De VvE: wat is gemeenschappelijk en wat niet?

De VvE: wat is gemeenschappelijk en wat niet?
3 oktober 2018 Jan Willem Hens

De Vereniging van Eigenaars (VvE) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van gemeenschappelijke zaken in het gebouw. Maar wat valt er nu precies onder het begrip ‘gemeenschappelijk’? 

In een aflevering van de Rijdende Rechter werd dit onderwerp besproken tijdens een conflict over zonneschermen bij een VvE in Amsterdam. De VvE wilde het onderhoud van zonneschermen laten betalen door alle leden van de VvE. Ook door die leden die geen zonneschermen hebben. Het argument van de VvE-beheerder: de zonneschermen zijn er tijdens de bouw al opgezet. En behoren dus tot het gemeenschappelijke deel van de VvE. Maar hoe zit dit nou precies?

In deze blog bekijken we wat ‘gemeenschappelijk’ precies betekent in een VvE en wanneer je kunt afwijken van de standaardregels.

Wat valt er onder ‘gemeenschappelijk’ bij een VvE?

Gemeenschappelijke zaken in een VvE zijn onder andere:

  • buitenschilderwerk
  • dakwerk
  • gemeenschappelijke leidingen zoals:
  • standleidingen
  • waterleidingen
  • gasleidingen 

Ook het onderhoud van een gemeenschappelijke tuin kan onder de verantwoordelijkheid van de VvE vallen.

Het belang van de splitsingsakte en het modelreglement

Wat gemeenschappelijk is binnen een VvE, wordt vastgelegd in de splitsingsakte en het bijbehorende modelreglement.

Het is essentieel om deze documenten goed te lezen, omdat de richtlijnen kunnen verschillen per VvE.

Zo vallen vloeren van niet-inpandige balkons niet altijd onder gemeenschappelijke zaken, tenzij anders vermeld in het specifieke modelreglement.

Afwijken van de regels

Hoewel de splitsingsakte en het modelreglement normaal gesproken bepalen wat gemeenschappelijk is, kan de VvE-vergadering in bepaalde gevallen besluiten om af te wijken van deze regels:

  • Unanieme instemming: Als alle leden van de VvE ermee instemmen om af te wijken van de regels, kan de VvE Vergadering besluiten om dit te doen. Dit vereist dus de volledige overeenstemming van alle betrokken leden.
  • Belang van de VvE: Als de VvE van mening is dat een afwijking in het belang is van de VvE als geheel, kan de VvE Vergadering een besluit nemen om van de regels af te wijken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er dringende reparaties of verbeteringen nodig zijn die niet binnen de bestaande regels vallen.
  • Toestemming van de rechter: In sommige gevallen kan de VvE toestemming vragen aan de rechter om af te wijken van de regels. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer een specifieke situatie niet is voorzien in de reglementen en er een gerechtelijke uitspraak nodig is om duidelijkheid te verschaffen.

Het is belangrijk op te merken dat het afwijken van de regels niet lichtvaardig moet gebeuren. Het kan leiden tot geschillen en juridische kosten als niet alle leden ermee instemmen. Daarom is het raadzaam om in dergelijke situaties altijd zorgvuldig te overwegen wat in het belang is van de VvE en de betrokken leden, en om juridisch advies in te winnen indien nodig.

Advies nodig over jouw VvE? Neem dan contact op met Parel Beheer.