Help, een burenconflict! Wat kan de VvE doen?

Help, een burenconflict! Wat kan de VvE doen?
9 januari 2023 parelbeheer

Herrie tot diep in de nacht, sigarettenpeuken in de hal, troep op de trappen… Er zijn vele manieren waarop onze buren ons soms tot wanhoop kunnen drijven. Als u in een appartementsgebouw woont, is het extra belangrijk om vriendschappelijke relaties te behouden. Niet alleen wonen jullie dicht op elkaar, je hebt elkaar ook nodig om de gemeenschappelijke ruimten te onderhouden.

Soms heeft u echter een geschil, hoe hard u ook probeert om de banden goed te houden. De VvE speelt dan een belangrijke rol in het oplossen van dit geschil. Maar hoe zet u de VvE op de juiste manier in en waar zijn de verantwoordelijkheden precies belegd? En welke stappen moet u volgen als u overlast ervaart? Dat zetten wij op een rijtje in deze blog.

1. Neem zelf contact op met de overlastgever

Probeer eerst om het probleem op eigen kracht op te lossen. Dit doet u door zelf contact op te nemen met de persoon of groep die de overlast veroorzaakt. Het is nuttig om dit wel vast te melden bij het VvE-bestuur.

Probeer duidelijk te maken wat het probleem is en wat u wilt dat er gebeurt om de overlast te verminderen. De ideale uitkomst is een schriftelijke vastlegging van de afspraken, waarvan het VvE-bestuur ook een kopie krijgt.

Tip: ga eerst na wat er in het Huishoudelijk Reglement (indien deze aanwezig is) van de VvE staat. Als de bewoner direct in overtreding is van dit reglement, vormt dit een heldere aanleiding van het gesprek.

2. Maak een dossier

Blijft de overlast aanhouden? Of heeft u het gevoel dat u de situatie niet op eigen kracht kunt oplossen? Dan is het belangrijk om een dossier te maken. Dit kan bestaan uit klachtenformulieren, logboeken, aangiftes en video-opnames. Zo’n dossier helpt om de overlast aan te tonen en om de situatie goed in kaart te brengen.

3. Zoek hulp bij het VvE-bestuur

Als de overlast niet stopt, is het tijd om actief hulp te zoeken bij de VvE. Het is van belang dat zij goed op de hoogte zijn van de lijst van meldingen. Hier kan het dossier ook goed van pas komen.

Het VvE-bestuur heeft in feite twee opties. Als de bewoner(s) normen uit de splitsingsakte en het Huishoudelijk Reglement overtreden, is het aan de VvE om te handhaven. Dit kan het bestuur doen door de bewoner(s) hierop te wijzen en vervolgens een waarschuwing te geven. Indien dit aangegeven is in het Huishoudelijk Reglement, kan de VvE ook een boete uitdelen of zelfs zwaardere stappen overwegen. 

Er is een casus bekend waarin de VvE een bewoner het gebruiksrecht van zijn appartement heeft ontzegd vanwege zeer langlopende en ernstige overlastklachten. Dit besluit hield stand voor de rechter, waardoor de bewoner in feite niet meer in zijn eigen woning mocht wonen.

Worden er geen formele regels geschonden maar is er wel sprake van een conflict? Dan denkt het VvE-bestuur mee over bemiddeling. Bij voorkeur door onpartijdige partij, zoals een externe VvE-beheerder of een professionele mediator

4. Overweeg professionele buurtbemiddeling

Professionele buurtbemiddeling kan een effectief middel zijn om de overlast op te lossen. Buurtbemiddeling is een vorm van mediation waarbij een onafhankelijke bemiddelaar probeert om een oplossing te vinden voor het probleem. In 256 gemeenten in Nederland is buurtbemiddeling beschikbaar en het heeft een hoge kans van slagen. Wist u dat meer dan tweederde van de behandelde zaken met positief resultaat worden afgerond

5. Ga in overleg met de gemeente of de politie

Hebben al deze maatregelen geen effect gehad? Dan is het tijd om de officiële instanties in te schakelen. Leg het dossier voor aan de politie of de gemeente en ga met hen in gesprek over welke stappen ondernomen kunnen worden.

 

In veel gevallen zal het gelukkig niet zo ver hoeven te komen. Duidelijke communicatie onderling en met het VvE-bestuur is vaak de sleutel tot succes. Dit kan echter ook een uitdaging zijn, bijvoorbeeld als de VvE inactief is of te veel leden heeft om effectief conflicten te managen.

Ook een compleet en duidelijk Huishoudelijk Reglement biedt onmisbare handvatten in deze gevallen.

In beide gevallen kan professioneel VvE-beheer een uitkomst zijn. Meer weten? Neem dan snel contact op.