VvE-kosten: wat valt allemaal onder de gemeenschappelijke kosten?

VvE-kosten: wat valt allemaal onder de gemeenschappelijke kosten?
20 februari 2019 Jan Willem Hens

Bent u lid van een Vereniging van Eigenaars (VvE)? Dan betaalt u elke maand een financiële bijdrage voor de gemeenschappelijke kosten.

Dat doet wellicht pijn in de portemonnee, maar is wel noodzakelijk voor uw woongenot en de waarde van hun huis op de lange termijn.

Bent u benieuwd waar u elke maand precies voor betaalt? Daar gaat deze blog dieper op in.

Wat valt er onder de gemeenschappelijke VvE-kosten?

Over het algemeen kunt u zeggen dat de volgende kosten in ieder geval gemeenschappelijk zijn:

  • De opstal- en aansprakelijkheidsverzekering
  • (Groot)onderhoud, bijvoorbeeld schilderwerk en/of dakvernieuwing
  • Kosten voor de lift, indien aanwezig
  • Beheerkosten bij professioneel VvE beheer
  • Elektrakosten voor gemeenschappelijke voorzieningen

Wat gemeenschappelijk is, kunt u lezen in de splitsingsakte en het modelreglement van uw VvE. Welk modelreglement van toepassing is, staat ook vermeld in de splitsingsakte.

Hoe worden de VvE-kosten verdeeld onder de leden?

Is het appartement van uw buurman twee keer zo groot als het uwe? Dan is de kans groot dat hij een ander bedrag betaalt.

In de splitsingsakte en het modelreglement staat hoe de VvE-kosten verdeeld moeten worden. De splitsingsakte geeft aan hoe de kosten over de verschillende appartementen verdeeld worden. Vaak, maar niet altijd, is de verdeling gebaseerd op het aantal vierkante meters per appartement.

Daarnaast kunnen deze reglementen ook uitzonderingen bevatten voor de VvE kosten. Zo hoeft bijvoorbeeld de bewoner van de begane grond geen of minder mee te betalen aan de lift als hij of zij deze bijvoorbeeld niet gebruikt. Of moeten de bewoners van de trapopgang zelf de elektra betalen, omdat niet iedereen deze gebruikt.

Wat als een lid de VvE-kosten niet betaalt? 

Als een lid zijn VvE-bijdragen niet betaalt, is dat uiteraard zeer vervelend. 

Deze situatie kan veroorzaakt worden door financiële problemen van het betreffende lid, maar ook door onenigheid over de bijdrage.

Onenigheid over kosten ontstaat meestal als een lid vindt dat hij niet hoeft mee te betalen aan bepaalde kosten die de VvE maakt. Het is dus zaak dat de VvE helder maakt wat wel en niet tot de gemeenschappelijke kosten behoort. Daarvoor moet u altijd de splitsingsakte en het modelreglement goed lezen, zodat er geen misverstanden zijn en u het lid op zijn verplichtingen kunt wijzen.

Betaalt het lid nog steeds niet? Uiteindelijk moet u dan tot incasso overgaan. Een troost voor de VvE: als deze het appartement verkoopt, moet de notaris deze achterstanden bij verkoop verrekenen. De VvE krijgt dus altijd betaald, al kan dat soms lang duren.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Dan kunt u altijd terecht bij Parel Beheer voor vakkundig advies.