Taxatie eigen woning. Van belang bij verkoop

Taxatie eigen woning. Van belang bij verkoop
8 januari 2020 Jan Willem Hens
Taxatie eigen woning

Taxatie eigen woning

Wanneer is een taxatie van de eigen woning belangrijk? Deze taxatie wordt uitgevoerd op verschillende momenten. De belangrijkste zijn bij aankoop of verkoop van de woning. Maar ook als de eigenaar de hypotheek wil verlengen c.q. verhogen. Dan wil de hypotheekverstrekker graag weten wat de waarde van de woning is. De taxateur neemt dan een aantal zaken in overweging. Wat ook meegenomen wordt is de kwaliteit van de VvE (vereniging van eigenaars). Of de vve nu in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam of Utrecht ligt. In sommige gevallen zijn de taxatiekosten ook op te voeren als aftrekbare kosten eigen woning.

Wie voert de taxatie uit

De taxatie van de eigen woning gebeurt door een erkende taxateur. Vaak zijn dit ook woning makelaars. Hoe een taxateur kiezen? Kijk eens op de site van de consumentenbond voor meer informatie.

Is het een woningmakelaar? Dan stellen veel hypotheekverstrekkers als eis dat het niet de aan- of verkoopmakelaar is. Dit om de objectiviteit en subjectiviteit van de taxateur te waarborgen. Bij deze taxatie gaat het niet om de herbouwwaarde. Maar de waarde van het onroerend goed in het economische verkeer. En dan de waarde bij “gedwongen” verkoop. De taxateur betrekt hierin ook de kwaliteit van de VvE. Is er bijvoorbeeld voldoende gespaard?

Taxatie eigen woning en de rol van de VvE

Bij de taxatie kijkt de taxateur ook naar de kwaliteit van de VvE. De taxateur stelt zich de volgende vragen:

  • Is de VvE actief? Wie is de een professionele VvE beheerder?
  • Er moet een recente jaarrekening zijn. En is er voldoende gereserveerd voor onderhoud?
  • Is er een MJOP?
  • Wordt het pand voldoende onderhouden?

Tegenwoordig is het belang van een MJOP groot. Geen MJOP? Dan is de getaxeerde waarde lager. Op een woning van € 300.000 kan dat zomaar € 25.000 zijn! Zorg dus dat er een MJOP is? Taxatie eigen woning. Onderschat het niet.

In de meeste steden zijn inmiddels de WOZ waardes 2020 bekend. Zoals te verwachten stijgt dit in vele gemeenten aanzienlijk. Ten eerste gaat dit invloed hebben om de op de WOZ waarde gebaseerde belastingen. Ten tweede ook op de taxaties eigen woning. Een Taxateur gaat deze nieuwe WOZ waarden meenemen in zijn of haar taxatie. En dat is natuurlijk fijn voor kopers. Maar ook voor kopers.