De VvE-penningmeester: welke taken en bevoegdheden horen bij de functie?

De VvE-penningmeester: welke taken en bevoegdheden horen bij de functie?
27 november 2019 Jan Willem Hens

Als penningmeester van een Vereniging van Eigenaars (VvE) speelt u een belangrijke rol in het beheren van de financiën van de VvE. Vaak krijgt een VvE-lid echter de taak van penningmeester toegewezen zonder het takenpakket compleet te doorgronden.

Hoe ziet uw rol er precies uit? Hieronder vindt u meer informatie over de taken en bevoegdheden van de penningmeester van een VvE.

Verantwoordelijkheden en taken van de penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van de VvE.

Dit omvat het beheer van zowel de inkomsten als de uitgaven van de VvE en het waarborgen van de rechtmatigheid hiervan.

In sommige gevallen worden de feitelijke taken uitgevoerd door een professionele VvE-beheerder. De penningmeester blijft echter eindverantwoordelijk en moet verantwoording afleggen aan de vergadering.

De VvE-beheerder kan enkel financiële besluiten nemen binnen een vastgesteld mandaat, waarbij de grens wordt bepaald door de vergadering.

Bestuursfuncties in de VvE

Naast de penningmeester zijn er nog twee andere bestuursfuncties in de VvE: voorzitter en secretaris. Dit hangt ook af van het formaat van de VvE.

Bij grotere VvE’s zijn er vaak meer bestuursleden zonder specifieke functie. Bij kleine VvE’s is er juist vaak slechts één bestuurslid.

Commissies in de VvE

Grotere VvE’s kunnen er ook specifieke commissies aanwijzen, zoals de kascommissie en de technische commissie.

De kascommissie, ook wel bekend als de rekencommissie, is belangrijk voor de penningmeester. Deze commissie heeft namelijk een controlerende rol ten opzichte van de penningmeester en de VvE-beheerder.

De kascommissie checkt of de uitgaven en inkomsten rechtmatig en correct zijn verlopen volgens het mandaat en de besluiten van de vergadering.

Bij goedkeuring van de jaarstukken verleent het bestuur decharge voor het betreffende jaar.

Heeft u nog aanvullende vragen over de rol van penningmeester? Of behoefte aan financieel beheer van uw VvE door een professionele VvE-beheerder? Neem dan contact op met Parel Beheer.