Overdracht appartementsrecht. Wat doet de VvE.

Overdracht appartementsrecht. Wat doet de VvE.
17 juli 2019 Jan Willem Hens
overdracht appartementsrecht

Overdracht appartementsrecht

Bij de overdracht van een appartementsrecht gelden allerlei regels. Het is niet zoals bij de verkoop van een boot. Daarbij overhandig je de sleutels en klaar ben je. Bij de overdracht heb je met veel instanties te maken. Zoals met het kadaster, de VvE (vereniging van eigenaars). Maak ook met de bank en de hypotheekverstrekker. Eigenlijk koop je het huis of appartement niet. Maar een aandeel in de Vereniging van Eigenaars. Daarom heet het ook een Appartementsrecht. Een recht om te wonen! Meer weten over de overdracht van een appartementsrecht? Lees verder bij Wikipedia

 

De rol van de notaris

De notaris speelt een belangrijke rol bij de overdracht van een appartementsrecht. Hij is wettelijk verplicht om een aantal gegevens op te vragen bij de VvE. De Beheerder moet deze gegevens aanleveren. Deze hecht de notaris aan de leveringsacte. De gegevens die de notaris vraagt zijn in iedergeval:

  • Wat zijn de maandelijkse servicekosten
  • Heeft de verkoper nog schulden bij de VvE. Zo ja, dan verrekend de notaris deze bij overdracht.
  • Wat is de aandeel van koper in de reservefonds? Dit is van belang omdat over dit bedrag geen overdrachtsbelasting betaald wordt.

Ook moet de notaris bij de overdracht van het appartementsrecht weten of er toe- en uittredingskosten zijn.

Moet de VvE toestemming geven?

Of de Vereniging van Eigenaars toestemming moet geven staat in de splitsingsacte. En de bijbehorende modelreglement. Of er toestemming noodzakelijk is onderzoekt de notaris. Toestemming is eigenlijk nooit nodig. Wat soms wel in de splitsingsacte staat is het volgende. Dan kan er een voorkeursrecht zijn voor aangewezen partijen. Dat bijvoorbeeld bij de verkoop het registergoed eerst aan de overige leden van de VvE moet zijn aangeboden. De verkoper mag wel bij de overdracht van het appartementsrecht een marktconforme prijs vragen. Dat is natuurlijk niet meer dan logisch.