De VvE Technische commissie VvE. Wat doen zij?

De VvE Technische commissie VvE. Wat doen zij?
6 december 2019 Jan Willem Hens
VvE Technische Commissie

VvE Technisch commissie

Niet elke VvE heeft een Technische Commissie. De zogenaamde Teco zie je vooral bij wat grotere VvE’s in Den Haag. Je kan wel stellen: Hoe groter de VvE, hoer eerder er een Teco zal zijn. Wat ook een rol speelt: zijn er leden die dit graag doen. En hebben zij een goed inzicht in bouwkundige zaken. De bevoegdheden zijn afhankelijk van welke mandaat zij krijgen van de leden van de VvE. Maar let wel op. Het bestuur van de VvE in Den Haag blijft altijd eindverantwoordelijk. Dat kan je ook teruglezen op de website van VvE Recht Naast de Technische Commissie heeft de VvE vaak ook nog vaak een Kascommissie.

 

De Rol van de commissie

In het algemeen kan je zeggen dat de Teco verantwoordelijk is voor de volgende zaken:

  • Het begeleiden van dagelijks onderhoud.
  • Het inplannen van groot onderhoud.
  • Bijvoorbeeld van de lift
  • Het opvragen, beoordelen en adviseren over offertes.

Zoals al aangegeven heeft de VvE Technische Commissie geen formele bevoegdheid. Tenzij dit bijvoorbeeld door het bestuur of de Vve vergadering aan de Teco is gemandateerd. Zij leggen dan ook verantwoording af aan de VvE vergadering. Vaak zal als basis van de handelen en besluiten van de commissie een Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) dienen. Dit plan is ook de basis voor de jaarlijkse reserveringen Groot Onderhoud.

De commissie en de VvE Beheerder

Bij VvE Beheer in Den Haag zal de professionele VvE Beheerder ook Technisch Beheer uitvoeren. Is er een VvE Technische commissie aanwezig? Dan zijn zij meestal de sparringpartner van de VvE Beheerder. Zij overleggen met hem of haar en keuren het voorgenomen onderhoud goed. Niet alleen bijvoorbeeld op basis van een of meerdere offertes. Maar ook dagelijks onderhoud. Om het echter werkbaar te houden zal de beheerder wel vaan een mandaat hebben. Bijvoorbeeld voor noodsituaties. Of klein onderhoud tot € 500,– Dit mandaat moet wel door de VvE vergadering worden vastgesteld.