Wat kan de VvE doen tegen woonfraude?

Wat kan de VvE doen tegen woonfraude?
20 maart 2019 Jan Willem Hens

Woonfraude is een groeiend probleem in Nederland, en voornamelijk in Amsterdam. Veel sociale huurwoningen worden illegaal verhuurd of gehuurd, waardoor de oorspronkelijke huurders gedupeerd worden. 

Woonfraude kan verschillende vormen aannemen, zoals het onderverhuren van een woning door voormalige huurders, zelfs nadat de hoofdhuurder al verhuisd is. Dit kan honderden euro’s per maand opleveren. 

Naar schatting wordt 15 tot 20% van de sociale huurwoningen in Amsterdam illegaal bewoond. Dit kan ook gevolgen hebben voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s), aangezien woonfraude vaak gepaard gaat met overlast.

Kan de VvE optreden tegen woonfraude?

Overlast door woonfraude kan bestaan uit bijvoorbeeld overbewoning en vervuiling van gemeenschappelijke ruimtes, waardoor de sociale samenhang in de buurt verloren gaat. Hoewel een VvE in Amsterdam weinig kan doen zolang er voldaan wordt aan de woonbestemming zoals vermeld in de splitsingsakte, kan de VvE wel optreden tegen overtreding van de woonbestemming, zoals bijvoorbeeld bij shortstay en AirBnB.

Welke maatregelen kan de VvE nemen tegen woonfraude?

Het opstellen van een Huishoudelijk Reglement kan een effectief middel zijn om overlast door woonfraude in de VvE te beperken. Hierin kunnen regels worden opgesteld over het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes en de huurdersverklaring. Boetes kunnen worden opgelegd bij overtreding van deze regels, zoals overlast in de avond, rommel in de gemeenschappelijke ruimtes en wisselende huurders. Het is belangrijk dat deze boetes afdwingbaar zijn.

Kortom, woonfraude is een probleem dat niet alleen de oorspronkelijke huurders treft, maar ook gevolgen kan hebben voor VvE’s. Het opstellen van een Huishoudelijk Reglement kan een effectief middel zijn om overlast door woonfraude te beperken en de sociale samenhang in de buurt te behouden.

Bij overlast door woonfraude kan professioneel VvE-beheer een uitkomst zijn. Meer weten? Neem dan snel contact op.