel was de toename van aantal bedrijfsvestigingen per inwoner de afgelopen 5 jaar  het vijf-na-laagste van Nederland. Met een stijging van 10,7% (2021 t.o.v. 2007) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Overijssel 2,4% minder hard dan de gemiddelde toename in Nederland (13,1%).

Afgelopen jaar Afgelopen 5 jaar Afgelopen 14 jaar
Overijssel 0,20% 10,80% 10,70%
Gemiddelde (NL) 0,90% 13,20% 13,10%

 

Drenthe

Aantal vestigingen per inwoner in 2021

In 2021 is het aantal bedrijfsvestigingen in de bedrijfstak verhuur en handel van onroerend goed met 138,5 vestigingen per 100.000 inwoners relatief het kleinste in Drenthe. Hiermee ligt het aantal vestigingen per inwoner in Drenthe 23,5% lager dan dan het Nederlandse gemiddelde.

Afname in afgelopen jaar: 2021 vs. 2020

In Drenthe daalde aantal bedrijfsvestigingen per inwoner met een daling van 0,2% (2021 t.o.v. 2020) het afgelopen jaar  het één-na-hardst van Nederland. Dit komt neer op een verschil 1,1% ten opzichte van de gemiddelde stijging van 0,9% in Nederland.

Toename in afgelopen 5 jaar: 2021 vs. 2016

In Drenthe steeg het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner de afgelopen 5 jaar  het drie-na-hardst van Nederland. Met een stijging van 14,7% (2021 t.o.v. 2016) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Drenthe 1,5% harder dan de gemiddelde toename in Nederland (13,2%).

Afname in afgelopen 14 jaar: 2021 vs. 2007

Ten opzichte van 14 jaar geleden is Drenthe de enige provincie waarbij het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner is afgenomen in plaats van toegenomen. Met een afname van 9,6% (2021 t.o.v. 20007) steekt dit sterk af van het Nederlandse gemiddelde, waar het aantal vestigingen per inwoner juist met 13,1% steeg.

Afgelopen jaar Afgelopen 5 jaar Afgelopen 14 jaar
Drenthe -0,20% 14,70% -9,60%
Nederland 0,90% 13,20% 13,10%

 

Utrecht (provincie)

Aantal vestigingen per inwoner in 2021

In de provincie Utrecht is het aantal bedrijfsvestigingen in 2021  het twee-na-grootste van Nederland. Met 216,7 vestigingen per 100.000 inwoners ligt het aantal vestigingen per inwoner in Zeeland 12,4% hoger dan gemiddeld in Nederland (181 vestigingen).

Toename in afgelopen jaar: 2021 vs. 2020

Het afgelopen jaar is het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner met een afname van 0,6% (2021 t.o.v. 2020)  het hardst gedaald in de provincie Utrecht. Dit komt neer op een verschil 1,5% ten opzichte van de gemiddelde stijging van 0,9% in Nederland.

Toename in afgelopen 5 jaar: 2021 vs. 2016

In Utrecht was de toename van het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner de afgelopen 5 jaar  het twee-na-laagste van Nederland. Met een stijging van +9,8% (2021 t.o.v. 2016) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Utrecht 3,4% minder hard dan de gemiddelde toename in Nederland (13,2%).

Toename in afgelopen 14 jaar: 2021 vs. 2007

In Utrecht steeg het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner de afgelopen 14 jaar  het vier-na-hardst van Nederland. Met een stijging van 11,9% (2021 t.o.v. 2007) steeg het aantal vestigingen per inwoner in Utrecht wel 1,2% minder hard dan de gemiddelde toename in Nederland (0,9%).

Afgelopen jaar Afgelopen 5 jaar Afgelopen 14 jaar
Utrecht -0,60% 9,80% 11,90%
Nederland 0,90% 13,20% 13,10%