Overdracht appartementsrecht: hoe werkt het?

Overdracht appartementsrecht: hoe werkt het?
22 mei 2019 Jan Willem Hens

Wat is de overdracht van appartementsrecht?

Bij de overdracht van appartementsrecht komt er heel wat kijken. Als je huis deel uitmaakt van een Vereniging van Eigenaars (VvE), dan spreek je over appartementsrecht. 

Het is belangrijk om te weten dat je bij een overdracht van appartementsrecht juridisch gezien geen appartement koopt, maar het lidmaatschapsrecht van een VvE. Dit betekent dat je lid wordt van de VvE en alle rechten en plichten die daarbij horen.

Waar moet je op letten bij een overdracht appartementsrecht?

Het is van groot belang om je te houden aan de bepalingen van het splitsingsreglement en het eventuele Huishoudelijk Reglement. Voorkom verrassingen achteraf en lees deze documenten daarom goed door. Zo kom je er bijvoorbeeld achter of je huisdieren mag houden of je huis mag verhuren.

Bij de overdracht van de appartementsrechten is het verder belangrijk om samen te werken met de VvE beheerder. Deze persoon verzorgt namelijk het volledige beheer van de VvE en zal de notaris voorzien van de benodigde informatie. De notaris vraagt meestal de volgende documenten op:

  • Een kopie van de opstalverzekering
  • De maandelijkse servicekosten
  • Of het uittredende lid nog geld verschuldigd is aan de VvE
  • Eventuele toe- en uittredingskosten
  • Het aandeel van het appartementsrecht in het reservefonds

Let op: Het uittredende lid moet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de VvE voldoen. Het is namelijk niet mogelijk om uit te treden met schulden aan de VvE.

Moet de VvE toestemming verlenen voor de overdracht appartementsrecht?

Of de VvE toestemming moet verlenen voor de overdracht van een appartementsrecht, hangt af van de splitsingsakte of het bijbehorende modelreglement. Het Huishoudelijk Reglement speelt hierbij geen rol. In de reglementen staat meestal dat er geen toestemming nodig is van de VvE. 

In sommige gevallen kan er wel sprake zijn van een zogenaamd voorkeursrecht, waarbij het appartementsrecht bij verkoop eerst aan de overige leden van de VvE moet worden aangeboden. Dit komt echter bijna nooit voor bij woningen, maar wel bij garages en parkeerplekken die bij het appartementsgebouw horen. In dat geval is wel toestemming van de VvE vereist voor de overdracht appartementsrecht.