Zonnepanelen aanschaffen met de VvE: hoe pakt u dit aan?

Zonnepanelen aanschaffen met de VvE: hoe pakt u dit aan?
23 januari 2023 parelbeheer

Onze energiebevoorrading lijkt onzekerder dan ooit. Steeds meer huiseigenaren onderzoeken manieren om duurzaam stroom op te wekken. Een populaire optie is zonnepanelen, omdat deze een hoog rendement opleveren.

Maar hoe zit het met zonnepanelen aanschaffen wanneer je een VvE-lid bent? Kun je het gezamenlijke dak gebruiken? Hoe zit het met de kosten en de samenwerking binnen de VvE? Daar wordt in deze blog op ingegaan. Volg dit stappenplan en u weet zeker dat u niets vergeet!

Stap 1: Controleer of uw VvE goed georganiseerd is

Om de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen te regelen, heeft u een VvE nodig die goed georganiseerd is. Daarvoor moet uw VvE ten minste:

 • beschikking hebben over de splitsingsakte
 • een actief bestuur hebben
 • minimaal één keer per jaar vergaderen

Is dit niet het geval? Lees dan eerst meer over het wakker maken van slapende VvE’s.

U heeft een woning in een VvE die goed georganiseerd is? Dan moet u een aantal zaken formeel goed regelen. Eerst moet een meerderheid van de eigenaren akkoord gaan met het plaatsen van zonnepanelen. Dat kan eventueel ook via een machtiging. Daarna moeten de leden officieel een besluit nemen over hoe u het dak gaat verdelen. En vervolgens beslist iedereen voor zichzelf of hij meedoet.

Stap 2: Check en verdeel het dak

Eerst moet u uitvinden hoeveel zonnepanelen er op het dak passen, en hoeveel panelen elke eigenaar maximaal kan neerleggen. 

 • Onderzoek hoeveel zonnepanelen er op het dak passen, bijvoorbeeld met de Zonnepanelencheck van Milieu Centraal. Let op: de kosten en besparingen die in de zonnepanelencheck worden getoond, gaan uit van één huishouden. Dit zal dus niet compleet kloppen. Maar het gaat om een totaalplaatje: u moet het dakoppervlak en het aantal zonnepanelen eerst nog gaan verdelen.
 • Verdeel het dakoppervlak over de eigenaren. Bekijk de splitsingsakte die u bij de koop van uw appartement of huis kreeg van de notaris. Daarin staat de verdeling van de diverse woningen. Heeft iedereen hetzelfde aandeel? Dan kan iedereen een even groot dakoppervlak krijgen. Zijn de aandelen verschillend? Dan moet u hier bij het verdelen van het dak rekening mee houden.
 • Verdeel de panelen over de eigenaren. Nu kunt u het aantal zonnepanelen die op het dak passen verdelen over de woningen. Daarbij houdt u rekening met de verdeling in de splitsingsakte. Let op: dit is alleen een theoretische verdeling! U maakt hier nog geen keuze of en hoeveel panelen u daadwerkelijk gaat kopen.

 

Let op: Ook als iemand nu geen zonnepanelen wil, krijgt die toch een deel van het dakoppervlak. Dit recht zit dan vast aan de woning. De keuze om wel of geen panelen te nemen staat hier los van.

Tip: Zorg ervoor dat de opbrengst van de zonnepanelen voor elk dakdeel gelijk is. Dat kan betekenen dat iemand met een minder gunstig stuk dak een groter deel krijgt toebedeeld om de opbrengst zo veel mogelijk gelijk te houden. Een dakdeel op het zuiden is bijvoorbeeld gunstiger dan een dakdeel op het oosten of westen.

Stap 3: Leg vast wie zonnepanelen wil

Nu is het tijd voor elk VvE-lid om een besluit te nemen. Met deze stappen heeft u alle relevante informatie paraat.

 • Check de kosten en opbrengsten. Een set van 10 panelen verdient u in ongeveer 7 jaar terug. U kunt ook geld lenen om zonnepanelen te kopen, bijvoorbeeld met een Duurzaamheidslening of Energiebespaarlening. Kijk voor de mogelijkheden op energiesubsidiewijzer.nl.
 • Check de opstalverzekering. Controleer of uw VvE een opstalverzekering heeft. Meestal vallen zonnepanelen onder de opstalverzekering van de VvE. Maar sommige verzekeraars verzekeren schade aan zonnepanelen niet of slechts beperkt. Er zijn ook verzekeringsmaatschappijen die speciale verzekeringen hebben voor zonnepanelen.
 • Hak de knoop door: wie doet er mee? Nu wordt duidelijk wie er zonnepanelen wil installeren, en dus hoeveel panelen er op uw dak kunnen komen!

Stap 4: Neem het besluit met de VvE

Als u deze stappen volgt, wordt het besluit van de VvE rechtsgeldig vastgelegd. Zo kan er later geen verwarring ontstaan.

 • Organiseer een ledenvergadering en vraag naar de mening van alle VvE-leden. De regels voor uw VvE staan meestal in het huishoudelijk reglement. Daarbij hoort dat u op tijd een (algemene of bijzondere) vergadering aankondigt, de juiste stukken meestuurt en goed kijkt naar de benodigde opkomst (quorum) en de benodigde meerderheid. Vaak is een tweederde meerderheid voldoende. Deze afspraken zijn te vinden in het huishoudelijk reglement of de splitsingsakte.
 • Neem een beslissing volgens de regels van uw VvE. Gaat een geldige meerderheid van de eigenaren akkoord met het plaatsen van zonnepanelen? Dan kunt u ze gaan aanschaffen. 

Let op: het gaat alleen om het algemene akkoord om zonnepanelen te laten plaatsen. Dit staat los van de keuze of die eigenaar ook zelf zonnepanelen wil. 

Stap 5: Kies een leverancier en schaf de zonnepanelen aan

 • Stem af met de andere VvE-leden. Het is aan te raden om de panelen bij dezelfde leverancier te kopen en op hetzelfde moment te laten installeren. Dit maakt het voor een leverancier interessanter om een goede prijs te geven.
 • Vind een leverancier. Er zijn in Nederland inmiddels meer dan 1.400 leveranciers van zonnepanelen. Belangrijk is dat de installatie goed gebeurt, door een vakbekwame installateur. Hier zijn enkele tips voor het selecteren van een geschikte leverancier:
  • Inspecteer de installateurs

Bekijk de cijfers van installateurs door middel van jaarverslagen, evaluaties en lidmaatschappen in gespecialiseerde organisaties.

  • Vraag om referenties

Vraag om referenties van de installateur(s) en als zij weigeren, is dat vaak een slecht teken.

  • Bekijk de merken

Inspecteer de merken (zonnepanelen, omvormer, en constructiemateriaal) die de installateur gebruikt.

  • Controleer garanties

Controleer welke garanties worden gegeven op de uitgevoerde werken, zonnepanelen en omvormer.

  • Maak een shortlist

Maak een lijst van 2-4 installateurs waarvan u een bezoek en offerte wilt.

  • Vergelijk offertes

Vergelijk de ontvangen offertes op prijs (per Wp) en garantie.

Veel succes met de aanschaf van uw zonnepanelen! Komt u er niet uit met uw VvE? Of is uw VvE nog slapend? In beide gevallen kan professioneel VvE-beheer een uitkomst zijn. Meer weten? Neem dan snel contact op.