Algemene Ledenvergadering VvE. Wat zijn de regels hiervoor?

Algemene Ledenvergadering VvE. Wat zijn de regels hiervoor?
11 september 2019 Jan Willem Hens
algemene ledenvergadering vve

Algemene Ledenvergadering VvE.

Ook wel de ALV genoemd. Wat zijn daar precies de regels voor? En waar kan je die vinden. In zijn algemeenheid vind je de regels rond de ALV in de splitsingsacte en het bijbehorende modelreglement. Wat de regels betreft voor de algemene ledenvergadering van de VvE  kan je aan het volgende denken:

  1. Wanneer moet de vergadering gehouden worden. Bijvoorbeeld binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar.
  2. Waar vindt de ALV plaats? Bijvoorbeeld in de gemeente waar de VvE (Vereniging van eigenaars) is gevestigd.
  3. Hoe vind oproeping plaats? Per brief, email of appen.

 

Wat zijn de algemene regels voor een Alv?

Ook van belang: hoe lang van te voren moeten leden het weten. Bijvoorbeeld 5 of 10 werkdagen voor de vergaderdatum. Lees hier meer hierover. Naast deze algemene regels zijn er natuurlijk ook ongeschreven regels. Voor de algemene ledenvergadering van de VvE zijn dat bijvoorbeeld de volgende:

  • Waar wordt de ALV gehouden. Bij de beheerder of bij iemand thuis.
  • Wordt er vaker dan éénmaal per jaar een ALV gehouden.
  • Stemt de beheerder de agendapunten af met het bestuur.
  • Wie maakt de notulen.

Allemaal belangrijke punten voor een goede vve vergadering.

Hoe zit het precies met stemrecht en machtigingen?

Stemrecht heeft een ieder die lid is van de VvE. Het stemrecht staat omschreven in de splitsingsacte. Maar pas op. Niet ieder lid heeft evenveel stemmen. Zo kan bijvoorbeeld één lid 3 stemmen hebben, en een ander maar 1. Dat komt bijvoorbeeld omdat één appartement groter is dan het andere appartement. Ook dit stat precies in de splitsingsacte. En daar mag op de Algemene Ledenvergadering van de VvE niet vanaf worden geweken. Een lid mag altijd aan een derde persoon een machtiging afgeven. De gemachtigde hoeft niet lid te zijn van de VvE. Meer weten? Kijk dan bij Parel vve Beheer.