Wat betekent de Huisvestigingsverordering van 2020 voor u?

Wat betekent de Huisvestigingsverordering van 2020 voor u?
3 juli 2019 Jan Willem Hens

De nieuwe Huisvestingsverordening van Amsterdam in 2020 zal enkele belangrijke veranderingen met zich meebrengen. Het Vastgoedjournaal berichtte hierover in het voorjaar van 2019. Deze veranderingen omvatten onder andere:

  •  het verplicht stellen van individuele contracten voor elke kamerbewoner bij omzettingvergunningen
  • het instellen van een maximum van 25% omzettingsvergunningen per pand
  • het beperken van het aantal bewoners tot zes per woning. 

Daarnaast zijn er geen geluidsnormen meer bij omzetting tot maximaal drie bewoners.

Waarom deze Huisvestigingsverordening?

Het doel van de gemeente Amsterdam met de nieuwe Huisvestingsverordening is om meer grip te krijgen op de woningmarkt. Echter, het is de vraag of dit ook daadwerkelijk zal lukken. De woningmarkt kan namelijk ongrijpbaar zijn. 

Beleggers zijn bijvoorbeeld bezig met het omzetten van woningen in kamers, wat een lucratieve business kan zijn. Dit heeft als gevolg dat hele wijken, zoals de Rivierenbuurt en Oud Zuid in Amsterdam, ingrijpend veranderen qua opbouw. De Huisvestingsverordening heeft als doel om deze ontwikkeling te reguleren, niet om het tegen te gaan.

Welke impact heeft de Huisvestigingsverordening op VvE’s?

Naast de woningmarkt zal de nieuwe Huisvestingsverordening ook impact hebben op de Vereniging van Eigenaars (VvE). 

VvE’s die voornamelijk uit beleggingswoningen bestaan, functioneren namelijk slechter. Er is minder binding met het pand, wat resulteert in een lagere bereidheid om bijvoorbeeld storingen door te geven en toegang te verlenen aan onderhoudsmedewerkers. Overbewoning kan daarnaast tot veel overlast leiden. 

Om grip op deze situatie te krijgen, stelt de Huisvestingsverordening onder andere een woonplicht in. Als er bijvoorbeeld een omzettingsvergunning is afgegeven voor drie bewoners, maar er blijken er maar twee te wonen, dan vervalt de vergunning en wordt de woning weer beschouwd als een zelfstandige woonruimte. Dit kan resulteren in het opnieuw beginnen met het aanvragen van een vergunning.

Bij overlast door woonfraude kan professioneel VvE-beheer een uitkomst zijn. Meer weten? Neem dan snel contact op.