Een hypotheek aanvragen? Check eerst uw nieuwe VvE!

Een hypotheek aanvragen? Check eerst uw nieuwe VvE!
25 augustus 2022 parelbeheer

Staat u op het punt om een appartement te kopen? Eén van de belangrijkste punten is natuurlijk controleren of u de hypotheek rond krijgt. Een spannende periode, waarbij u aan ontzettend veel zaken moet denken.

Wat heeft er allemaal invloed op uw hypotheekaanvraag? Uiteraard wil uw bank garanties over uw inkomen en de informatie in het taxatierapport. De bank financiert maximaal honderd procent van de taxatiewaarde en berekent of de maandelijkse lasten van de hypotheek haalbaar zijn in combinatie met uw maandelijkse inkomen en eventuele schulden.

Tot zover is het een bekend verhaal. Maar wist u dat de VvE van grote invloed kan zijn op uw hypotheekaanvraag? Dit detail wordt vaak over het hoofd gezien en kan het verschil betekenen tussen een geslaagde of mislukte appartementaankoop. Hoe dit precies zit, leggen wij uit in deze blog.

Wat heeft de VvE met uw hypotheek te maken?

Alle appartementeigenaren binnen één gedeeld gebouw hebben gedeelde belangen. Het gebouw moet goed verzekerd zijn tegen eventuele schade. De hal, de liften en het trappenhuis moeten schoongemaakt en onderhouden worden. Ook is het belangrijk om voldoende geld gezamenlijk te beheren voor grootschalig onderhoud of onvoorziene reparaties. Om zicht te houden op het geplande onderhoud is een MJOP (Meer Jaren Onderhouds Plan) nodig. Over al deze zaken gaat de VvE.

Gezien deze essentiële taken is het logisch dat een goed functionerende VvE belangrijk is voor de waarde van uw appartement op de lange termijn. De bank wil zich ervan verzekeren dat zij een verstandige investering doen met uw hypotheek. Daarom vragen de meeste banken inzicht in de staat van de VvE. Een slecht functionerende of slapende VvE betekent immers slecht nieuws voor hun investering.

Waar moet een gezonde VvE aan voldoen?

De bank gebruikt het taxatierapport om informatie in te winnen over het functioneren van de VvE. Sinds 2018 hebben taxateurs strengere richtlijnen voor hun rapportage.

Denk hierbij aan:

          Wat is de huidige hoogte van het reservefonds? Wordt er jaarlijks minimaal 0,5% van de herbouwwaarde in het fonds gestort?

          Is het Meer Jaren Onderhouds Plan op orde? Is er voldoende vooruit gepland en wordt er rekening gehouden met gepland grootschalig onderhoud?

Daarnaast neemt de taxateur in het rapport op welke onderhouds- of reparatiekosten op korte termijn verwacht worden. Al deze zaken hebben invloed op de uiteindelijke hoogte van uw hypotheek. Heeft de bank weinig vertrouwen in de VvE – en dus in hun investering? Dan kunnen zij een lagere hypotheek afgeven.

Wat kunt u zelf doen?

Een gezonde VvE is niet alleen belangrijk voor de hoogte van uw hypotheek maar ook voor uw woongenot. Het is cruciaal om te weten dat de gemeenschappelijke ruimten goed onderhouden worden en dat er voldoende in de kas zit voor onvoorziene uitgaven, zodat u niet onverwacht de portemonnee hoeft te trekken.

Daarom is het raadzaam om zelf uw onderzoek te doen. Controleer grondig of de VvE goed functioneert vóór u een bod uitbrengt. Een gezonde VvE zal aan de volgende zaken voldoen:

1. Toegang bieden tot de splitsingsakte en het splitsingsreglement


In deze documenten staan de afspraken met eigenaren van een appartement. En wat u moet betalen voor onderhoud. De verkoper of het VvE-bestuur kan u de documenten laten zien. Anders zijn deze documenten op te vragen bij het Kadaster.

2. Een actief VvE-bestuur

Een gezonde VvE heeft een actief bestuur dat idealiter bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

3. Een gezonde financiële situatie


Vraag inzicht in de financiële status van de VvE. Wat zit er in het reservefonds? Kan het bestuur toelichten waar de hoogte van de maandelijkse bijdrage op is gebaseerd?

4. Beschikken over een recent MJOP


De VvE spaart als het goed is voor onderhoud. De hoogte van dit spaarplan wordt bepaald door het MJOP. Vraag inzicht in de meest recente MJOP en onderzoek grondig of dit plan vertrouwen wekt.

Twijfelt u over het functioneren van de VvE van uw nieuwe of beoogde appartement? Dan is het altijd verstandig om hulp van een expert in te schakelen zoals een professionele VvE beheerder. Parel Beheer staat voor u klaar.