Ik ga verhuizen: eindigt dan ook mijn bestuurslidmaatschap van de VvE?

Ik ga verhuizen: eindigt dan ook mijn bestuurslidmaatschap van de VvE?
8 mei 2023 parelbeheer

Gaat u verhuizen en wilt u uw appartement verkopen? Dan vraagt u zich misschien af wat dat betekent voor uw rol in de VvE.

Zeker als u ook bestuurslid bent van de VvE, is deze kwestie minder simpel dan u denkt. Hoe het precies zit, leest u in deze blog.

Wat gebeurt er met mijn bestuurslidmaatschap van de VvE als ik verhuis?

Als u uw appartement verkoopt, betekent dat niet automatisch dat u geen bestuurslid van de VvE meer bent. Het bestuurslidmaatschap is namelijk niet gebonden aan het eigendom van een appartement. Er is dus geen sprake van automatisch ontslag.

Dit is wel het geval met uw algemene lidmaatschap van de VvE. Dat komt direct te vervallen wanneer u geen eigenaar meer bent van het appartement.

Hoe kunt u uw bestuurslidmaatschap opzeggen?

Maar wat gebeurt er dan wel met uw bestuurslidmaatschap? Als u gaat verhuizen en niet langer bestuurslid van de VvE wilt zijn, moet u zelf actie ondernemen.

In dit geval kunt u ervoor kiezen om schriftelijk uw aftreden kenbaar te maken aan de overige leden. Echter, hiermee is de kous nog niet af. Het bestuur kan namelijk alleen worden benoemd of ontslagen door de Vergadering van Eigenaars. Dit moet altijd gebeuren op een formele VvE-vergadering.

De rol van de Vereniging van Eigenaars

Het is belangrijk om te begrijpen dat het bestuur van een VvE sterk verschilt van het bestuur van andere verenigingen, zoals sportverenigingen. Dit komt doordat het bestuur van een VvE gebonden is aan wettelijke beperkingen in haar taken en verantwoordelijkheden. Dat staat vaak ook vermeld in de splitsingsakte van de betreffende VvE.

Een belangrijk verschil is dat het VvE-bestuur haar functies niet uit eigen beweging kan neerleggen. Het bestuur blijft verantwoordelijk en aansprakelijk zolang de Vergadering van Eigenaars geen decharge verleent of het bestuur ontslaat. 

Het is dus van belang om het bestuurderschap officieel op te zeggen bij de Vergadering van Eigenaars, indien u niet langer woonachtig bent in het appartementencomplex. Dit kunt u doen door een agendapunt in te dienen voor de eerstvolgende vergadering en uw aftreden mondeling toe te lichten. 

Op deze manier wordt het bestuur op de hoogte gebracht van uw vertrek en kunnen zij op zoek gaan naar een nieuw bestuurslid.

Kan het bestuur geen vervangend bestuurslid vinden wanneer u vertrekt? Dan is het zeker het overwegen waard om een professionele VvE-beheerder in te schakelen. Welke voordelen dat heeft, legt Parel Beheer graag aan u uit.