VvE Bedrijfspand. Moet dat ook in Rotterdam

VvE Bedrijfspand. Moet dat ook in Rotterdam
12 februari 2020 Jan Willem Hens
VvE Bedrijfspand

VvE Bedrijfspand

Een VvE voor een bedrijfspand is dat ook nodig. Niet alleen particulieren maar ook bedrijfspanden kunnen in een VvE zitten. Daarvoor gelden eigenlijk de zelfde regels. Immers beide kennen gemeenschappelijke delen. Zoals vastgelegd in de splitsingsacte en het modelreglement. Ook gemengde gebouwen zitten in een VvE. Bijvoorbeeld woningen en winkels in een VvE. In de splitsingsacte voor bedrijven wordt onder andere geregeld:

  • Waaruit bestaan de appartementsrechten
  • Wat is de bestemming hiervan (wonen, winkels, hotel)
  • Hoe worden de lasten verdeeld

En tenslotte hoe zit het met het stemrecht. Voor Rotterdam kan je kijken op Gemeente Rotterdam Daar vindt je veel nuttige informatie.

Wat zijn de regels voor een VvE

Zoals gezegd zijn de regels voor een VvE Bedrijfspand het zelfde als particulier gebruik. Ten eerste zijn de regels van de VvE vastgelegd in de splitsingsacte. Ten tweede in het modelreglement. In dit laatste staan de nadere regels. Zoals de volgende:

  • Bepalingen over het bestuur
  • Regels betreffende de vergadering
  • Toestemming voor vervreemding
  • Verzekeringen
  • Wat tot de gemeenschappelijkheid van de VvE behoort.

Hier moet de VvE zich ook aan houden. Tenzij in de splitsingsacte aanpassingen in het modelreglement zijn opgenomen. Daarom moet je altijd de splitsingsacte en het modelreglement lezen.

Professioneel Beheer

Is professioneel VvE beheer ook in Rotterdam belangrijk? Vroeger was er weinig professioneel vve beheer. Tegenwoordig steeds meer. Immers de regelgeving wordt steeds strenger. En de wetgever komt met nieuwe wetgeving. Bijvoorbeeld over een wettelijke spaarplicht. Maar bij taxaties voor hypotheken is dit steeds belangrijker. Ter illustratie: Geen MJOP dan een lagere getaxeerde waarde. Banken en hypotheekverstrekkers zijn steeds strenger. Een beheerder is verantwoordelijk voor het technisch beheer. Maar ook voor administratief- en financieel beheer. Ook voor een VvE bij een bedrijfspand. Kijk bijvoorbeeld eens op de site van Parel Beheer Rotterdam. Samengevat: Professioneel VvE beheer is belangrijk. Ook voor de waarde van het pand.