Penningmeester VvE. Taken en bevoegdheden

Penningmeester VvE. Taken en bevoegdheden
27 november 2019 Jan Willem Hens
penningmeester vve

Penningmeester VvE

Wat is de verantwoordelijkheid van de penningmeester van de VvE? Volgens de Nederlandse encyclopedie is de penningmeester het bestuurslid die over het geld gaat. Hij is verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven. En de rechtmatigheid hiervan. Lees hier verder als je meer wilt weten over de taken en de bevoegdheden. Vaak is de verantwoordelijkheid verlegt naar de professionele VvE Beheerder. Deze voert de feitelijke taken uit. Maar legt wel verantwoording af aan de penningmeester en de vergadering. Vaak is dit vastgelegd in een mandaat. Dan mag de VvE Beheerder bijvoorbeeld zelfstandig besluiten nemen tot € 750.—Waar de grens precies ligt wordt bepaald door de VvE vergadering.

Het bestuur van de VvE

Naast de penningmeester van de VvE zijn er nog twee bestuursfuncties. Andere bestuursfuncties zijn voorzitter en van secretaris. Is het een grote Vereniging van eigenaars (VvE) dan zijn er vaak nog meer bestuursleden. Deze hebben geen specifieke functie. Meestal kan je stellen dat hoe groter de vve, hoe groter het bestuur. Kleine VvE’s tot ca. 6 leden hebben vaak maar één bestuurslid. Meer hierover weten? Kijk eens op de site van Parel VvE Beheer voor meer informatie. Grotere VvE’s hebben vaak naast het bestuur ook nog een aantal commissies. Deze bestaan uit één of meerdere leden van de VvE. Bijna altijd zijn dat de kascommissie en de technische commissie. Deze laatst gaat over het onderhoud.

De penningmeester en de kascommissie

Wat is de relatie tussen de kascommissie en de penningmeester van de VvE? De kascommissie wordt ook wel de rekencommissie genoemd. De relatie tussen de penningmeester, vve beheerder en kascommissie is de controlerende functie. De kascommissie moet nagaan of de uitgaven en inkomsten rechtmatig en correct hebben plaatsgevonden. Met andere woorden: is alles conform mandaat en besluiten van de vergadering uitgevoerd? Zo ja keurt de kascommissie de jaarstukken goed en verleent het bestuur decharge voor het betreffende jaar.