Ondersplitsing appartementsrechten in de VvE: mag dat zomaar?

Ondersplitsing appartementsrechten in de VvE: mag dat zomaar?
29 mei 2019 Jan Willem Hens

Ondersplitsing van appartementsrechten: wat houdt dit precies in?

Soms bestaat een VvE uit een winkel en bovenliggende woningen die samen één appartementsrecht hebben. Bijvoorbeeld A1 voor de winkel en A2 voor de woning. Het nadeel hiervan is dat de woning niet apart verkocht kan worden omdat het geen aparte titels zijn. Om dit op te lossen moet A2 worden gesplitst. Dit noemt men de ondersplitsing van appartementsrechten.

Als u hier mee te maken krijgt, kunnen er veel vragen op u afkomen. Wat zijn de regels precies? Wat betekent dit voor de VvE? Deze vragen behandelen wij in deze blog.

Wat betekent ondersplitsing voor de VvE?

Bij ondersplitsing wordt bijvoorbeeld appartementsrecht A2 opgedeeld in A3, A4 en A5. Een splitsingsvergunning is hiervoor nodig. Deze moet u aanvragen bij uw gemeente.

De VvE is nu opgesplitst in twee verenigingen, wat de situatie complex kan maken. Er zijn nu namelijk twee formele vergaderingen, gescheiden boekhoudingen en gescheiden kosten. 

Dit betekent meer werk voor de VvE-beheerder, die hier dan ook meer voor zal rekenen.

Moet de VvE toestemming verlenen voor de ondersplitsing van de appartementsrechten?

Het uitgangspunt is dat toestemming vereist is, omdat er iets verandert aan de opzet van de VvE. 

De specifieke regels voor uw VvE vindt u in de splitsingsakte. Staat in deze akte dat splitsing van appartementsrechten is toegestaan? In dit geval heeft de VvE geen keuze en moet ze de ondersplitsing accepteren.

Als er niets over ondersplitsing in de splitsingsakte staat, is toestemming van de VvE nodig. Omdat het een wijziging van de splitsingsakte betreft, moet minimaal 80% van de leden akkoord gaan. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor VvE’s die overwegen om tot ondersplitsing over te gaan.

Dit is een complex onderwerp met veel haken en ogen. Parel Beheer kan u verder adviseren.