VvE-lid in Amsterdam: wat zijn mijn VvE-rechten en plichten?

VvE-lid in Amsterdam: wat zijn mijn VvE-rechten en plichten?
17 oktober 2018 Jan Willem Hens

Heeft u een huis of appartement gekocht in Amsterdam? Dan is de kans zeer groot dat u ook automatisch lid bent geworden van een Vereniging van Eigenaars, oftewel VvE.

Dit geldt voor ongeveer 75.000 Verenigingen van Eigenaars die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) in Amsterdam. Zeker als starter op de woningmarkt komen er veel vragen op je af. Wat houdt een VvE-lidmaatschap precies in? Aan welke rechten en plichten moet u voldoen?

In deze blog zetten wij de rechten en plichten op een rijtje.

Welke plichten heeft een VvE in Amsterdam?

Een van de belangrijkste taken van een VvE in Amsterdam is het regelen van verschillende zaken rondom het appartement. Welke verantwoordelijkheden een specifieke VvE heeft, wordt vastgesteld op basis van drie zaken:

  • de wet
  • het splitsingsreglement
  • het modelreglement. 

De wet geldt voor iedereen, maar het splitsingsreglement en modelreglement verschillen per VvE. Vraag deze documenten dus altijd op als nieuw lid, zodat u kennis heeft van de afspraken die voor uw specifieke VvE gelden.

Daarnaast moet de VvE in ieder geval elk jaar minimaal één vergadering houden om zaken zoals onderhoud en begroting te bespreken. Een gezonde VvE heeft vaak ook een positief effect op de waarde van het appartement, net zoals bijvoorbeeld een energielabel.

Het dagelijks onderhoud van de gemeenschappelijke delen is ook een belangrijke taak. Wat precies onder de gemeenschappelijke delen valt, kunt u terugvinden in de splitsingsakte en het modelreglement. 

Daarnaast moet een VvE in Amsterdam zorgen voor een jaarlijkse vergadering, een jaarrekening en begroting, voldoende verzekering voor de opstallen en een inschrijving bij de KvK. Het opstellen van een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en een Meerjarenonderhoudsbudget (MJOB) is ook verplicht. Hiermee kunt u inzicht krijgen in de verwachte onderhoudskosten in de toekomst.

Welke rechten heb ik als VvE-lid in Amsterdam?

Hieronder vindt u de rechten op een rijtje die u heeft als lid van een VvE:

  • Stemrecht: Elk lid van de VvE heeft stemrecht op de algemene vergadering. Dit betekent dat ze kunnen stemmen over zaken zoals het vaststellen van de begroting, het kiezen van het bestuur en het beslissen over onderhouds- en renovatieprojecten.
  • Toegang tot documentatie: Leden van de VvE hebben het recht om alle documenten van de VvE in te zien, zoals de notulen van vergaderingen, begrotingen, jaarrekeningen en het huishoudelijk reglement.
  • Inspraak in besluitvorming: Elk lid heeft het recht om deel te nemen aan de besluitvorming van de VvE. Dit betekent dat ze hun mening kunnen geven over beslissingen die worden genomen en dat ze kunnen stemmen over voorstellen die worden voorgelegd. In de meeste gevallen kunnen leden ook oproepen tot een extra vergadering.

Mag ik ook uit een VvE in Amsterdam stappen als ik dat wil?

Is het mogelijk om uit de VvE in Amsterdam te stappen als u niet tevreden bent? Dat is helaas niet mogelijk. Of u het nu leuk vindt of niet, u bent bij wet lid van de VvE. Dit lidmaatschap hoort bij het eigenaarschap van uw appartement. Dit betekent dat u er niet zomaar uit kunt stappen.

Er zijn echter wel manieren om invloed uit te oefenen binnen de VvE indien u niet tevreden bent over de gang van zaken. Als lid heeft u bijvoorbeeld het recht om extra vergaderingen uit te laten schrijven door het bestuur. Op die manier kunt u zaken bespreekbaar maken en uw stem laten horen.

Komt u er onderling niet uit? Een professionele VvE-beheerder kan uitkomst bieden.