De Technische Commissie van de VvE: wat is hun rol?

De Technische Commissie van de VvE: wat is hun rol?
6 december 2019 Jan Willem Hens

Heeft uw VvE al een Technische Commissie, oftewel Teco?

Zo nee, dan bestaat de kans dat uw VvE kan profiteren van zo’n commissie. Wat doet de Teco precies? En wat is de verhouding tot de VvE-beheerder? Daar gaan wij in deze blog op in.

De rol van de Technische Commissie binnen de VvE

Een Technische Commissie zie je vooral bij grotere VvE’s. Over het algemeen geldt: hoe groter de VvE, des te groter de kans op een Teco. Heeft de VvE leden met bouwkundig inzicht die zo’n rol graag op zich nemen? Ook dit is een randvoorwaarde voor een goed functionerende Teco.

De bevoegdheden van de Teco zijn afhankelijk van het mandaat dat zij van de VvE-leden krijgen. Het is echter belangrijk op te merken dat het bestuur van de VvE altijd eindverantwoordelijk blijft. 

De rol van de commissie is in het algemeen als volgt:

  • Het begeleiden van dagelijks onderhoud
  • Het inplannen van groot onderhoud, zoals voor de lift
  • Het opvragen, beoordelen en adviseren over offertes

Het is goed om te weten dat een Technische Commissie over het algemeen geen formele bevoegdheid heeft, tenzij bijvoorbeeld het bestuur of de VvE-vergadering een mandaat aan de Teco heeft verleend. De commissie legt in dit geval ook verantwoording af aan de VvE-vergadering, net als het VvE-bestuur zelf.

Meestal dient een Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) als basis voor de besluiten van de commissie. Dit plan vormt ook de basis voor de jaarlijkse reserveringen voor groot onderhoud.

De Technische Commissie versus de VvE-beheerder

Werkt uw VvE met een professionele VvE-beheerder? Dan voert uw VvE-beheerder meestal ook het technisch beheer uit. 

Wanneer er ook een Technische Commissie aanwezig is, fungeren zij meestal als sparringpartner van de VvE-beheerder. Ze overleggen met de beheerder en keuren het voorgenomen onderhoud goed, niet alleen op basis van offertes, maar ook voor dagelijks onderhoud. 

Om het werkbaar te houden, heeft de VvE-beheerder vaak een mandaat, bijvoorbeeld voor noodsituaties of klein onderhoud tot € 500,-. Dit mandaat moet echter wel door de VvE-vergadering worden vastgesteld.

Wanneer u overweegt om een Technische Commissie op te zetten voor uw VvE, is het van belang om de taken en verantwoordelijkheden goed te definiëren en vast te leggen. 

Het is tevens belangrijk om duidelijke afspraken te maken over het mandaat en de verantwoording die de commissie moet afleggen aan de VvE-vergadering. Zo kan de Technische Commissie bijdragen aan een goed onderhouden en veilig appartementencomplex.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Parel Beheer staat voor u klaar met advies.