Wanneer is het tijd om uw VvE-bijdrage te verhogen?

Wanneer is het tijd om uw VvE-bijdrage te verhogen?
26 juni 2023 parelbeheer

Inflatie: ook VvE’s zijn niet immuun.

Alles wordt duurder. Zo ook de onderhouds- en reparatiekosten die uit de VvE-kas komen. Wanneer de inkomsten – de maandelijkse VvE-bijdrage van de leden – niet meestijgen, komt de financiële gezondheid van de VvE al snel in gevaar.

De VvE-bijdrage verhogen, wanneer is dat nodig? En hoe communiceert u vervolgens het nieuwe bedrag?

In dit artikel delen we enkele onmisbare tips voor VvE’s die overwegen om de maandelijkse bijdrage te verhogen.

De maandelijkse VvE-bijdrage verhogen: wanneer is het tijd?

Beoordeel de financiële situatie

Het is essentieel om regelmatig de financiële positie van de VvE te analyseren. Neem de huidige inkomsten en uitgaven onder de loep. Controleer of er voldoende middelen zijn om aan de lopende en toekomstige verplichtingen te voldoen. 

Neem geplande onderhoudswerkzaamheden, mogelijke prijsstijgingen en onvoorziene uitgaven mee in de berekening.

Hoe zit het met het reservefonds?

Het reservefonds is bedoeld voor groot onderhoud en vervanging op de lange termijn. Controleer regelmatig de staat van het reservefonds en bepaal of de huidige bijdragen voldoende zijn om toekomstige uitgaven te dekken. 

Hiervoor is een up-to-date Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van essentieel belang.

Vergelijk met andere VvE’s

Vergelijk de VvE-bijdrage van uw gebouw eens met die van vergelijkbare complexen in de omgeving. 

Is uw bijdrage aanzienlijk lager? Dan kan het nodig zijn om deze aan te passen om financieel gezond te blijven.

Overleg met een expert

Plan eens een overleg in met een deskundige op het gebied van VvE-financiën, zoals een financieel adviseur of een VvE-beheerder

Zij kunnen u helpen bij het beoordelen van de financiële situatie, het berekenen van de benodigde verhoging en het opstellen van een gedetailleerd plan.

Hoe communiceert u de verhoging aan de VvE-leden?

Heeft u besloten om de VvE-bijdrage te verhogen? Dan is het cruciaal om deze verandering op een effectieve manier te communiceren met de leden en goedkeuring te krijgen tijdens de ALV. 

Volg dit stappenplan om zeker te weten dat u goed zit.

Communicatieplan

Stel een duidelijk communicatieplan op om de verhoging aan te kondigen. 

Denk bijvoorbeeld aan het versturen van een schriftelijke aankondiging per post of e-mail, het organiseren van informatiebijeenkomsten en het plaatsen van berichten op het prikbord of de website van de VvE. 

Zorg ervoor dat de leden goed op de hoogte zijn van de redenen en het belang van de verhoging voordat het voorstel op de ALV wordt voorgedragen.

Voorstel tijdens de ALV

Tijdens de ALV kunt u het voorstel voor de verhoging presenteren. Nu hebben leden ook de gelegenheid om vragen te stellen en hun mening te geven. 

Houd er rekening mee dat er meestal een meerderheid van stemmen nodig is om de verhoging goed te keuren. Controleer het VvE-reglement en de splitsingsakte om te zien of er specifieke regels zijn met betrekking tot het wijzigen van de VvE-bijdrage. 

Stemprocedure

Tijdens de ALV wordt meestal gestemd volgens de meerderheidsregel, waarbij het aantal stemmen vóór de verhoging de overhand moet hebben. 

Zorg ervoor dat u de geldende stemprocedure en de vereiste meerderheid kent om ervoor te zorgen dat de verhoging rechtsgeldig wordt goedgekeurd.

Worstelt u met de hoogte van uw maandelijkse VvE-bijdrage? Heeft u geen zicht op uw financiële gezondheid? Een financieel VvE-beheerder biedt uitkomst en scheelt veel kopzorgen. Parel Beheer heeft jarenlange expertise en staat voor u klaar.