Resultatenrekening VvE. Waar moet deze aan voldoen?

Resultatenrekening VvE. Waar moet deze aan voldoen?
28 februari 2020 Jan Willem Hens
Resultatenrekening VvE

Resultatenrekening VvE

De resultatenrekening van de VvE bestaat uit verschillende onderdelen. Deze wordt ook wel de Verlies en Winstrekening genoemd.  Samen met de balans vormen zij de jaarrekening. In de Verlies en Winstrekening staat waar de ledenbijdrages aan zijn uitgegeven. Onder andere zijn dat:

  • Kosten van de VvE Beheerder
  • Verzekeringspremies
  • Bankkosten
  • Elektra

Maar ook uitgaven voor grootonderhoud. Bijvoorbeeld voor schilderwerk. Of het vernieuwen van het dak. Deze staan meestal niet expliciet op de V&W rekening. Maar lopen via mutaties van een reservefonds. De jaarrekening moet aan wettelijke eisen voldoen. Zorg dat je aan de vormvereisten voldoet van de jaarrekening. Dat is juridisch van belang..

 

Wie moet deze goedkeuren

De resultatenrekening van de VvE wordt opgesteld door de VvE Beheerder. Maar moet wel worden goedgekeurd. Uiteindelijk gebeurt dit door de VvE vergadering. Zo staat dat ook omschreven in de splitsingsacte. De vergadering laat zich hierin adviseren door de kascommissie. Nadat deze de boekhouding heeft gecontroleerd. Hoewel iedere VvE een kascommissie zou moeten hebben is dat vaak niet zo. Met name kleine VvE’s hebben geen kascommissie. Jan Willem Hens van Parel Beheer stelt het volgende. Hoe groter de VvE, hoe meer kans er een Kascommissie aanwezig is. Maar in minder dan 30% van de VvE’s is deze commissie actief.

 

Rol van de VvE Beheerder

Wat is de rol van de VvE Beheerder? In zijn functie als Financieel- en administratief beheerder stelt hij de resultatenrekening van de VvE op. Immers de beheerder kan dat natuurlijk omdat ook de onderliggende administratie door hem wordt opgesteld. Dat noemen wij Administratief beheer. Het daadwerkelijk opstellen van de jaarrekening valt onder het Financieel Beheer. Enerzijds moet de beheerder de jaarrekening opstellen. Anderzijds zorgt hij ervoor dat deze aan de wettelijke regels voldoet. Bijvoorbeeld dat deze een “getrouw” beeld geeft van de werkelijkheid. Zodat de leden een goed inzicht hebben in de financiële slagkracht van de VvE.