Is uw VvE administratie al op orde?

Is uw VvE administratie al op orde?
29 januari 2020 Jan Willem Hens

De VvE-administratie is voor veel mensen een bron van stress en zorgen. Het bijhouden van de administratie is echter van groot belang, met name voor VvE’s in Den Haag, waar veel slapende VvE’s zijn. 

Wat moet een goede VvE-administratie bevatten?

Maar wat zijn de belangrijkste onderdelen van de administratie? Een goede administratie omvat tenminste:

  • een jaarrekening
  • een opgestelde begroting
  • een exploitatieoverzicht 
  • overzicht van debiteuren. 

Het is tevens van belang om deze administratie voor een aantal jaren te bewaren, aangezien de jaarrekening bijvoorbeeld 7 jaar bewaard dient te worden nadat deze is goedgekeurd door de VvE. Dit is een wettelijke eis die ook door de Belastingdienst wordt gesteld.

Waarom is de VvE-administratie zo belangrijk?

Maar waarom is een deugdelijke administratie zo belangrijk? Met name wanneer je een appartement wilt verkopen of je hypotheek wilt oversluiten, dient het appartement te worden getaxeerd. Taxateurs zullen dan de kwaliteit van de VvE meewegen en willen inzicht hebben in de recente jaarrekeningen, de begroting en of de VvE een MJOP heeft. Wanneer deze zaken niet op orde zijn, kan dit een negatief effect hebben op de taxatiewaarde. 

Daarom kan het verstandig zijn om een professionele VvE-beheerder in te schakelen die de VvE-administratie conform de wettelijke richtlijnen beheert en deze zaken op orde heeft voor een eventuele taxatie. Een professionele VvE-beheerder brengt tevens rust in de VvE en zorgt ervoor dat besluiten op een juiste manier worden genomen. De lid-penningmeester hoeft dan niet bij zijn buren te zeuren over geld.

Behoefte aan professioneel beheer van uw VvE-administratie?

Als VvE-beheerder in Amsterdam merken wij dat banken en hypotheekverstrekkers steeds meer eisen stellen aan de VvE. Belangrijke zaken die zij meewegen bij het taxeren van een woning zijn onder andere of de VvE professioneel wordt beheerd, of de jaarrekening op orde is, of er voldoende wordt gereserveerd en andere zaken die een positief effect hebben op de getaxeerde waarde van een woning.

Wil je meer weten over het opzetten van een VvE-administratie en wat een professionele VvE-beheerder precies doet? Hier vind je meer informatie. 

Het is van groot belang om de VvE-administratie serieus te nemen, zodat de waarde van je appartement behouden blijft en je bij verkoop of het oversluiten van een hypotheek niet voor verrassingen komt te staan.