Agenda VvE Vergadering. Wat is verplicht?

Agenda VvE Vergadering. Wat is verplicht?
24 februari 2020 Jan Willem Hens
Agenda VvE Vergadering

Agenda VvE vergadering

De agenda van de VvE vergadering. Aan de ene kant zijn er geen vastgelegde regels. Aan de andere kant zijn er wel vaak terugkomende agendapunten. Deze staan bijna altijd op de agenda van de VvE. In het bijzonder kan je dan denken aan:

 • De notulen van de vorige vergadering.
 • De jaarrekening van het afgelopen jaar
 • De begroting van het komend jaar
 • Bespreken van het onderhoud.

Ook in de splitsingsacte staan regels over de VvE vergadering. Bijvoorbeeld dat deze 6 maanden na sluiten van het boekjaar moet worden gehouden. Je kan hier meer over lezen op de site van Wetboek Plus

 

Wie mag de vergadering uitschrijven

Zoals gezegd staat in de splitsingsacte wanneer de reguliere VvE vergadering moet worden gehouden. Maar leden kunnen ook een VvE vergaderingen aanvragen. Het VvE Bestuur mag deze altijd uitschrijven. Maar leden kunnen de VvE Beheerder uit Amsterdam ook vragen om een (extra) vergadering. Bijvoorbeeld als er verbouwd moet worden. Vaak moet het aanvragende lid of leden wel een bepaald percentage van de stemmen hebben. Bovendien moet je natuurlijk aangeven wat op de agenda van de VvE vergadering moet. Je kan hierbij denken aan bijvoorbeeld 10 tot 20% van de stemmen. Dit is redelijk gangbaar en terug te vinden in de splitsingsacte. Vraag het aan je VvE beheerder of lees zelf de splitsingsacte.

 

Wat is de rol van de VvE Beheerder

De VvE Beheerder in Amsterdam faciliteert de VvE vergadering. Dit valt onder Financieel Beheer. De beheerder zal dan:

 • Een agenda opstellen
 • De leden uitnodigen
 • De vergaderstukken versturen.

Maar ook:

 • Optreden als voorzitter
 • De (concept) notulen opstellen
 • De vergadering waar nodig faciliteren.

 

In de agenda van de VvE vergadering staat minimaal het volgende:

 • Datum en tijdstip van de vergadering
 • Locatie van de vergadering
 • Te nemen besluiten.

Daarnaast moet de agendatijdig worden verstuurd. Meestal is dit 14 dagen voor de vergadering. Dit zijn vaak vormvereiste. Maar voor een geldig besluit moet je hier wel aan voldoen.