Satellietschotels moeten plaatsmaken voor dakterras.

Satellietschotels moeten plaatsmaken voor dakterras.
2 februari 2022 Jip Niezing

Meneer en mevrouw A willen op het dak een dakterras aanleggen. Van de VvE krijgen zij daarvoor toestemming. Ook de gemeente heeft de benodigde omgevingsvergunning verleend. Echter staan op dit deel van het dak twee satellietschotels van hun buurman, meneer C. Meneer C is huurder van een woning, welke behoort tot hetzelfde VvE complex als de woning van meneer en mevrouw A. Meneer C weigert zijn satellietschotels te verplaatsen. De Rechtbank oordeelt in kort geding dat meneer C zijn satellietschotels moet verplaatsen omdat de belangen van meneer en mevrouw A zwaarder wegen.

Meneer C haalt alles uit de kast:

Meneer C is van mening dat hij zijn satellietschotels niet kan verplaatsen. Volgens hem is de plek van de satellietschotels de enige plek waar hij meerdere kanalen kan ontvangen en daarmee televisie kan kijken. Het verplaatsen daarvan leidt volgens meneer C tot een schending van het recht op vrijheid van meningsuiting en nieuwsgaring (art. 10 EVRM). De Rechtbank gaat hier niet in mee omdat het verplaatsen van de satellietschotels niet betekent dat meneer C onder deze omstandigheden geen toegang meer heeft tot televisiekanalen.

Daarnaast is meneer C van mening dat hij zijn satellietschotels niet hoeft te verplaatsen. De VvE is tot stand gekomen nadat meneer C al huurder was in het gebouw. Dit heeft tot gevolg dat bepaalde reglementenbepalingen van de VvE niet jegens meneer C gelden, tenzij hij daarmee heeft ingestemd (art 5:120 lid 3 BW). Nu niet is gebleken dat meneer C toestemming heeft gegeven, kunnen de reglementsbepalingen op dit gebied niet aan meneer C worden tegengeworpen.

Belangen van meneer en mevrouw A wegen zwaarder:

De Rechtbank oordeelt dat, ondanks dat de specifieke reglementsbepalingen op dit gebied niet aan meneer C kunnen worden tegengeworpen, het belang van meneer en mevrouw A om een dakterras te kunnen aanleggen, zwaarder weegt dan het belang van meneer C. Meneer en mevrouw A hebben zowel toestemming van de VvE als een omgevingsvergunning gekregen. Zij mochten erop vertrouwen dat zij het dakterras op korte termijn konden aanleggen. Daarnaast heeft meneer C niet voldoende onderbouwd waarom het verplaatsen van de satellietschotels op geen enkele wijze mogelijk is, zeker nu op verschillende dakdelen in de omgeving ook satellietschotels zijn te vinden.

De Rechtbank oordeelt dat meneer C onrechtmatig handelt jegens meneer en mevrouw A door de satellietschotels niet van het dak te willen verwijderen. Meneer C wordt veroordeeld om de satellietschotels binnen een week te verplaatsen naar een aangewezen dakdeel of geheel dient te verwijderen.

De gehele uitspraak kunt u lezen op:

Uitspraak Satelietschotels

Geschreven door Jip Niezing, masterstudent Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam.