Secretaris van de VvE. Waarvoor ben je verantwoordelijk

Secretaris van de VvE. Waarvoor ben je verantwoordelijk
20 december 2019 Jan Willem Hens
Secretaris van de VvE

Secretaris van de VvE

Secretaris van de VvE in Den Haag. Wat is zijn of haar rol precies binnen de Vereniging van Eigenaars? Een VvE kent over het algemeen drie verschillende formele rollen:

  • Voorzitter van de VvE
  • Penningmeester van de VvE
  • Secretaris

Als het een grotere VvE is kan het zijn dat er ook meerdere bestuurders zijn. Deze hebben dan vaak geen formele functie. Bij kleinere VvE’s zijn er vaak minder bestuurders die dan meerdere rollen vervullen. Met name de VvE beheerder in Den Haag zal zien dat er minder bestuurders zijn. Den haag kent relatief veel kleine VvE’s tot ca. 6 appartementsrechten.

Welke rollen zijn er nog meer

Wil he meer specifieke informatie over de rol van de Secretaris? Lees hier dan verder. Zoals hiervoor al gezegd zijn er meerdere rollen. Bij kleine VvE’s bestaat de rol van secreataris meestal niet. Deze wordt uitgeoefend door de VvE Beheerder in den Haag. Secretaris van de VvE is belangrijk. Bij VvE Beheer Den Haag moet je dan denken aan bijvoorbeeld:

  • Het communiceren met de leden over vergaderingen, onderhoud etc.
  • Het organiseren, voorzitten en notuleren van de vergaderingen
  • Het bijhouden van de archieven conform de archiefwet

De eisen aan het archief liggen onder andere vast in de Archiefwet. Daarin staat onder andere hoe lang de stukken moeten worden bewaard.

De relatie met de VvE Beheerder

In zijn hoedanigheid als VvE beheerder in Den Haag heeft hij veel contact met de Secretaris van de VvE. Of als deze functie niet bestaat met de voorzitter. Het gaat dan met name over het organiseren van de Jaarlijkse VvE vergadering. Er moeten stukken worden opgesteld. De agenda en uitnodiging voor de vergadering verstuurd. Vooral aan dit laatste zijn wettelijke eisen gesteld. Dat lees je terug in de splitsingsacte. Daarin staat bijvoorbeeld hoe lang van te voren het eea verstuurd moet zijn. Meestal is dit 7 of 15 dagen voor de vergadering. Als je je daar niet aanhoud, kan de vergadering ongeldig worden verklaard. Lees hier verder