Rechtsgeldig besluit VvE: hoe komt deze tot stand?

Rechtsgeldig besluit VvE: hoe komt deze tot stand?
18 september 2019 Jan Willem Hens

Vraagt u zich af of uw VvE-besluiten wel rechtsgeldig zijn? Het antwoord kan ingewikkelder zijn dan u denkt.

De regels en procedures van een VvE kunnen overweldigend zijn, zeker voor een nieuw lid. Het feit dat de richtlijnen kunnen verschillen per VvE, maakt de zaken er niet bepaald makkelijker op. 

Benieuwd hoe het precies zit? Deze blog legt het u uit.

Hoe kan een rechtsgeldig VvE-besluit tot stand komen?

De splitsingsakte en bijbehorende modelreglementen van uw betreffende VvE bepalen wanneer een besluit rechtsgeldig is. Hier staat meestal ook beschreven hoe besluiten genomen moeten worden. 

Er zijn verschillende manieren om een rechtsgeldig besluit te nemen. Hieronder gaan wij hier verder op in.

Gewone meerderheid

Ten eerste kan een VvE een rechtsgeldig besluit nemen met een gewone meerderheid van stemmen. Hoe werkt dit precies?

Bij deze methode moet minstens de helft plus één stem voor een besluit stemmen. Als er bijvoorbeeld 10 stemmen in de VvE zijn, zijn er 6 stemmen nodig voor een rechtsgeldig besluit.

Gekwantificeerde meerderheid

Ten tweede kan er een gekwantificeerde meerderheid nodig zijn. Hierbij staat in de aktes specifiek vermeld hoeveel stemmen er aanwezig moeten zijn voor een rechtsgeldig besluit. 

Een voorbeeld: voor uitgaven van meer dan € 10.000 euro is er in sommige VvE’s een tweederde meerderheid nodig. In dit voorbeeld zijn minimaal 7 van de 10 stemmen nodig voor een rechtsgeldig besluit.

Besluit per email

Ten derde kan er ook per mail een besluit genomen worden. 

In het modelreglement 2006 staat bijvoorbeeld beschreven dat “Met een besluit van de vergadering staat gelijk een voorstel, waarmee alle eigenaars schriftelijk hun instemming hebben betuigd, fax en e-mail daaronder begrepen”. 

Dit lijkt misschien een wellicht een praktische manier om besluiten te nemen, maar het is belangrijk om goed te lezen wat er staat. 

Als u bijvoorbeeld een VvE heeft met 10 eigenaren met stemrecht, moeten alle 10 eigenaren instemmen. Als er dus een eigenaar niet reageert of tegen het voorstel is, wordt het voorstel verworpen.

Kan een VvE-besluit vernietigd worden?

Ten slotte is het mogelijk dat een besluit vernietigd wordt door een rechter. Dit gebeurt voornamelijk wanneer het besluit vernietigbaar blijkt: de stemprocedure is incorrect gevolgd of het besluit druist in tegen het Huishoudelijk Reglement. Ook kan het voorkomen dat bepaalde besluiten onredelijk zijn. 

Het is altijd belangrijk om te voorkomen dat besluiten bij de rechter terechtkomen, omdat dit niet alleen veel geld kost, maar ook de sfeer binnen de VvE niet ten goede komt.

Als Parel Beheer hebben wij veel ervaring met dit onderwerp en willen wij u graag helpen om onnodige kosten en spanningen binnen uw VvE te voorkomen. Mocht u nog vragen hebben of hulp nodig hebben bij het nemen van een rechtsgeldig besluit, dan staan wij voor u klaar.