De Algemene Ledenvergadering van de VvE: op welke regels moet u letten?

De Algemene Ledenvergadering van de VvE: op welke regels moet u letten?
11 september 2019 Jan Willem Hens

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van een Vereniging van Eigenaars (VvE) is een belangrijk moment. Tijdens deze vergadering komen leden samen om belangrijke beslissingen te nemen. 

Maar hoe zorg je dat een ALV volgens de regels verloopt en dat alle besluiten geldig zijn? Dit is nog niet zo eenvoudig, zeker wanneer u geen professionele VvE-beheerder heeft en alles zelf moet regelen.

In deze blog gaan we in op de belangrijkste regels met betrekking tot de ALV. Zo komt u goed beslagen ten ijs.

De ALV: meer regels dan u denkt

De regels voor de ALV zijn over het algemeen te vinden in de splitsingsakte en het modelreglement van uw VvE. Deze zijn anders voor elke VvE, dus neem uw documenten grondig door.

Enkele aspecten die in de regels kunnen worden vastgelegd, zijn:

  • Wanneer de vergadering moet plaatsvinden, bijvoorbeeld binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar.
  • De locatie van de ALV, meestal in de gemeente waar de VvE is gevestigd.
  • De manier waarop de oproeping plaatsvindt, bijvoorbeeld per brief, e-mail of app.

Ongeschreven regels voor de ALV

Naast het bestuderen van de officiële regels, is het ook handig om richtlijnen met de leden vast te leggen. Zo weet iedereen wat de verwachtingen zijn en verloopt de ALV zo soepel mogelijk.

Je kunt hierbij denken aan afspraken over:

  • Waar de vergadering wordt gehouden, bij de beheerder of bij iemand thuis.
  • Hoe vaak per jaar de ALV plaatsvindt.
  • Of de beheerder de agendapunten afstemt met het bestuur.
  • Wie de notulen maakt.

Stemrecht en machtigingen

Elk lid van de VvE heeft stemrecht, zoals bepaald in de splitsingsakte. Het stemrecht kan echter variëren per lid.

Stemmen worden vaak verdeeld op basis van het aantal appartementen dat een eigenaar bezit. Grotere appartementen hebben vaak meer stemmen dan kleinere appartementen.

Let op: de verdeling van het stemrecht mag niet worden gewijzigd tijdens de ALV, aangezien dit is vastgelegd in de splitsingsakte.

Behoefte aan professionele begeleiding van uw VvE ALV’s? Neem dan contact op met Parel Beheer.