Splitsingsakte wijzigen door de VvE: kan dat zomaar?

Splitsingsakte wijzigen door de VvE: kan dat zomaar?
26 september 2018 Jan Willem Hens

De splitsingsakte: het document waarin alle fundamentele regels voor de Vereniging van Eigenaars (VvE) staat beschreven. Vaak is deze akte jaren geleden opgemaakt en soms ontstaat de behoefte binnen de VvE om de inhoud te wijzigen of aan te vullen.

Maar mag dat zomaar?

In deze blog wil ik graag de betekenis van de splitsingsakte bespreken en wat het belang ervan is voor een VvE. Daarnaast zal ik ingaan op de mogelijkheden om de akte aan te passen en het belang van het correct vastleggen van wijzigingen in de akte.

Wat is de rol van de splitsingsakte binnen de VvE?

De splitsingsakte, ook wel Akte van Splitsing genoemd, is een juridisch document dat de grondslag vormt voor de VvE. 

In de splitsingsakte staan de uitgangspunten waaraan de VvE moet voldoen volgens artikel 5131:ev BW. Bijvoorbeeld over hoe een gebouw is opgedeeld, uit hoeveel appartementen het bestaat en waar de gemeenschappelijke ruimten zijn. Het naleven van de richtlijnen in de splitsingsakte is verplicht voor elke VvE.

Kan mijn VvE de splitsingsakte wijzigen?

Het wijzigen van de akte is mogelijk, maar niet zomaar. 

Volgens artikel 5131 lid 1 BW moeten alle eigenaren akkoord gaan met de gewijzigde akte. Echter, als 80% van de leden voor de wijziging is, is dat in de meeste gevallen voldoende.

Het wijzigen van de splitsingsakte is in de praktijk niet eenvoudig. 

Ten eerste is er een officiële vergadering nodig waarin alle eigenaren moeten worden uitgenodigd en geïnformeerd over de wijziging. De vergadering moet minstens 15 dagen van tevoren worden aangekondigd en geagendeerd. Pas wanneer alle leden (of 80% indien dit aangegeven is in de splitsingsakte of modelreglement van de betreffende VvE) akkoord gaan, mag de wijziging doorgevoerd worden.

Hoe gaat de wijziging van de splitsingsakte in zijn werk?

Omdat alle splitsingsaktes openbaar beschikbaar zijn via het Kadaster, is het wijzigen van de akte geen gemakkelijke klus.

Alle wijzigingen moeten doorgevoerd worden door een notaris. Hier zijn vaak flinke kosten aan verbonden. Hierom is het belangrijk om goed na te gaan of de wijziging echt geoorloofd is, of dat deze kwestie ook aangepast kan worden in bijvoorbeeld het Huishoudelijk Reglement.

Advies nodig over een mogelijke wijziging van de splitsingsakte? Wij staan voor u klaar.