Uw VvE heeft een Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) nodig. Hoe pakt u dat aan?

Uw VvE heeft een Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) nodig. Hoe pakt u dat aan?
26 juli 2022 parelbeheer

Hoe goed is uw VvE op de toekomst voorbereid? Het beleid van een VvE heeft grote financiële impact op de bijbehorende huishoudens. Houdt de VvE geld over voor tegenvallers of om te verduurzamen? Of staat het VvE-bestuur juist met lege handen – en een lege kas – als het dak vervangen moet worden?

Om zo’n scenario te voorkomen is het essentieel voor VvE’s om een Meerjaren Onderhouds Plan op te stellen. Wat is zo’n plan precies en wat komt er allemaal bij kijken? Dat leest u in deze blog.

Heeft uw VvE behoefte aan meer begeleiding? Dan is het raadzaam om een MJOP op te laten stellen door een professionele partij.

Wat is een MJOP?

Een Meerjaren Onderhouds Plan: wat staat hier allemaal in?

De naam zegt het al. Met dit plan brengt u in kaart aan welke gebouwonderdelen de VvE groot onderhoud verwacht. Ook geeft dit inzicht in de verwachte termijn en de verwachte kosten.

Dit gaat enkel over de gemeenschappelijke bouwdelen. Onderhoud aan de eigen woonunits zijn voor eigen rekening en komen ook niet terug in een MJOP.

Een MJOP is essentieel omdat het fungeert als financiële routekaart voor de VvE. Staat bijvoorbeeld in het MJOP dat grootschalig onderhoud aan de gevel binnen drie jaar moet plaatsvinden? Dan kan hiermee rekening gehouden worden in de maandelijkse VvE-bijdrage. Zo weten de leden zeker dat er voldoende in de kas zit om terugkerende én incidentele kosten te dekken. 

Welke punten moet een MJOP bevatten?

Iedere VvE is vrij om een eigen MJOP op te stellen, maar ieder plan moet in ieder geval de volgende zaken bevatten.

  • Een overzicht van bouwdelen die onder verantwoording van de Vve vallen. Een complete MJOP bevat een specificatie van alle bouwdelen die onder het gezamenlijk beheer van de VvE vallen. Denk hierbij aan gedeelde installaties, de gevel, het dak, etcetera.
  • Eventueel achterstallig onderhoud. Per bouwdeel staat aangegeven of er sprake is van achterstallig onderhoud. De VvE stelt achterstallig onderhoud vast door middel van een nulmeting.
  • Een overzicht van periodiek onderhoud. Hierin wordt per bouwdeel in kaart gebracht wanneer de VvE onderdelen moet vervangen om het gehele gebouw in gezonde staat te houden. Zo’n levenscyclus van materiaal stelt de VvE vast aan de hand van de gemiddelde geschatte levensduur.
  • De kosten. Niet onbelangrijk: hoeveel gaat het achterstallig en periodiek onderhoud kosten? Hiervan maakt de VvE een berekening, inclusief eventueel preventief onderhoud en een buffer voor financiële tegenvallers. Het MJOP is een belangrijke factor in de uiteindelijke vaststelling van de maandelijkse VvE-bijdrage per lid.

Hoe lang is een MJOP geldig?

Sommige gebouwonderdelen gaan langer mee dan andere. Om een compleet financieel plaatje te schetsen, is het van belang dat het MJOP meerdere jaren beslaat.

Het is gebruikelijk om een MJOP op te stellen voor 10, 15 of 30 jaar. Het meest gangbare is een termijn van 15 jaar. U kunt het beste een expert raadplegen om vast te stellen welke termijn het beste bij uw gebouw past. 

Vergeet daarnaast niet om het MJOP iedere drie tot vijf jaar opnieuw te laten actualiseren. In deze periode kan immers van alles gebeuren. Prijzen van bouwmaterialen veranderen, onverwachte kosten dienen zich aan, onderdelen verslijten sneller of trager dan verwacht.

Kortom, met een langlopende MJOP inclusief periodieke checks komt u goed beslagen ten ijs.

Een nieuwe MJOP: waar begint u?

Is het tijd voor een nieuw MJOP?

Dan heeft u allereerst als basis een bouwkundige inspectie nodig inclusief een conditiemeting. Zorg er altijd voor dat de conditiemeting ook uitgevoerd wordt. Dit is uw nulmeting, anders heeft u geen inzicht in eventueel achterstallig onderhoud dat noodzakelijk is. 

De inspecteur zorgt voor een rapport met de conditie van de bouwelementen, inclusief eventuele gebreken en toelichting van de herstelkosten. Dit rapport bevat zowel onmiddellijke gebreken als onderhoud dat op termijn nodig zal zijn.

Op basis van deze input kan de VvE ervoor kiezen om zelf een MJOP op te stellen. Bijvoorbeeld aan de hand van een Excelsheet waarin alle bouwonderdelen opgesteld zijn.

Echter, het opstellen van een doeltreffend en volledig MJOP is vakwerk. In de praktijk komt het vaak voor dat bepaalde berekeningen niet kloppen of kosten over het hoofd worden gezien. Met alle onaangename verrassingen van dien voor de VvE-leden. 

Daarom is het verstandig om een professionele externe partij in te schakelen voor het opstellen van uw MJOP. Externe VvE-beheerders bieden regelmatig deze service aan.

Zit u nog met vragen over uw MJOP? Neem dan gerust contact op.