Geluidsoverlast? Zo lost u dat op met uw VvE

Geluidsoverlast? Zo lost u dat op met uw VvE
6 juli 2023 parelbeheer

Geluidsoverlast: één van de grootste ergernissen van bewoners. Leefgeluiden van uw buren horen erbij, maar als u langdurig te maken krijgt met geluidsoverlast, moet daar natuurlijk een oplossing voor komen.

Vaak speelt de VvE (Vereniging van Eigenaars) een centrale rol in het oplossen van dergelijke overlastklachten. Als u lid bent van een VvE, is het verstandig om samen op te trekken. Maar wat kan uw VvE precies doen om de geluidsoverlast te verminderen? En hoe voorkomt u toekomstige klachten?

In deze blog gaan wij hierop in.

Wanneer is het geluidsoverlast?

In Nederland leven we dicht op elkaar: omgevingsgeluiden van uw buren horen erbij. Zeker wanneer u in een appartementencomplex woont. Wanneer zijn geluiden zodanig storend dat u het geluidsoverlast mag noemen?

Goed om te weten is dat elke gemeente eigen regels voor geluidsoverlast hanteert. Dit noemen we een APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Sla dus zeker de regels erop na die voor uw woonplaats gelden.

Algemeen kunnen we stellen dat geluid hinderlijk wordt wanneer het boven de 55 tot 65 decibel is en langdurig aanhoudt. Laten uw buren af en toe iets zwaars vallen? Zo’n incidenteel geluid geldt niet als verstorend. Heeft u echter last van aanhoudende, luide muziek? Dan kan zoiets opgevat worden als geluidsoverlast.

Geluidsoverlast aanpakken als VvE

Geluidsoverlast oplossen met uw VvE: zo pakt u dat aan.

Stap 1 – Creëer bewustzijn

Organiseer als VvE een informatieve bijeenkomst of verstrek documentatie aan alle bewoners. Ga in op het belang van het verminderen van interne geluidsoverlast en de gevolgen ervan voor het woongenot van alle bewoners. 

Gebruik hierbij een informerende, neutrale toon en geef specifieke voorbeelden van situaties waarin geluidsoverlast kan optreden.

Stap 2 – Regelgeving en huisregels

Stel in overleg met de bewoners heldere regels op met betrekking tot geluidsoverlast binnen het complex. Deze regels kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op stilte-uren en het gebruik van geluidsbeperkende maatregelen zoals vloerisolatie. 

U kunt een concept rondsturen naar alle bewoners, die de huisregels vervolgens kunnen aanpassen en goedkeuren tijdens een ALV (Algemene Leden Vergadering).

Zorg ervoor dat u de regels opneemt in het Huishoudelijk Reglement (of stel er een op met de nieuwe huisregels als basis).

Stap 3: Verbeter de communicatie

Voorkomen van geluidsklachten is beter dan genezen. Moedig open communicatie tussen buren aan en bied een platform aan waar bewoners klachten over geluidsoverlast kunnen melden. 

Zorg ervoor dat deze klachten serieus worden genomen en probeer ervoor te zorgen dat de buren er onderling uitkomen. Mocht dit niet lukken, dan kunt u terugvallen op de huisregels die door de VvE goedgekeurd zijn.

Tot slot…

Langdurige geluidsoverlast kan tot slepende conflicten leiden binnen de VvE. En zelfs wanneer er sprake is van mildere klachten, heeft niet ieder VvE-bestuur tijd en ruimte om dit op te lossen. Een professionele VvE-beheerder biedt uitkomst. Hij treedt op als neutrale mediator en heeft ervaring met het opstellen en naleven van huisregels.

Benieuwd wat een VvE-beheerder voor uw VvE kan betekenen? Parel Beheer staat voor u klaar.