Kleine versus grote VvE’s: bestaan er andere regels?

Kleine versus grote VvE’s: bestaan er andere regels?
16 mei 2024 parelbeheer

Als je een appartement hebt gekocht, moet je lid zijn van een VvE. In steden zoals Amsterdam behoort maar liefst 54% van de woningen tot een VvE. Hoewel een deel hiervan grote VvE’s zijn, valt het merendeel onder kleine VvE’s. Maar wat onderscheidt nu precies een kleine van een grote VvE? En zijn er ook andere regels van toepassing? In deze blog duiken we dieper in deze onderwerpen.

Wat zijn kleine en grote VvE’s?

Kleine VvE’s hebben meestal een beperkt aantal appartementen, wat betekent dat er minder eigenaren zijn die beslissingen moeten nemen en dat de gemeenschappelijke kosten vaak lager zijn. Aan de andere kant hebben grote VvE’s veel meer eenheden, waardoor er meer eigenaren betrokken zijn en de gemeenschappelijke kosten hoger kunnen zijn. 

Hoewel er geen vaste definitie is van wat een kleine of grote VvE maakt, wordt over het algemeen aangenomen dat VvE’s met minder dan 10 eenheden als klein worden beschouwd, terwijl die met meer dan 50 eenheden als groot worden beschouwd. Dit onderscheid in omvang kan van invloed zijn op verschillende aspecten van het beheer en de besluitvorming binnen de VvE, zoals het financiële beheer en het organiseren van vergaderingen.

Zijn er verschillende regels voor kleine en grote VvE’s?

Veel mensen vragen zich af of er verschillende regels en wetten zijn voor kleine en grote VvE’s. Het korte antwoord hierop is nee. Volgens de Nederlandse wet- en regelgeving moeten alle VvE’s, ongeacht hun omvang, verplicht een aantal zaken regelen en bijhouden:

  • VvE reservefonds: Dit fonds is een belangrijk onderdeel van het financiële beheer van een VvE. Het is bedoeld om geld te reserveren voor toekomstig onderhoud en reparaties. Hiermee kunnen onverwachte kosten worden opgevangen zonder dat de eigenaren extra hoeven bij te dragen.
  • VvE verzekering: Het afsluiten van een passende verzekering is essentieel om het gebouw, de gemeenschappelijke ruimtes en de aansprakelijkheid van de VvE te beschermen. Deze verzekering dekt vaak schade door bijvoorbeeld brand, waterlekkage en aansprakelijkheid voor derden.
  • Vergadering: Regelmatige vergaderingen zijn een must voor elke VvE, ongeacht de grootte. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen zaken zoals de begroting, onderhoudsplannen en beleidskwesties worden besproken en besloten.
  • Splitsingsakte- en reglement: In de splitsingsakte en het splitsingsreglement zijn de rechten en plichten van zowel individuele eigenaren als de VvE als geheel vastgelegd. Dit omvat onder andere regels met betrekking tot het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes, stemprocedures tijdens vergaderingen en onderhoudsverantwoordelijkheden.
  • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel: Als rechtspersoon moet de VvE geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel. Dit stelt de VvE in staat om rechtsgeldig te handelen en bijvoorbeeld contracten af te sluiten en juridische stappen te ondernemen.

Impact van grootte op beheer en besluitvorming

Hoewel de regels voor VvE’s ongeacht hun grootte hetzelfde zijn, ervaren kleine en grote VvE’s verschillende praktische uitdagingen.

Bij kleine VvE’s zijn de beheer- en besluitvormingsprocessen vaak informeler en kunnen ze gemakkelijker worden beheerd vanwege het kleinere aantal leden. Dit kan voordelen hebben, zoals snellere besluitvorming en een meer directe betrokkenheid van alle leden. Echter, wanneer u zelf het beheer doet, kan het zijn dat organiseren en coördineren meer tijd en moeite vergen, vooral als er weinig ervaring is met VvE-beheer.

Grote VvE’s daarentegen kunnen complexer zijn om te beheren vanwege het grotere aantal eenheden en de diversiteit aan meningen en belangen onder de leden. Dit kan leiden tot langere besluitvormingsprocessen, omdat het lastiger kan zijn om consensus te bereiken. Bovendien kunnen er meer uitdagingen zijn bij het uitvoeren van onderhouds- en renovatiewerkzaamheden, omdat er meer eenheden zijn die moeten worden gecoördineerd en meer verschillende behoeften en wensen van eigenaren moeten worden afgewogen.

Ongeacht de grootte van de VvE, kan professioneel VvE beheer een waardevolle rol spelen bij het efficiënt beheren van het gebouw en het oplossen van eventuele problemen. Een professionele VvE beheerder kan zorgen voor een goed georganiseerd beheer, nauwkeurige financiële administratie, deskundig advies en ondersteuning bij onderhouds- en renovatieprojecten. Of u nu deel uitmaakt van een kleine of grote VvE, een professionele VvE beheerder kan helpen om het beheer soepel te laten verlopen en de waarde van het vastgoed te behouden.

Hoe Parel Beheer kan helpen

Of u nu een kleine of een grote VvE bent, bij Parel Beheer kunt u altijd terecht voor professionele ondersteuning van uw beheer. Van de jaarlijkse vergadering organiseren tot de financiën beheren, ons ervaren team staat voor u klaar. We begrijpen namelijk dat het managen van een VvE complex kan zijn, daarom bieden we deskundige diensten en advies om uw VvE efficiënt te beheren en eventuele uitdagingen aan te pakken. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe Parel Beheer u kan helpen bij het beheren van uw VvE!