Woningverhuur Amsterdam. Wat zijn de regels en hoe zit het met de VvE

Woningverhuur Amsterdam. Wat zijn de regels en hoe zit het met de VvE
6 maart 2019 Jan Willem Hens
VvE en Verhuur

Woningverhuur Amsterdam. Mag dat zomaar van de gemeente?

Woningverhuur Amsterdam. Het van belang onderscheid te maken in vormen van verhuur in Amsterdam. Elke vorm van verhuur kent zijn eigen regels. De verschillende vormen van verhuur in Amsterdam die wij onderscheiden zijn Bed & Breakfast, AirBnB en  Short Stay. En natuurlijk reguliere verhuur.

En elke vorm van verhuur in Amsterdam kent zijn eigen regels. Voor Bed & Breakfast heb je een vergunning nodig. AirBnB kent een registratieplicht. En voor reguliere verhuur moet je aan allerlei regels voldoen. De gemeente Amsterdam werkt aan de verscherping van de huurregels. Lees hier meer over in Het Parool

Woningverhuur Amsterdam: hoe kijkt de VvE hier tegenaan?

Naast de regels van de verschillende gemeenten moet er vaak ook toestemming zijn van de VvE. Maar waarom moet dit? In de Splitsingsacte staat altijd de bestemming vaan een appartementsrecht omschreven. Appartementsrechten hebben eigenlijk altijd een Woonbestemming. En wonen is niet (kortstondig) verhuur. Daar zijn al vele gerechtelijke uitspraken over. Ook over woningverhuur in Amsterdam. Meer weten? Kijk op onze pagina over Verhuur

Vanwege de woonbestemming is voor korte verhuur altijd toestemming van De VvE nodig. En dat vergeten verhuurders nog wel eens vergeten. Wat dat betreft zijn de regels voor verhuur in Amsterdam van de VvE leidend. Niet die van de gemeente. Gemeentelijke toestemming wil niet zeggen dat het van de VvE mag.

Wat zijn toekomstige ontwikkelingen?

Voor woningverhuur in Amsterdam moet je alert zijn. Zo werkt de gemeente Amsterdam aan een vergunningstelsel voor AirBnB en B&B. (Kamergewijze) verhuur aan meer dan twee personen is vergunningplichtig. Wat nu speelt is de zogenaamde “Noodstop woningverhuur”. Teveel woningen verdwijnen van de middenhuur naar de dure huur. Daarom wil de politiek een Noodstop. De maximale huur wordt dan 3% van de WOZ waarde. Dit is echter nog niet door de 2de kamer aangenomen. Maar één ding is duidelijk. Woningverhuur in Amsterdam wordt steeds meer aan banden gelegd.