VvE Besluit. Wanneer is deze rechtsgeldig?

VvE Besluit. Wanneer is deze rechtsgeldig?
18 september 2019 Jan Willem Hens
VvE Besluit

Besluit van de VvE. Wanneer zijn deze rechtsgeldig?

Wat is een rechtsgeldige VvE besluit? Wat rechtsgeldige besluiten zijn staat omschreven in de splitsingsacte en in de bijbehorende modelreglementen. In het modelreglement staat meestal hoe besluiten genomen moeten worden. Er zijn verschillende manieren voor het nemen van rechtsgeldige VvE besluiten:

  • Met een gewone meerderheid van stemmen. Dan moet minstens de helft + 1 stem aanwezig zijn. Als er 10 stemmen in de VvE zijn gaat het dus om 5 + 1 = 6 stemmen voor een rechtsgeldig besluit.
  • Met een gekwantificeerde meerderheid. Dan staat er in de aktes specifiek hoeveel stemmen er aanwezig moeten zijn. Bijvoorbeeld uitgaven van meer dan € 10.000 euro 2/3 meerderheid. In bovengenoemd voorbeeld dus minimaal 7 van de 10 stemmen. Dan spreek je pas over een rechtsgeldig VvE besluit.

Kan je ook een besluit nemen zonder te vergaderen.

Een besluit kan de VvE ook per mail nemen. In het modelreglement 2006 staat bijvoorbeeld hierover het volgende: “Met een besluit van de vergadering staat gelijk een voorstel, waarmee alle eigenaars schriftelijk hun instemming hebben betuigd, fax en e-mail daaronder begrepen”

Per mail lijkt een goede manier om besluiten te nemen. Maar lees het goed. Als je een VvE hebt met 10 eigenaren / stemmen moeten de 10 eigenaren allemaal instemmen. Als er dus een niet reageert of tegen is het voorstel verworpen.

Kan een besluit ook worden vernietigd?

Ja, een rechter kan altijd een VvE besluit vernietigen. Lees hier een rechtelijke uitspraak. Een rechter oordeelt dan of de besluitvorming juist is. Of dat er bijvoorbeeld door een dominante eigenaar besluiten genomen zijn die tegen het belang van andere eigenaren gaan. Of dat bepaalde besluiten onredelijk zijn.

Parel Beheer heeft hier veel ervaring mee. Je moet als VvE altijd voorkomen dat besluiten bij de rechter terecht komen. Dat kost niet alleen veel geld, maar komt de sfeer in de VvE niet ten goede.