VvE overstapservice van Parel Beheer

VvE overstapservice van Parel Beheer
4 november 2020 Jan Willem Hens

Heeft u onlangs besloten om het beheer van uw Vereniging van Eigenaren (VvE) over te dragen aan een nieuwe VvE beheerder? Of wilt u juist een VvE oprichten? 

Dan biedt Parel Beheer een gratis VvE overstapservice aan. 

In dit artikel leggen wij uit waarom het overstappen van VvE-beheerder belangrijk is, wat het proces inhoudt en welke wettelijke verplichtingen een VvE heeft.

Waarom overstappen van VvE beheerder?

Er zijn verschillende redenen waarom een VvE besluit om het beheer over te dragen aan een nieuwe VvE-beheerder. Bijvoorbeeld omdat de VvE niet tevreden is over de huidige beheerder, omdat het beheer nu door een lid zelf wordt gedaan en zij dit willen professionaliseren, of omdat de VvE moet worden opgericht. 

Als u een VvE gaat oprichten, zijn er een aantal stappen die u moet doorlopen, zoals het houden van een oprichtingsvergadering, het benoemen van één of meerdere bestuurders, het inschrijven van de VvE bij de KvK en het openen van een bankrekening.

VvE overstapservice van Parel Beheer

Als uw VvE in Amsterdam overstapt naar Parel Beheer, nemen wij het hele overstapproces van uw oude VvE-beheerder over. 

Wij nemen contact op met uw oude beheerder, halen de administratie en overige documenten op (waaronder de jaarrekening), richten onze eigen administratie in, passen de gegevens bij de KvK aan en zetten de bankmachtiging om. 

Als dit allemaal is afgerond, houden wij onze eerste VvE-vergadering waarin onderhoudsafspraken worden gemaakt voor het komende jaar. Afhankelijk van de medewerking van uw oude beheerder, duurt dit proces ongeveer 4 tot 6 weken.

Wettelijke verplichtingen van een VvE

Het is belangrijk om te weten dat een VvE aan een aantal wettelijke verplichtingen moet voldoen. Zo moet de VvE ingeschreven staan bij de KvK, ook als het een kleine VvE is met bijvoorbeeld 2 appartementsrechten. 

Daarnaast moet de VvE beschikken over een eigen bankrekeningnummer en verplicht reserveren voor groot onderhoud. De wet schrijft voor dat er minimaal 0,5% van de verzekerde waarde van de opstal moet worden gereserveerd. Als de verzekerde waarde bijvoorbeeld €500.000 is, moet er minimaal €2.500 worden gereserveerd. 

Verder staan er ook verplichtingen in de splitsingsakte, bijvoorbeeld dat er een opstalverzekering moet zijn.

Onze VvE overstapservice zorgt ervoor dat uw VvE aan al deze wettelijke verplichtingen voldoet. Als u geen professionele VvE-beheerder heeft, is het belangrijk om zelf alert te zijn op deze wettelijke verplichtingen.