VvE-kosten: wat valt er wel en niet onder?

VvE-kosten: wat valt er wel en niet onder?
4 augustus 2022 parelbeheer

Elke maand komt hij weer langs: de VvE-afschrijving. Alle VvE-leden betalen een vast bedrag per maand aan de VvE. Dit kan soms frustrerend voelen: er verdwijnt geld in een kas en je ziet er niet direct iets voor terug.

Waarom betaalt u eigenlijk zo’n VvE-bijdrage? En welke kosten vallen hieronder en welke niet?

Heeft u nog meer vragen over uw VvE-kosten? Dan raden wij u aan om contact op te nemen met een professionele VvE-beheerder.

De VvE-bijdrage: waarom eigenlijk?

Uw maandelijkse bijdrage wordt ook wel servicekosten, ledenbijdrage of voorschotbijdrage genoemd. Alle bijdragen vormen de kas waaruit de VvE gemeenschappelijke bijdragen betaalt. Denk daarbij aan schoonmaak van gedeelde ruimten en de VvE-verzekeringen, zoals de opstalverzekering.

Een belangrijk onderdeel van de maandelijkse bijdrage is de zogenaamde reservering voor groot onderhoud. VvE’s stellen een Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP). In dit plan wordt inzichtelijk gemaakt welk groot onderhoud gepland staat voor de komende jaren en hoeveel dit gaat kosten.

Deze kosten moeten natuurlijk ergen uit betaald worden. Het VvE-bestuur berekent hoeveel de leden moeten betalen om deze kosten te dekken en verwerkt dit in de maandelijkse bijdrage. Hoe de VvE-kosten verdeeld worden over de leden, wordt bepaald in de splitsingsakte.

Deze terugkerende maandelijkse kosten kunnen dus vervelend zijn, maar zijn absoluut onmisbaar op de lange termijn. Als de VvE geen gemeenschappelijke kas had, moesten ze per incident en onderhoudsbeurt aankloppen bij de leden voor een ad hoc bijdrage. Zo wordt budgetteren wel heel lastig: per maand heeft u in dit geval geen idee waar u aan toe bent. De maandelijkse bijdrage scheelt dus veel hoofdpijndossiers en onaangename verrassingen!

Welke kosten worden uit de VvE-bijdrage betaald?

Voor uw maandelijkse bijdrage wilt u uiteraard wel iets terug zien. Daarom is het belangrijk om te begrijpen voor welke kosten u aanspraak kunt maken op de gemeenschappelijke VvE-kas.

De kas is bedoeld voor de volgende uitgaven:

  • het gemeenschappelijk onderhoud aan het gebouw
  • de verzekeringen (in ieder geval opstal en misschien aansprakelijkheid en glas)
  • een reservering voor groot onderhoud
  • schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimten
  • verlichting en verwarming van de gemeenschappelijke ruimten
  • onderhoud van de lift of de garage
  • het bestuur van de VvE

De duimregel hierbij is dat VvE-geld bedoeld is voor de gedeelde onderdelen van het gebouw. Wil je graag een schoonmaker inhuren voor de gezamenlijke hal, lift en het trappenhuis? Dan komt dit uit de maandelijkse VvE-bijdrage? Een schoonmaker voor uw eigen woonruimte komt wel uit uw eigen zak.

Hetzelfde geldt voor de verzekeringen. Een opstalverzekering voor het gebouw komt uit de VvE-kas en is zelfs verplicht voor VvE’s in Nederland. Wilt u een eigen inboedelverzekering afsluiten? Dan komt dit voor eigen rekening.

Een tip tot slot: vergeet niet om de VvE-bijdrage mee te nemen in de berekening van uw vaste lasten! De kans is klein dat deze bijdrage ooit zal krimpen of verdwijnen. Meestal stijgen de kosten zelfs geleidelijk over de jaren.