Overdracht Appartementsrechten in Amsterdam

Overdracht Appartementsrechten in Amsterdam
22 mei 2019 Jan Willem Hens
Overdracht appartementsrechten

Overdracht Appartementsrechten

Overdracht van appartementsrechten. Als je huis onderdeel uitmaakt van een VvE spreek je over appartementsrechten. Bij de overdracht van appartementsrechten koop je juridisch geen appartement. Maar feitelijk het lidmaatschapsrecht van een Vereniging van Eigenaars. Lees er hier meer over. Je wordt dus lid van de VvE. Met alle rechten en plichten die daarbij horen. Zo moet je je houden aan de bepalingen van het splitsingsreglement. Maar ook die van het Huishoudelijk Reglement als die aanwezig is.

Bij de overdracht van de appartementsrechten moet je dan ook deze beide goed lezen. Mag je bijvoorbeeld huisdieren houden? Of het huis verhuren? Lees ze deze goed en voorkom verrassingen achteraf!

Wat is de rol van de VvE beheerder?

De VvE beheerder die het volledige beheer verzorgt moet informatie aanleveren. Voor de overdracht van appartementsrechten vraagt de notaris meestal de volgende documenten:

  • Een kopie van de opstalverzekering.
  • Wat de maandelijkse servicekosten zijn.
  • Is het uittredende lid nog geld verschuldigd aan de VvE.
  • Zijn er eventuele toe- en uittredingskosten verschuldigd.
  • Wat is het aandeel van het appartementsrecht in het reservefonds.

Wat moet het lid doen bij de overdracht van het appartementsrecht? Het uittredende lid dan ook aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de VvE voldoen.

Een lid kan dus nooit uittreden met schulden aan de VvE!

Moet de VvE toestemming verlenen voor overdracht?

Moet de VvE toestemming verlenen voor de overdracht van een appartementsrechten? Of dat zo is staat in de splitsingsacte of bijbehorende modelreglement. Speelt het Huishoudelijk Reglement nog een rol in? Nee de hiervoor genoemde reglementen zijn leidend. Er is bijna nooit toestemming nodig van de VvE. Soms staat er wel in de reglementen een zogenaamde voorkeursrecht. Dan moet het appartementsrecht bij verkoop eerst aan de overige leden van de VvE zijn aangeboden. Wanneer speelt dit? Eigenlijk bijna nooit bij woningen. Wel vaak bij garages en parkeerplekken die bij het appartementsgebouw behoren. Dan is wel toestemming voor de overdracht van appartementsrechten vereist.