VvE-reserves lager belast? Wat betekent dit voor u?

VvE-reserves lager belast? Wat betekent dit voor u?
6 februari 2023 parelbeheer

Als u eigenaar bent van een appartement, betaalt u iedere maand een VvE-bijdrage. Dit bedrag heeft hetzelfde doel als de portie spaargeld die een huiseigenaar opzij zet: het dekken van grootschalig onderhoud en incidentele kosten.

Vereniging Eigen Huis heeft recentelijk opgemerkt dat er een onrechtvaardig onderscheid is tussen appartementseigenaren en andere huiseigenaren met betrekking tot de heffing op spaargeld voor onderhoud. Een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden kan dit onderscheid echter mogelijk opheffen. Hoe zit dit precies? En wat betekent dit voor u?

Belasting als belegging met rendement

Terwijl huiseigenaren slechts een minimale belasting betalen over hun spaargeld, wordt het aandeel van appartementseigenaren in de reserves van de Vereniging van Eigenaars (VvE) vanaf 1 januari 2023 belast als een belegging met een rendement van ruim 6%. Het was eerder al gebruikelijk dat VvE-leden de VvE-reserves moesten opgeven in box drie. Het is echter nieuw dat dit als belegging wordt gezien. 

Dit hogere rendement werd door Tweede Kamerlid Nijboer (PvdA) aangekaart tijdens een debat over het Belastingplan 2023, waarop staatssecretaris van Financiën Van Rij verklaarde dat er naar een oplossing wordt gezocht om dit verschil recht te trekken.

Het debat tijdens de Tweede Kamer ging over de nieuwe opzet van box 3, een systeem dat regelt hoe vermogen belast wordt. Eind 2021 oordeelde de Hoge Raad dat het forfaitaire rendement in box 3 leidde tot te zware belastingen voor mensen met spaargeld. Daarom werd een systeem voorgesteld waarbij wordt uitgegaan van werkelijke rendementen, maar de invoering hiervan is complex en duurt tijd. Tot die tijd geldt de ‘Overbruggingswet box 3’, die beter aansluit bij de werkelijke rendementen.

Binnen de VvE wordt er gespaard, niet belegd

Volgens Karsten Klein, directeur belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis, is het rendementsverschil tussen appartementseigenaren en andere huiseigenaren vreemd. Binnen een VvE wordt er namelijk gewoon gespaard en niet belegd. Dit onderscheid in rendement is niet alleen vreemd, maar ook onrechtvaardig en daarom gaan er veel stemmen op om dit verschil recht te trekken.

Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Dankzij een rechterlijke uitspraak wordt de druk opgevoerd om deze discrepantie op te lossen. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft namelijk beslist dat de heffing van hoge belasting op VvE-reserves ongerechtvaardigd is. Aangezien de VvE-reserves meestal op een bankrekening staan, moeten deze fiscaal gelijk worden behandeld als spaargeld, volgens het Gerechtshof.

Wat betekent dit voor u?

Dat is momenteel nog lastig precies te zeggen. Het Gerechtshof heeft aangegeven dat er een oplossing moet komen. Ook Vereniging Eigen Huis laat weten dat er snel duidelijkheid moet komen voor appartementseigenaren. Het is belangrijk dat VvE’s kunnen sparen voor onderhoud en verduurzaming van het pand, zonder ontmoedigd te worden.

Wat zeker is, is dat deze uitspraak mogelijk grote gevolgen kan hebben voor alle appartementseigenaren. Het is echter voorlopig nog even afwachten, omdat de verwachting is dat het Ministerie van Financiën in cassatie gaat tegen de uitspraak. Niet alleen vanwege de financiële belangen, maar ook om uitvoertechnische redenen.

Parel Beheer houdt deze potentieel belangrijke ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Benieuwd wat dit voor uw VvE kan betekenen? Op zoek naar iemand om voor uw belangen op te komen? Een VvE beheerder biedt uitkomst! Neem hier contact op.