De basisregels van een VvE. Wat zijn de VvE-regels?

De basisregels van een VvE. Wat zijn de VvE-regels?
11 april 2018 Jan Willem Hens

VvE-regels? Wat moet ik regelen?

Zit u in het bestuur van een VvE en wil u controleren of u aan alle regels voldoet?

In ieder geval de volgende zaken moeten geregeld zijn: 

 • Inschrijving in de Kamer van Koophandel (KvK)
 • Een vastgestelde begroting opstellen
 • Voldoen aan de spaarplicht

Let op: ook de splitsingsakte en bijbehorende modelregelement kunnen nog nadere verplichtingen aan de VvE stellen. De meest bekende zijn het hebben van een opstalverzekering, het sparen voor onderhoud en minimaal één maal per jaar vergaderen.

Voor de verkoopbaarheid van je appartement kan het verstandig zijn om het beheer uit te besteden aan een professioneel beheerder. Dat geeft de koper vertrouwen dat het een goed georganiseerde VvE is zonder verrassingen.

Moet u de VvE inschrijven in de Kamer van Koophandel?

Ja, sinds enige jaren is het verplicht om u in te schrijven in de Kamer van Koophandel (KvK). Dat lijkt veel werk voor de VvE, maar dat valt wel mee. U moet een aantal formulieren invullen en ondertekenen. Ook moet u de splitsingsakte van de VvE meesturen. 

Sinds een paar jaar zijn er geen jaarlijkse kosten meer voor de inschrijving in de KvK, maar moet u éénmalig € 50,- betalen voor de inschrijving. Dit kan een VvE beheerder ook voor u regelen.

Spaarplicht: wat zijn de regels voor de VvE?

Sinds 1 januari 2018 geldt er een spaarplicht voor VvE. Er zijn drie mogelijkheden waarmee u aan de spaarplicht kan voldoen. Het uitgangspunt is dat u elk jaar voor 0,5% van de verzekerde waarde van de opstal moet reserveren voor onderhoud. 

Deze drie regels zijn: 

 1. Een jaarlijkse reservering van 0,5% van de herbouwwaarde
 2. Sparen op basis van een MJOP (Meerjaren Onderhoudsplan)
 3. Minstens 80% van de eigenaren geeft aan direct een bijdrage te voldoen indien de VvE groot onderhoud moet plegen. 

 

Vanaf 2021 zijn alle VvE’s wettelijk verplicht om zich aan de spaarplicht te houden.

Regels VvE-bestuur: wat moet het bestuur doen?

Dit zijn de belangrijkste regels voor het VvE-bestuur:

 • Verantwoordelijkheid voor het organiseren en notuleren van vergaderingen
 • (Toezien op) uitvoering van door de vergadering genomen besluiten
 • Zorg dragen voor het jaarlijks reserveren van 0,5% van de herbouwwaarde
 • Afsluiten en beheren van de verplichte verzekeringen (wettelijk verplicht of verplicht vanuit de splitsingsakte)
 • Opstellen van een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)