VvE overstapservice van Parel Beheer

VvE overstapservice van Parel Beheer
4 november 2020 Jan Willem Hens
VvE overstapservice

VvE Overstapservice

Heeft u een nieuwe beheerder? Maak dan gebruik van onze gratis VvE Overstapservice. VvE’s besluiten regelmatig om het beheer over te dragen aan een VvE beheerder.

Er zijn verschillende redenen waarom dat gebeurt. Om er een aantal te noemen:

 • De VvE is niet tevreden over zijn huidige VvE Beheerder.
 • Het beheer wordt nu door een lid zelf gedaan. Dat willen zij graag professionaliseren.
 • De VvE moet worden opgericht.

Moet de VvE nog worden opgericht? Dan zijn de volgende stappen van belang:

 1. Houdt een oprichtingsvergadering.
 2. Benoem één of meerdere bestuurders
 3. Schrijf de VvE in bij de KvK (is een wettelijke verplichting)
 4. Open een bankrekening.

Overstappen van VvE beheerder

Stapt de VvE in Amsterdam over naar een nieuwe beheerder? Maak dan gebruik van de gratis VvE Overstapservice van Parel Beheer. Als u overstapt van een andere VvE beheerder nemen wij de volgende stappen:

 1. Contact opnemen met oude beheerder.
 2. Ophalen administratie en overige documenten. Waaronder de jaarrekening.
 3. Inrichten van onze eigen administratie
 4. Aanpassen gegevens Kamer van Koophandel
 5. Omzetten bankmachtiging.

Dit alles gedaan? Dan houden wij onze eerste VvE vergadering. Hierin maken wij onder andere onderhoudsafspraken voor de komende jaar. Afhankelijk van de medewerking van de oude beheerder duurt dit proces c. 4 tot 6 weken.

Wat nog meer

Houdt u rekening met een aantal wettelijke vereisten aan een VvE. Zo heeft de VvE de volgende wettelijke verplichting:

 • Ingeschreven staan in de KvK. Ook als het een kleine VvE is met bijvoorbeeld 2 appartementsrechten.
 • Het beschikken over een eigen bankrekening nummer
 • Het verplicht reserveren voor groot onderhoud. De wet zegt ook hoeveel: 0,5% van de verzekerde waarde van de opstal. Is deze bijvoorbeeld € 500.000? Dan moet er minimaal € 2500,– worden gereserveerd.

Daarnaast staan er ook verplichtingen in de splitsingsacte. Bijvoorbeeld dat er een opstalverzekering moet zijn.

Met onze VvE overstapservice zorgen wij dat de VvE aan haar wettelijke verplichtingen voldoet. Geen professionele VvE beheerder? Wees dan alert op deze wettelijke verplichtingen.

Update: 9-08-2021.

Een belangrijk onderdeel van de overstapservice is toegang verkrijgen tot de betaalrekening van de Vereniging van Eigenaars. Elke VvE behoort vanuit wettelijk oogpunt een eigen betaalrekening te hebben. Gelukkig hebben de meeste VvE’s dat ook. Voor het openen of als beheerder toegang te verkrijgen tot de betaalrekening moet je wel een aantal stappen doorlopen:

De eerste stap is dat wij als beheerder in de KvK bekend moeten zijn als administrateur met volledige bevoegdheid.

Tweede stap: Voor de meeste banken moet een zogenaamde UBO worden ingeleverd. Met deze UBO willen de banken inzicht hebben wie de uiteindelijke belanghebbenden zijn van de VvE. Dit zijn uiteraard de appartementseigenaren. Dit hoeft alleen te worden opgegeven voor eigenaren die 25% of meer van de stemrecht bezitten. Zijn dit natuurlijke personen is dat over het algemeen geen probleem. Bij zakelijke eigenaren, bijvoorbeeld een BV, wil dit nog wel eens tot problemen leiden.