VvE Inschrijven KvK. Dat is een wettelijke plicht.

VvE Inschrijven KvK. Dat is een wettelijke plicht.
19 februari 2020 Jan Willem Hens
VvE inschrijven KvK

VvE inschrijven KvK

De VvE inschrijven in de KvK. Dat is een wettelijke plicht. Aangezien het niet inschrijven een economisch delict is kan dat leiden tot een boete oplopende tot € 12.000,– Niettemin zijn vele VvE’s niet ingeschreven. Maar hoe noem de VvE bij inschrijving? Dat staat in de splitsingsacte. Daar kan je dat dus teruglezen. Vandaar dat je niet vrij bent in de naamkeuze. Daarnaast moet je ook minimaal één bestuurder inschrijven. Meer mag ook. Daar is op zich geen maximum is. Bij nieuwe VvE’s schrijft de notaris de VvE in. Met name oudere VvE’s voldoen niet aan hun inschrijvingsplicht.

Wat moet de VvE doen bij de inschrijving

Bij het inschrijven van de VvE in de KvK moet je een aantal formulieren en gegevens aanleveren. Denk daarbij aan:

  • a.w. gegevens van de VvE (KvK formulier 5)
  • Inschrijven van de bestuurders (KvK formulier 22)

En eventueel inschrijven van gevolmachtigde (KvK formulier 13). Meer hierover vind je bij de KvK (Kamer van Koophandel Amsterdam) Bij het inschrijven van bestuurders kan je een aantal zaken opgeven. Ten eerste kun rol. Bijvoorbeeld voorzitter, penningmeester en secretaris .Ten tweede hun volmacht. Hebben zij een volledige volmacht. Of een gedeelde volmacht? Allemaal van belang bij de het inschrijven van de VvE

VvE beheer Amsterdam

Wat is de rol van de VvE beheerder bij de inschrijven van de VvE in de KvK? Aan de ene kant moet je bestuurders inschrijven. Aan de andere zijn er bij kleine VvE’s vaak geen bestuurders. Dan treedt vaak de VvE Beheerder op als bestuurder. En wordt als bestuurder ingeschreven in de KvK. Ter illustratie Parel VvE Beheer is bijvoorbeeld een Amsterdamse VvE beheerder. En is vaak ingeschreven als bestuurder. Voornamelijk omdat zij kleine VvE’s onder hun beheer hebben. Concluderend kan je het volgende stellen. Hoe kleiner de Vereniging van Eigenaars. Hoe groter de kans dat de beheerder ook de formele bestuurder is. Je kan je wel afvragen of dat wenselijk is. Tenslotte: Het inschrijven van de VvE in de kvk moet je gewoon doen.