VvE splitsingsakte wijzigen: waar moet ik op letten?

VvE splitsingsakte wijzigen: waar moet ik op letten?
11 mei 2023 parelbeheer

Stel: u bent eigenaar van twee appartementen en wil ze samenvoegen. Of u wilt een ruimte met winkelbestemming verbouwen tot woonruimte. 

Als u onderdeel bent van een Vereniging van Eigenaars (VvE), zult u hiervoor de splitsingsakte moeten wijzigen. Dat is geen eenvoudig proces, omdat hier veel juridische haken en ogen aan zitten.

Hoe gaat het wijzigen van de splitsingsakte van de VvE in zijn werk? En waar moet u op letten? Dat leest u in deze blog.

Wat is een splitsingsakte?

Allereerst is het belangrijk om te weten wat een splitsingsakte precies is en welke rol het vervult binnen de VvE. De splitsingsakte is een notariële akte waarin de eigendom en het gebruik van een gebouw met meerdere appartementen wordt geregeld. 

In de splitsingsakte staat onder andere beschreven welk gedeelte van het gebouw uw eigendom is en welk gedeelte gemeenschappelijk is. Ook vindt u in de splitsingsakte de regels en afspraken die gelden voor de VvE-vergaderingen en het gebruik van het gebouw en de gemeenschappelijke ruimtes.

Wilt u de verdeling van het pand wijzigen, bijvoorbeeld omdat u twee appartementen samenvoegt? Dan is dit enkel mogelijk wanneer u de splitsingsakte van uw VvE wijzigt.

Hoe wijzigt u de splitsingsakte?

Een wijziging van de splitsingsakte is een ingrijpend proces dat zorgvuldige voorbereiding vereist. 

Stap 1: Formuleer de wijziging en laat deze door de Algemene Leden Vergadering goedkeuren

Het is verstandig om de voorgestelde wijziging eerst bespreekbaar te maken op een vergadering zodat de hele VvE vast op de hoogte is. Het bestuur kan vervolgens een concepttekst opstellen waarin de wijziging is verwerkt. 

Deze tekst moet uiteindelijk tijdens een volgende vergadering door de leden worden goedgekeurd. Vaak wordt op dit moment al contact gezocht met een notaris. De notaris kan helpen bij het opstellen van een concepttekst.

De concepttekst moet u voorafgaand aan de vergadering aan alle leden sturen. Controleer vooraf met welke stemverhouding het besluit genomen moet worden, zoals unanimiteit van stemmen, 80% + medewerking bestuur of een andere stemverhouding. Deze regels kunt u vinden in het splitsingsreglement van uw VvE.

Stap 2: Wijziging aangenomen? Wacht eerst drie maanden

Als de wijziging wordt aangenomen, doet u er verstandig aan om drie maanden te wachten. Hoe zit dit?

Een eigenaar die niet met de wijziging heeft ingestemd, kan op grond van artikel 5:120b lid 2 van het Burgerlijk Wetboek vernietiging van het besluit tot een wijziging van de splitsingsakte vorderen. Dit moet binnen drie maanden nadat het besluit is genomen aanhangig worden gemaakt. Gebeurt dit niet, dan is het besluit onherroepelijk.

Stap 3: De notaris wijzigt de akte

De volgende stap is om in contact te treden met de notaris voor de wijziging van de akte. De notaris moet vaststellen dat het besluit tot wijziging van de akte rechtsgeldig en onherroepelijk is genomen. 

Vervolgens moet toestemming worden verkregen van de beperkt gerechtigden, zoals de hypotheekbank. Het kan behoorlijk wat tijd in beslag nemen voordat alle beperkt gerechtigden akkoord gaan met de wijziging van de akte.

Uiteindelijk schrijft de notaris de akte in bij de openbare registers (kadaster). Vanaf dat moment is de nieuwe akte geldig.

Zoals u kunt lezen, is een wijziging van de splitsingsakte een complex proces met veel betrokken partijen. In sommige gevallen kan deze wijziging meer tijd opslokken dan u lief is. Het is raadzaam om een professionele VvE-beheerder in te schakelen. Parel Beheer kan de wijziging van de splitsingsakte van A tot Z begeleiden en is op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving.

Heeft u vragen over de wijziging van uw splitsingsakte of behoefte aan begeleiding? Parel Beheer staat voor u klaar.