VvE-recht: welke wetgeving is relevant voor VvE’s?

VvE-recht: welke wetgeving is relevant voor VvE’s?
16 december 2019 Jan Willem Hens

Bent u bestuurslid van een Vereniging van Eigenaars (VvE)?

Dan heeft u een flinke lijst aan verantwoordelijkheden.g

Een belangrijk onderdeel is ervoor zorgen dat uw VvE zich aan de wet houdt. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Het domein VvE-recht verandert namelijk constant.

Welke wetgeving is relevant voor VvE’s? Hoe zorgt u dat uw VvE zich aan de wet houdt? Daar gaat deze blog op in.

Welke wettelijke verplichtingen hebben VvE’s?

Dit zijn de belangrijkste verplichtingen:

  • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) is verplicht voor VvE’s. Het niet nakomen van deze verplichting kan leiden tot een bestuurlijke boete van ongeveer € 16.000,- en kan ook problemen veroorzaken bij het afsluiten van verzekeringen, zoals de opstal- en aansprakelijkheidsverzekering.
  • Elke VvE is verplicht om jaarlijks een bedrag voor onderhoud te reserveren. Dit bedraagt 0,5% van de verzekerde waarde. Bijvoorbeeld, bij een verzekerde waarde van € 800.000,- betekent dit een reservering van € 4000,- per jaar. Een formeel Meerjaren Onderhoudsplan kan gebruikt worden als leidraad als blijkt dat er jaarlijks minder geld nodig is.
  • De VvE is een formele rechtspersoon met een benoemd bestuur. Appartementseigenaren zijn bij wet lid van de VvE.

De rol van de VvE-beheerder in het VvE-recht

Het is raadzaam om het beheer van de VvE uit te besteden aan een professionele VvE-beheerders. Een goede beheerder is op de hoogte van het nationale VvE-recht en de lokale regels, zoals bijvoorbeeld de regels voor tijdelijke verhuur en gemeentelijke monumenten.

En deze kennis is geen overbodige luxe. Het VvE-bestuur is namelijk steeds meer aansprakelijk voor hun beslissingen. Bij ernstige vergissingen kunnen zij hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.

Kortom, het is van groot belang voor VvE’s om op de hoogte te zijn van het VvE-recht en de geldende regels te volgen. Nog meer vragen over dit thema? Neem dan contact op met Parel Beheer. Wij staan voor u klaar.